left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, desember 23, 2013
 
JULENS EVANGELIUM.
Lukas, 2. kapitel, 1-20, vers.

I de dager gikk det ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. - -
Dette var den første innskrivningen mens Kvirinius var landshøvding i Syria. -
Og alle dro av sted for å la seg skrive inn, hver i sin by.
Også Josef dro fraa byen Nasaret i Galilea til Davids by som er Betlehem i Judea, fordi han
var av Davids hus og ætt, og ville skrive seg inn sammen med sin trolovede, Maria, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte,
og svøpte og la ham i en krybbe. For det var ikke rom til dem i herberget.
Like i nærheten var det noen gjetere som lå ute og holdt vakt over dyrene sine om natten.
Med ett sto det en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.
De ble redde og skalv; men engelen sa: 'Vær ikke redde! Jeg kommer med bud til dere om en stor glede som skal være for hele folket: Idag er det født en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et lite barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
Og med ett var det hos engelen en himmelsk hærskare som priste Gud og sang:
Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blandt mennesker som har nåde hos Gud.

Da englene var fart bort fra dem, opp til himmelen, sa gjeterne til hverandre:'La oss gå til
Betlehem
og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss!Så skyndte de seg dit, og fandt Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Og da de hadde fått sett det, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte det, undret seg over det de sa; men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.
Så drogjeterne tilbake, med lov og takk til Gud for alt de hadde hørt og sett, slik som det var blitt sagt dem.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en velsignet og fredelig jul sammen med familien. Gi også en tanke til forholdene i Syria der Kvirinius var landshøvding dengangen for snart 2014 år siden. Der er det ingen: "Fred over jorden." og kommer vel
ikke til å bli det heller på lenge. Hvorfor kan vi ikke lære å leve sammen?
GOD JUL.

søndag, desember 22, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN.

I dag, på lille Juleaften, sender jeg en av de vakreste julesalmene
jeg kjenner. Alltid gleder jeg meg til å synge salmen i kirken på
første Juledag.

DEILIG ER JORDEN
Bernard Severin Ingemann (1789-1862)

Deilig er jorden,
Prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
Riker på jorden
Går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang,
Aldri forstummer
Tonen fra himmelen
I sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
Først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig frelser født!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en god dag og gled dere til jul!

torsdag, desember 19, 2013
 

GOD FREDAGS MORGEN.

I dag sender jeg en velkjendt julesang, skrevet av Ingemann, en dansk forfatter og poet
som levde fra 1789 til 1862. Teksten er tilpasset norsk av biskop Støylen (1858-1937)

GLADE JUL.

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt
Lønnlig iblant oss de går
Lønnlig iblandt oss de går.

Julefryd, evig fryd
Hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå
Evig er englenes sang
evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt oss bor!
Engler synger om barnet så smukt.
Han har himmeriks dør opplukt
Salig er englenes sang
salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om han som i krybben lå
Fryd deg hver sjel han har frelst
Fryd deg hver sjel han har frelst.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ha en god helg og glem ikke dem som kanskje er ensomme
i julen eller som har finansielle vansker med å skape en
jul for seg og sine.
Besøk en enslig – det betyr så mye.
Selv gir jeg romslig til Frelsesarmeen. De gjør en enestående
innsats for de gamle, ensomme og syke.
Gi med glede!

onsdag, desember 18, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

Bare 6 !!! dager før Julen ringes inn. Blandt julesangene jeg sender hver dag nå,
tar jeg  med Inger Hagerup's koselige dikt som - for meg - bringer mange minner tilbake.
Jeg håper også for deg. - -

JULEKVELD.

Jorden venter, jorden smiler
vinterhvit og juleklædt.
Hus og hytter er beredt.
Underet er atter skjet:
Verdens store hjerte hviler.

Dype, tunge klokkeklemt
vekker underlige minner
fra en barndomstid som skinner
ofte fjernt men aldri glemt.

Barnefryd og barnelatter,
barnesang om juletræ,
da Vårherre selv var med,
strødde ut av himlens skatter.

Jorden venter, jorden smiler,
Sneen faller bløtt og lett
Og en trett og fattig tviler
drømmer barnets drøm og hviler.
Underet er atter skjet!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Samme hvor gamle vi er så har vi fremdeles
forventningens spenniNg i oss - frem mot Julekvelden.

I Syria dreper Moslemske opprørere de kristne.
La oss være på vakt for også i vårt land har vi Moslemer
som hater Kristendommen og alt hva det står for.
Som gammel Speider sier jeg: "VÆR BEREDT,"
HA EN GOD DAG!

tirsdag, desember 17, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN!

I dag sender jeg en god, gammel julesang jeg husker så godt fra
min barndom da vi gikk i ring rundt juletreet og sang:

JEG ER SÅ GLAD HVER JULEKVELD
Skrevet av Marie Wexelsen.
(Født 20. september 1832 på Sukkestad på Østre Toten, død 1911 i Trondheim.
Var forfatter og salmedikter.)

Jeg er så glad hver Julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.

Det lille barn i Betlehem,
Han var en konge stor,
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmerik,
han er Guds egen sønn.
Men husker alltid på de små
og hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris;
Da åpner han for alle små
sittt søte paradis.

Da tenner moder alle lys
så ingen krok er mørk;
Hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

Hun sier at den lyser enn
og slokner aldri ut,
og hvis den skinner på min vei
da kommer jeg til Gud

Hun sier at de engler små
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.

Å gid jeg kunne synge så,
da ble visst Jesus glad.
Ti jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad.

Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist
og at han elsker meg igjen
det vet jeg ganske visst.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en god dag og en rolig time eller to i julemaset!!!!

mandag, desember 16, 2013
 

GOD TIRSDAGS MORGEN!

Jeg fortsetter med julesangene. I dag en julesang skrevet
av den kjendte danske dikterpresten Grundtvig.(1783-1872)

KIMER i klokker,
ja kimer før dag i det dunkle,
Tindrer, I stjerner,
som englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds ord,
Æren er Guds i det høye.

Julen er kommet med solverv
for hjertene bange,
Jul med Gudsbarnet i svøp
under englenes sange;
Kommer fra Gud,
Bringer oss glederikt bud,
Æren er Guds i det høye!

Synger og leker, og klapper
i eders små hender,
Menneskebarnene alle til jorderiks ender!
Født er i dag
Barnet til Guds velbehag,
Æren er Guds i det høye.
> > > > > > > > > > > > > >

Ha en riktig god dag! Bare en uke igjen til jul.

søndag, desember 15, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN!

Det nærmer seg julen så nå fremover vil jeg sende noen «gode, gamle» julesanger.
Som nevnt tidligere fandt jeg Sjømannsmisjonens Julesanghefte fra 1969 blandt
diktsamlingene mine.
Som Mjøsbygding har jeg aldri kjendt noen som var involvert med
Sjømannsmisjonen og de tre-fire karene som jobber på Mjøsferga
er vel ingen unntagelse. MEN- i hvert fall har heftet med alle julesangene
havnet hos meg, så jeg sender Jule diktene – en for hver dag – og begynner med:

DU GRØNNE GLITRENDE TRE GOD DAG!

DU grønne glitrende tre, god dag!
Velkommen du som vi ser så gjerne.
Med julelys og med norske flagg.
Og høyt i toppen den blanke stjerne.
«Ja, den må skinne
for den skal minne
Oss om vår Gud.»

Den første jul i et fremmed land
Sin store stjerne Vårherre tendte:
Den skulle vise vår jord, at han
Den lille Jesus til verden sendte
I stjerneglansen
gikk engledansen
Om Bethlehem.

Om Jesusbarnet fortalte mor
Så mangen aften vi satt derhjemme
Vi kan hans bud og hans milde ord,
Vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner
om han os minner
Vårt Juletre.
(Skrevet av Johan Krohn.)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en god dag og mas ikke for mye frem mot julen.!
torsdag, desember 12, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN !

Mot julAV Margrethe Munthe (1860-1931)
Som`ren er borte
dagene korte,
men gjennom mørke, tåke og regn
langt i det fjerne
lyser en stjerne –
Betlehems-stjernen, det himmelske tegn.
Snart skal vi høre
klokkene føre
budskap om høytid i hjemmene inn.
Klart skal det klinge,
inn skal de ringe
julen for alle – i hjerte og sinn.

 
Hun skrev om NISSEN ogs
å:
 Den gamle nissen satt så trist på låven jule-kveld.
De glemmer meg nok nå som sist og spiser grøten selv.

Hvor ble hun gamle Guri av? Hun var så snill og blid.
Hun alltid jule-grøt meg gav, men nå er det forbi.

Jeg passet både fjøs og stall i mange, mange år.
Nå er jeg gammel, klein og skral, det er visst best jeg går.

Og nissen satt på låven gjemt og gråt så tåren rant.
Han skjønte nok at han var glemt, da ingen grøt han fant.

Men månens ansikt tittet mildt igjennom gluggen inn,
Og mus og rotter danset vilt omkring i måne-skinn.

De pep og spratt og var så glad, at nissen måtte le.
Han lo og tørket tåren av – til slutt han danset med.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Husk å sette ut nek til fuglene og grøt med en stor smørkladd
til JULENISSEN!!!!

Ha en god dag og en god helg!

tirsdag, desember 10, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Advent er ventetiden til Jesu ankomst.
Advent er en tid for forberedelser til julefeiringen.
Adventsstaken har 4 lys som markerer de fire
søndagene før Julaften.

Her er to dikt om ADVENT.

Et lite dikt i denne travle adventstid.

Snart det fjerde lys vi tenner,
i denne adventstid,
og tanken går til venner
som gjør vår hverdag rik.
Må julestjernen sende
sitt skinn på jorden ned,
og fylle hele verden
med håp om julefred!!
Adventslysene
av Inger Hagerup

Så tenner vi et lys i kveld
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.

Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.


Så tenner vi tre lys i kveld
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.


Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned
for lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.

> > > > > > > > > > > > > > >
Ha en god dag og gledere til Julen
og samvær med slekt og venner.


mandag, desember 09, 2013
 
God tirsdags morgen!
I dag et underfundig dikt, skrevet av Vegard Solberg.
(Legg merke til månedene som kommer frem ved forbokstavene på
hver setning.)Den siste måneden i året
Egentlig ganske koselig
Snøen faller
Endelig er det jul
Masse snø blir det fort
Barn er glade
Endelig har vinteren kommet
Røde kinn kommer til syne igjen
Julen er over
Atter et nytt år
Nye muligheter som venter
Under snøen
Alle grønne planter
Rolig venter de på våren


Fine kvelder ved peisen 

Endeløst med snø
Barn som leker
Rundt meg
Unger med røde kinn
Alle er glade
Rolig glir solen ned

Mange undres på Mars
Alltid forskjellig
Raskt kan snøen smelte
Snart daler det ned igjen


Alltid varm etter vinteren
Påsken er rundt hjørnet
Raske harer spretter bak busker
I den første vårmåneden
Lier vokser frem

Mye stas
Alle er glade
I Mai er det flott


Juni
U
nger jubler
Nå er det sommer
I ukevis har de ventet på den
  
 Jublende barn
Under himmelen
Ler alle barn og unge
I dag er det sommer

Alle går til arbeid
Unger går til skolen
Gode venner treffer hverandre igjen
Unge og gamle
Store og små
Tenker tilbake på sommeren


 
Så er høsten plutselig her
En ny økt med høsting
Potetene tas opp
Turnipsen høstes
Eplene plukkes
Mange er i arbeid
Bærene er modne nå
Etter en varm sommer
Reiser fuglene sin vei


Overalt blir det stadig mørkere
Kaldere blir det
Tåka kommer
Og regnet plasker
Borte blir varmen
Enda er høsten her
Røde blader er å se overalt


Nå er det plutselig kaldt
Og høsten må gå nå
Vi fyrer mye igjen
Enda et år går mot slutten
Marken dekkes av rim
Bladene faller
Etter hvert er de borte
Rett som det er kommer snøen

Og så er det tilbake til første verset!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en god dag. Jeg kjøpte flere stearinlys i dag.
Nå står de på stuebordet der jeg sitter med stille flammer.
Nydelig.

Førjulsstemningsøndag, desember 08, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN!

Dengang jeg var smågutt og var på besøk til slektsgården vår,
7 km. syd for Lillehammer - den første gården i Hedemark -
tok min mye eldre fetter meg ut på sledefart med spiss slede.
En hest ble sælet opp med dombjeller på bogstykket, og forspent for spiss sleden.
Jeg ble satt oppi med et digert bjørneskinns deksel over meg
mens min fetter satt bakpå i ulveskinnspels.
Så bar det avgårde på bygdeveien. Jeg husker fremdeles godt
bjelleklangen og synet av den store hesten som dro sleden foran
med der jeg satt nedi bjørnefellen, god og varm.
Gode minner.

I dag sender jeg et dikt om Sledefart, skrevet av en dansk forfatter.
Dessverre vet jeg ikke navnet hans.

Slædefart

En aften i den glade jul
vi skulde ud at kjøre.
Paa himlen seiled som et hjul
den blanke maane, stor og gul,
der var saa deiligt føre.

Mens bedstemor blev pakket ind
fra foden op til haanden,
strøg kulden frit min røde kind,
og ret det frydede mit sind
at se min egen aanden.

Nu kaldte far, og rask jeg svang
mig baglængs op i dumpen. -
Hvor Blakken dansed, da i gang
den maatte gaa, mens bjelden klang,
til vi var over sumpen!

Men nu det lystigt strøg afsted,
saa fort som Blakken vilde.
Og langs den vide flade gled
vor sorte skygge op og ned; -
den vilde med til glide.

I maanens underlige glans,
mens vinden peb om øret,
de var, som gjærdets stør fik sans
og hopped os i luftig dans
forbi, at prøve føret.

Men da vi kom af gaden ned,
vi holdt ved husmandsstuen.
Af piben hvirvled tyk og bred
sig røgen op, og duftig gled
den bort i maaneluen.

De andre slæder kom nu til
langs fannerne ved laaven.
Saa bøied vi med munter il
til trende dombjeldkranses spil
fra sletten ind i skoven.

Der stod de lange furutrær
lig søiler smukt i rader.
Sin grønne krans de strakte hver
mod aftenhimlens straaleskjær -
et hvælv paa kolonnader.
Men da vi kom lidt længer ind,
og tæt og sort blev skoven,
gav maanen kun et sparsomt skin;
men fantasien i mit sind
blev mer og mer forvoven.

Og hver en busk fik liv og stand,
idet vi fór forbi den.
Til skjegget berserk blev en gran;
den ranke fyr var riddersmand;
hans svend stod tro ved siden.

I skyggen dybt en dødning stod,
stiv i det hvide klæde.
Han udgjød sine brødres blod,
og derfor maa den muldne fod
igjen af graven træde.

Se, ludende bag stubben gaar
en heks med stav og hætte.
Ho ho! dit væsen jeg forstaar:
Just saadan rokker, naar hun spaar,
paa hodet gamle Mette.

Og flygtigt som vort raske trav
svandt alt bag skovens fletning.
Ved bjeldens muntre klang begrav
sig ridder, dødning, heks med stav
paa flugt i modsat retning.

Men da vi kom af skoven ud
i maanens lyse lue,
da saa de blanke stjerner ud,
som skalv enhver af fryd - min Gud,
det var et deiligt skue!

Alt sprang med liv, og hjertet sprang
omkap med hele vrimlen!
Og paa den klare bjeldeklang
det let og freidig op sig svang
til stjernerne paa himlen. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Synd at det vel er få barn i dag som får en slik opplevelse.
Men hvis mulig, du som leser dette, finn frem til en bondegård
som kanskje kan ordne med en  sledefart.
Ungene kommer aldri til å glemme det.

HA EN GOD DAG OG VÆR FORSIKTIG MED JULEBORDENE:

onsdag, desember 04, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN!

Åse-Marie Nesse død så altfor tidlig men etterlot seg
bl.a. en fin diktsamling: AV HAV ER DU KOMEN.
Mange a diktene reflekterer heimstaden hennes på Jæren.
Men i dag sender jeg ett av kjærlighetsdiktene hennes.

KALYPSO.

Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar
for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen
for dei som berre lyder til signal
frå framande farty
for dei som støytte på grunn i medvind
for de som styrer etter stive sjøkart
utan å ense måkars kjuke flog
for alle som kjenner dei sju hav
og aldri lodda djupa i sitt eige hjarta.

eg tenner eit fyrlys
for all villfaren kjærleik
så vegen til det lova landet
blir synleg i natt.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jeg kjendte henne godt og savner henne - - -
Men slik er livet - noenhver faller av under reisen.

H EN GOD DAG.tirsdag, desember 03, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Er uværet kommet der du bor? Julestemning?

Blandt diktsamlingene jeg har, ligger også et lite
hefte med det norske flagget dekkende hele forsiden.
Det er Sjømannsmisjonens Julesanghefte fra 1969,
og ikke aner jeg hvor jeg har fått det fra.
Men - heftet er virkelig godt og jeg vil sende flere
dikt fra heftet nærmere jul.

For idag sender jeg dette diktet av M. Rosing.
Jeg husker det godt fra den gang jeg var ung med
en nydelig "gutte-sopran" stemme.

JEG HAR BÅRET LERKENS VINGE.

Jeg har båret lerkens vinge,
Jeg har sunget høyt dens sang.
Jeg har følt, jeg skal meg svinge
inn i Paradis engang.

Jeg har følt jeg har kun hjemme
Der hvor sang og glede bor,
gjenlyd av min ungdoms stemme
alltid følger meg på jord.

La kun gråt mitt øye blinde,
har min sjel sin vinge blott,
skal jeg atter veien finne
til min  ungdoms lyse slott. . .

Når jeg frem med hevet panne
syngende i mørket går,
vet jeg, at i dødens land
Springer atter ut en vår.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DAG.

mandag, desember 02, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

ADVENT, ordet kommer fra det latinske order 'adventus' som betyr :det kommende.»
Det referer til Julen og Jesu-barnet hvis fødsel vi feirer.
Derfor tenner vi det første lyset ved begynnelsen av Advent – som er 1. desember.

Her er:

Adventsangen
Vårt første lys vi tennerog stirrer mot det blå.Vårt første lys vi tenner,Guds sønn vi venter på.

Vårt annet lys vi tenner,
for Jesus gjør vi det.
Vårt annet lys vi tenner,
snart får vi stjernen se.

Vårt tredje lys vi tenner,
la stjernen skinne klar.
en bønn til Gud vi sender,
nå kommer julen snart.

Vårt fjerde lys vi tenner,
hør englesangen så nær.
Fold hender, barn, fold hender,
nå har vi julen her.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ha en god dag og gled dere til jul.
Personlig husker jeg godt begynnelsen på Prost Austvold's
Juletale i kirken 1. Juledag. Det var samme talen – år etter år -
Men det gjorde ikke noe, og slik begynte han:
«Nå er det Jul igjen, og alle gleder seg. Noen gleder seg til - - -
andre gleder seg til - - -
OG så gikk det videre i samme duren:
Jeg husker ikke mer enn det, men det var koselig i kirken og
hele byen var der – denne ene gangen i året.
Slik var nå kirkegangen - og etterp[ var det kirkekaffe hos Berge
med brus og godter for oss ungene og pjolter for herrene.
Mor ble aldri med. Hun gikk rett hjem for å gjøre alt klart til
aftenens store måltid. Gode minner nå fra en svunnen tid.


HA EN GOD DAG!

søndag, desember 01, 2013
 
GOD  MANDAGS MORGEN!


Den 2. desember og bare tre uker til jul.
Og jeg som har såååååå mye å gjøre før alt er klart -
noe som vel er felles for oss alle.
Men i denne tiden bør vi også huske på dem som ikke har der så
godt eller lett som de fleste av oss.De enslige - som vil sette så
stor pris på å bli inkludert i en julekvelds feiring eller et måltid
første juledag. Husk - det er mange som sitter enslige hjemme
uten familie.

For å minne om dette, sender jeg i  dag Jan Magnus Bruheim's dikt:

UM Å BERA.

Skapte er vi te bera,
og lette børene for kvarandre.
Til fånyttes .ever ingen.

Men våre eigne bører
skal vi bera åleine.

Stpr og verdifull er sorgi
som ikkje kann delast av andre.
Menm fatisleg, liti og arm er den glede
som du vil ha åleine.

Hjelpeslaus er den
som ikkje har nokon å hjelpee,
og vera god mot.

Like tre utan sevjestraum
turkast han inn - - - .

Den mannen ber tyngste børi
som ingen ting har å bera.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Og med det ønsker jeg en god dag, mens jeg
strever med den nye programmvaren her. - - -
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel