left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, januar 30, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN.

I dag lese jeg igjen (og igjen og igjen gjennom årene)  Jørgen Moe's
enestående dikt DEN GAMLE MESTER. Diktet var ett av de første
jeg sendte da jeg begynte Dagensdikt.com for snart 10 år siden.
Jeg har også besøkt "Den Gamlle Mester" der den står på prestegårdsjordet
nær Krøderen. Her er:

DEN GAMLE MESTER.

Der stander en eg paa Præstens Jord,
hans Øie til dagligt Mærke;
den løfter sig op over Dal og Fjord
og strækker Grenene stærke.
Den bærer paa flere hundrede Aar,
men frodig den løves Vaar for Vaar,
hver rindende Morgenlue
kun mer ærværdig at skue.

Den isnende Vinter Gang efter Gang
har skredet over dens Krone
med sparsomt Dagslys, med Nat saa lang,
uden en Sanfugls Tone.
Naar Krattet tyngedes ved dens Fod
af Sneens Vægt, saa det krumbøiet stod,
da rakte den opp sine Arme
som midt i Simmerens Varme.

Om Vaar, naar Livet vil vaagne op,
og Stormstød rase fra Fjeldet,
da bøier sig ydmyg Ungtræets Top,
selv maalfør Gran vorder fældet, -
Men da min gamle, min kjære Eg
staar ret og rank i den vilde Leg
med knudrede Arm mod Veiret,
og hittil saa har den seiret.

Det volder to Ting: først har den sin Rod
slaaet dybt i Klippernes Revne -
se deraf fanger den Magt og Mod
at staa i det barske Stevne.
Og dernæst op imod Lysets Glands
den løfter stadig Kvisternes Krands
og drikker fraoven Saften,
Lyset, Livet og Kraften.

Gud unde hver Præst, som kommer her,
at staa saa rolig og mæktig!
Mig unde han, gamle Mester kjær,
at se paa dig ret andæktig!
Ja, lær mig trods Sneens tyngende Lag
at løfte mod Himlen Dag for Dag
i Bønnen udbredte Hænder
saa Vinterdvalen dog ender!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Når det passer, ta deg en tur opp mot Krøderen.
Like før du kommer til selve fjorden vil du se prestegården
til venstre når du kjører nordover - og der - ja der,
vil du se DEN GAMLE MESTER den dag i dag.
Se på den, tenkt på dette diktet, og gjør dine egne positive
tanker om treet.

HA EN GOD DAG OG EN GOD HELG.-


                                       


tirsdag, januar 29, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN!

I dag et dikt av Arne Garborg.
Det minner meg om spurver jeg så i dag tidlig og som trippet rundt
utenfor porten vår der vi hadde lagt ut tørt brød til dem.

SPORVEN.

Smaa-Sporven gjeng i Tune
og tippar Korn og ribbar Straa
og hev so god ein Une
og lær aat Katten graa.

Pip,pip, det so seg lagar
alle Dagar,
at Monsemann meg jagar,
men kann meg aldri faa.

Eg er saa lett paa Vengen,
og Mons maa sleikje seg um Trut;
kvitt, kvitt, den gamle Drengen,
han fekk so mang ein Sut.
Og um i vide Ringar
Hauken svingar,
eg burt meg kverv og kringar
og slepp av Leiken ut.

Eg liver Dagar lette
og er fornøgd, aa ja, aa ja!
Kvar Dag eg fær min Mette
som eg det best vil ha.
Pytt, pytt, kven spyrr um Føda?
Nok i løda!
Der ligg den rike Grøda;
der kann eg berre ta'.

Og tidt eg fær i Joli
ein Godbit fin av Veslemøy;
og frys det, hev eg Skjol i
det gode varme Høy.
Og so - kvitt-kvitt, Gomaar'n!
so kjem Vaaren;
daa fri paa Vengen borin
eg byggjer Reir paa Øy.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Naboen min har en katt og om morgenen når jeg skal på jobben,
sniker den seg ofte nær stedet der spurven kommer for føde.
Den gjemmer seg under bilen min og er den ikke påpasselig, kan
det nok hende at den blir overkjørt en dag. "Fillekatte," sier jeg. "La
spurven alene." Men katten hører ikke på meg - så sånn er nå det.
En av dagen's fortredeligheter.

HA EN GOD DAG!


mandag, januar 28, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

I dag et dikt fra Inger Hagerup's hånd:

EN SANG OM LANDET.

Vi ble et folk med ensomhet i sinnet,
fordi vi levde i et ensomt land,
der svarte fjellet lukket synet inne
og stengte bygd fra bygd og mann fra mann.

I fjellet skygge lå den magre bøen
og åkeren - som kanskje gav oss brød.
Men under våre fedres blodslit lød
de tunge, sterke åndedrag fra sjøen.

Slik tok vår skjebe form av disse fjell
som stente lengselen på alle fronter.
Men sjøen gav et løfte, likevel
om åpent hav og frie horisonter.

Det ble de dype bølgeslag som går
i evig rytme gjennom Norges saga.
En underkastelse: Det er så laga.
En trass: Vår fremtid skal engang bli vår.

Vår vei var ikke alltid like klar.
Hvor fins det folk som gjennomskuer tiden?
Men tiden kommer ofte selv med svar
til menneskene som vil leve i den.

Det gjelder ikke lenger kjøp og salg
når man skal velge: ufri eller fri.
Søvngjengeraktig sikkert ble vårt valg
bestandig dette: Vi vil være VI!

Vi bandt vår skjebe til et annet rike
som hadde sine egne, sterke drag.
To folk - forskjellige og altfor like,
blir bare venner når de skiller lag.

Vi skilte lag. Og siden ble vi venner.
Vi strekker hånden ut i dag mot øst
og føler at vi stadig bedre kjenner
hverandres ansiksdrag, hverandres røst.

Den store fellesreisen er vi med på.
Og alle folkeslag er med ombord
I dag kan ingen stå i land og se på.
Hvor seiler du avsted, vår lille jord?

Vi duver farlig over bølgekammen.
Men vi skal komme frelst til neste havn,
da må vi seile ensomme og sammen
i menneskenes vennskaps dyre navn.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jeg mener hun sikter til svenskene?!
I dag jobber det svensker overalt i Norge.
Hos oss er det jobber å få, og godt betalte er de.
Språkforskjellene er små og svenskene har ord
på seg for å ha en bedre arbeidsmoral enn
våre egne. Mindre skoft og bedre innsats.
Så vi kan lære mye av naboene, og velkomne er de!!!

HA EN GOD DAG.


søndag, januar 27, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN.

For i dag har jeg funnet et vakkert dikt på nynorsk.
Ukjendt forfatter.

VÅR STUTTE DAG.

Er du hjå meg i denne linne kveld
som andar bjart om blått?
Attom dagens himmelgull
ved stundas svarte føter.

I hugnad fell vi saman tyst
ei løynleg svevnlaus natt
Gjevmild makt mot måneskin
itagal varleg akt.

Er du hjå meg om det lir av dag
lik dagen ljos den fyrste dag?
Og evig varar stundas ljos
Den ljose stund
vår stutte dag.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Selv om jeg som Østlending ikke forstår alle ordene
i dette diktet, så kommer dets poetiske tone sterkt
igjennom. I rytme og i diktets ånd.

HA EN RIKTIG GOD DAG OG EN GOD UKE.
Snart er Februar der og det vil lakke og li på en kald vinter.

torsdag, januar 24, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN!

Det hender jeg går tull i dagene. En uke går så fort når en har mye
å gjøre. Men når dere leser dagensdikt.com i dag, så er det
i hvert fall fredags morgen!

I går sendte jeg det vakre diktet: "Norge mit Norge" av Theodor Caspari.
Han er nok heller ukjendt i dag, selv om han døde så sent som i 1948, 95 år gammel.

I dag sender jeg et "kampdikt" jeg er sikker på mange vil støtte.

STÅ VAKT OM NATUREN.

Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned!
Dem opp mot de hissige hjerner!-
La fjellvidda hvile i soldagens fred
i dryss av de evige stjerner! -
Slå døgnets urolige røster med bann
lys fred på de fattige lier!-
gi Norge er lysende "ingemannsland,"
hvor skapningens herre tier!

Et rike hvor rypa kan duke sin disk
i fred for den lurende snare,
hvor rygda kan tiske med vier og brisk
og orren fortro seg til hare. -
Hvor sneppa kan rede sin lønnlige seng,
når avskjedens time er nære,
og heilo kan stemme sin sorgfulle streng
og te ham den siste ære. -

Hvor fjellvannet drømmer i glitter og glans-
og gjøken kan lyse sin messe,
hvor tranene treder sin sælsomme dans,
og elgen kan fredelig gresse. -
Og slipp så den ærlige bamse til fjells,
og ens ikke bondens besværing.-
Og liver han opp med sin gråbrune pels,,
så gi ham en sau til fortæring.-

Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned!
Dem opp mot de hissige hjerner!-
La fjellviddda hvile i soldagens fred
i dryss av de evige stjerner!-
Da fanger du stillhetens lydhøre sinn
og drømmer med alt hva som lever,
da hører du Guds, den allmektiges trin,
så tyst over vidden han svever.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

AMEN!

Ha en god dag og en god helg!onsdag, januar 23, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Da jeg var ung, og gutte-sopran,sang jeg denne deilige sangen i kirker og bedehus og engang
for en stor forsamling i Danmark.
Da tyskerne skjøt de Norske gislene på Trandum under den 2nen Verdenskrig, ba de norske
heltene om å få synge en sang før de ble skytt ned og myrdet!!!
Tyskerne ventet at de ville synge "Ja vi elsker" men de unge gutten valgte "Norge mit Norge."

Jeg anbefaler så sterkt jeg kan å besøke minnesmerket ved Trandum, nær Gardermoen Flyplass, der
disse uskyldige norske unguttene ble myrdet av tyske soldater og Gestapo.
Her er:

«Norge, mitt Norge!»
Et dikt av Theodor Caspari, fra diktsamlingen Vintereventyr, 1901,


    Norge, mitt Norge! Så sover du tyst
    i vinterens skinnende sale,
    og ingen kan drømme så lett og så lyst,
    når elvene synker i dvale,
    og ingen kan smile så stille og glad,
    når meisenes fløytende stemmer dør av,
    og skogene sover i dale.

    Norge, mitt Norge! Så gi meg en vår
    med sol over vuggende vanne!
    men hør meg, ja hør meg: Når dagen forgår,
    og aftenen skygger min panne,
    Da lær meg å visne, å Norge, min mor,
    da red meg en seng i din hellige jord,
    når sommeren drager av lande!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ha en virkelig GOD DAG!

tirsdag, januar 22, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Nylig var jeg på hytta og fyrte opp godt for å få varme
i veggene.  Men først gjaldt det å hogge opp fin, tørr
bjørkeved til oppstenningspinner og det gjorde jeg
selvfølgelig på hoggestabben ute ved veggen.

I dag fandt jeg dette diktet til hoggestabben. Jeg syntes
det var et fint, lite dikt - litt utenom det vanlige.
Forfatteren er ukjent. Så her er

HOGGESTABBEN.

Hoggestabben den står på tunet,
at den er velbrukt er lett å sjå.
Der har den stått adle disse åro
og den er prega av djupe sår.

Der har me kløyvd mång ein veapinne,
så me fekk varme når det var kaldt.
Det hendte nok att me hogg i sinne
og det var stabben så tok mot alt.

Nå vil eg skriva om hoggestabben,
så gjorde arbeide våras lett.
For itte år uten nåko heder,
er det på tie den får sin rett.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

SÅ SKÅL FOR HOGGESTABBEN!

Ha en god dag! - - -

mandag, januar 21, 2013
 
GOD tIRSDAGS MORGEN!

I dag et fint dikt av Bjørn Eidsvåg:

DET EINASTE HU ØNSKE SEG....

Det einaste hu ønska seg det
var ein solskinnsdag - skyfri himmel
ein problemfri time i
gode venners lag - nykter, men svimmel
svimmel av glede - så glad for litt fred
de e'kje for mykje å ønska seg det
men hu vett det ska noko te
det er for tier ikkje sånn livet e.
Det va'kje sånn det sko vær
det va'kje sånn det sko bli
hu drømte som lita om
ei mykje bedre tid
hu drømte om det goda hu aldri fekk
alt sko bli bra bare hu kom seg vekk
det blei aldri slik
ein blir såra av for mange svik.

Dagen gjør vondt
og lyset e ingen venn
det e tryggast i mørket
med skoddene igjen
de e'kje alltid alt e like kjekt å se
det kan vær greit å sleppa lys på det ein driv med
de va'kje sånn det sko vær
men mørket har et grådig begjær
Det er tungt å ta tebake ein barndom som e tatt
for kvert mislykka forsøk, blir ein bare mer forlatt

Det einaste hu ønska seg. . . .

; ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Et dikt - som etter at jeg har lest det - bare bring opp
spørsmål etter spørsmål.  Hvem var hun? - hva har hun opplevd?-
Hva ligger bak? Hva liggeer bak?
Virkelig et edikt så engasjerer - på en eller annen måte.

HA EN GOD DAG.

søndag, januar 20, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN,
men en trist mandags morgen er det med så mange liv - norske og andre -
blåst bort på grunn av fanatisk ISLAM.
Vi må holde øynene oppe og ikke, som så ofte skjer, si til hverandre at
"noe slikt kommer nok ikke til å skje her."
Til det er det å si:" Jo, det KAN skje her som på så mange andre steder rundt om."
Vi har ikke råd til å være naive om dette - og selv om det overveldende
flertatt av Moslemer i Norge er O.K. så vet vi det er elementer blandt Norske Moslemer også som heller mot radikalt islam.  Så -
PASS PÅ - PASS PÅ - PASS PÅ.

For i dag tillater jeg meg å ta ut bare noen vers fra Nordahl Grieg's store dikt:

DE BESTE.

Døden kan flamme som kornmo;
klarere ser vi enn før
hvert liv i dens hvite smerte
det er de beste som dør.

De beste blir myrdet i fengslet,
sopt vekk av kuler og sjø.
De beste blir  aldri vår fremtid.
De beste har nok med å dø.

Er ikke hver som har kjendt dem
mer rik enn de døde var - -
for menn har hatt dem som venner
og barn har hatt dem til far.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives
De beste blir alltid igjen.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Vi lyser fred over terror-ofrene i Algeri.

Jeg har faktisk vært i ørkene i Algeri en gang, hvor olje
og gasskildene ligger. Sidi Bel Abes. Sand og varme.
Takke meg til kaldt vær på fjellet i Norge!
HA EN GOD DAG.

torsdag, januar 17, 2013
 


GODS FREDAGS MORGEN.
Det er mange former for dikt og poesi.
Limericks fra England er sikkert godt kjendt for de fleste.
I dag sender jeg et passe utvalg av Limericks - på norsk.


Ensiladaen på Stabekk hos KIVI
Den må man si det var driv i.
I den var det futt:
var krydret med krutt!
'Coca Cola må til', har vi skrivi.
(())
En selvsikker ungkar fra Løten
brukte aldri å gå rundt om grøten.
Nei, han gikk rett på sak,
kløp en "veldreiet bak" -.
Han nå pleier sin blåveis, den flørten.
(())
Lille May-Rita fra Dale
stod grytidlig opp for å male.
Spannet var tomt:
"Åh, nei det var domt!
E' du fra Dale, så går det gale!"
(())
I OL vi lar oss ei kue.
Tenk, elleve gull kan vi skue!
En enorm prestasjon
av en liten nasjon.
-Og svenskene henger med hue'....
(())
En limerickdikter sin gasje
Den utgjør nok ingen tonnasje
Men saken er den
At Staten så menn'
Til oss burde gi apanasje
(( ))
En limerickdikter sitt lodd
-Å dikte med vidd og med brodd
Når løsningen blir
Et "spark" og et flir
Da regner vi målet for nådd
(())
Vår aktive datter, Aurora
-Det søteste sjarmtroll på jorda.
Selvfølgelig har
hun sjarmen fra far
og trollet, det har'a fra mora!
(())

En natt som vi ikke fikk ro,
jeg selv og min fru, Anne Gro.
Men etter en kvikk
senge-akrobatikk
så sovnet vi fort, begge to!
(())

En Samvirke-kunde fra Flisa
I går gikk han gladlynt og glisa
Med en Co-op'rasjon
På no'n sekker med spon
Forførte han ekspeditrisa
(())
                                                         Den syltynne mø, Anne-Tone
                                                           i fjor sa hun ja - og ble kone
                                                          Men så ga hun fa'n
                                                         og han, stakkars mann,
                                                   har nå fått en smellfet matrone.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en god dag og en god helg. Har du lyst til å sende meg en Limerick - eller et annet dikt - skriv til e-posten: gaapaa@yahoo.com
HEIDA.

onsdag, januar 16, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

I dag et lite dikt av Bjørn Mork:


Snøflakene legger seg
stille over deg
så kaldt det er
sier du
og viser meg hånden
jeg smelter sammen
øynene våre
og legger hånden min
over din

Nå er kulden din
min også
sier jeg

Solstrålene
leker
med ansiktet ditt
så varmt det er
sier du
og tørker svetten
jeg viser deg
hjertet mitt
og kysser deg
på pannen

Nå er varmen din
min også
sier jeg
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
HA EN GOD DAG !

tirsdag, januar 15, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN!

I dag var det 384 personer som hadde leste gårsdagen's
Dagensdikt.com. Vanligvis ligger antalleT lesere omkring 300 til
450. Hyggelig det!

Som dere lesere vet, liker jeg best dikt som har struktur og rim.
Men det betyr ikke at dere som lesere er av samme oppfatning.
Så i dag sender jeg et dikt i "moderne"form.
Diktet er skrevet av Tyra Teodora Tronstad.

GRANITTENS FARGE PÅ TUNNELENS SKALA.

Er det lyset på t-banen som gjør meg så gammel?
Er det dunkingen fra skinnene
og susingen i holdet
som gjør at jeg holder ut nesten alt?

Det skitne gulvet synger kultisk.
Skalaen starter i tonen fra skinnene
og ender i granittens rødlige farge.

Dokumentene i vesken virker livsviktige.
Jeg tenker for sakte til å forstå.
Men tror på det som er av stein.
som finnes i rommet mellom innerst og ytterst.,
som ikke stanser noe sted,
som ikke åpner opp døra for noen.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja - ikke skjønner jeg hva hun snakker om, eller ønske å si?
Hvis du har en forklaring, send meg noen ord til
gaapaa@yahoo.com - og TAKK FOR DET.


mandag, januar 14, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Det er godbiter å finne blandt folkediktningen også.
Her er en folkevise fra VÅGÅ.

Jeg lagde med så silde
alt sent om en kveld,
jeg visste ingen kvide til at have;
så kom der da bud ifra kjæresten min,
jeg måtte til henne vel fare.
Ingen har man elsket oveer henne.

Så ganger jeg meg opp i høyenloft
som jeg pleier van til at gjøre.
Der stander de jomfruer alt udi flokk
at klæde min kjærest til døde.
Ingen har man elsket over henne.

Så gikk jeg meg ut på en grønnn eng,
der hørte jeg de klokker at ringe;
ei annet jeg visste, ei annet jeg fornam,
enn hjertet i stykker vilde spring.
Ingen har man elsket over henne.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DDAG.


søndag, januar 13, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN.

Operasjonen er overstått. Stemmen begynner å bli bedre.
Det eneste spor etter operasjonen den 10de er ett 7 cm. langt snitt
på halsen. Det ser ut som om noen har forsøkt å skjære halsen
av på meg. Men det vil gå over - med tiden.

Så nå er jeg igang med diktene igjen - for 8de året!
Det er ikke mange blogger i verden som har overlevd så lenge.

Piet Hein, den verdenskjendte Danske dikteren - med sine "grukk,"
skrev også vakre dikt. Et av dem jeg setter størst pris på er:

Norge i Danmarks Hjerte.

Vi som har hjemme på jorde,
som ikke kan sige nej -
der hvor vi graver, gror det,
dær hvor vi vil, går vei!
hvad ret har vel vi til at elske
et stenland, hvor stridig trods
har vristet et hjem af fjelde,
som kun er til lyst for os?

Og dog: under våre vilkår
for livets kår har vi stridt.
Vi gemmer et smil bag smilet,
som ikke er bare blidt.
Og mærker vi sindets varme
så nær under Norges fjeld,
så mødes to folk som strømme
rundet af samme væld.

Vi fra de tætte egne,
landet som er en by,
møder en mistet stilhed,
mærkelig nær og ny,
læsker hos gæstfri frænder
et savn som lå manet ned:
savnet af menneskets tabte
helhed og enkelhed.

Norge står frem i vårt hjerte,
det frieste syn at se:
et væsen i øde vidder,
jøkler og evig sne.
En pige på elvebredden
blandt stenrøjs og enerkrat
stigende skumvåd af fossen
klædt i den lyse natt.

Hvis Norge ikke var Norge,
så måtte i drøm og digt
vi fable os frem og elske
et frændeland netop sligt -
et land med vort eget i evigt
bevægende vexelspil.
Danmark var ikke Danmark,
hvis Norge ikke var til.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Og jeg legger til: Norge ville vært fattigere og
mer isolert hvis ikke deilige Danmark lå der.
(Nå fikk jeg lyst til en Københavner-tur igjen!!!!)

HA EN GOD DAG.
onsdag, januar 09, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

I dag tidlig vil jeg ligge på operasjonsbordet. Kirurgen vil lage
et kutt i halsen på meg nedenfor haken. Han vil gå inn til han ser stemmebåndet og så vil han "sy inn" to små lapper av Goretech for å lukke åpningen nederst på
stemmebåndet. Nå "hveser" jeg fordi han brukte laser for å brenne bort litt
kreft for godt over ett år siden.  Det gjorde at stemmebåndet ikke helt kan lukke
seg. Resultatet er at jeg høres ut som om jeg alltid er forkjølet.
Jeg vil være "i snakk igjen" på mandag - håper jeg.

Så det blir et Dagens Dikt i dag. Neste kommer først på mandags morgen.- - -

Inger Hagerup.

SALME

Stille, stille mot kveld.
Stille, evige sne.
Stille, mektige fjell
Stille, veldige bre.

Stille, stille mot kveld,
eterblånende hav.
Solens vugge og grav
drøm og vugg mot deg selv.

Langt, langt ute i vest
lynder gull imot stål,
slukker solen sitt bål,
stiger kvelden mot høst.

Ris så tyst over fjell.
Sporer blinker i sjø.
Ridder Mørk, ridder Kveld
vi skal visselig dø.

Ridder Stum, ridder Sort,
sakte rir du avsted,
mot den ukjendte port,
mot den ukjende fred.
: : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG - OG SEND EN GOD TANKE TIL MEG!
TAKK!!!tirsdag, januar 08, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Her er en morsom vise fra dengang det var revytheater i Oslo
med Leif Juster og Lalla Karlsen og andre revy kunstnere.
Dessverre ble dette borte da TV kom og folk ikke gikk ut for
"en kveld på byen" slik som tidligere.

Men i dag sender jeg en vise fra "dengang."

JIM OG JEG.

Jim og jeg var venner alle dage
helt fra den gang vi i vuggen lå.
Jim han hadde aldri grunn til klage
-- Alltid heldig, alltid ovenpå.
Lykkelige Jim! Uheldig det var jeg.
Lykkelige Jim! Jeg misunner deg.

Jim og jeg ble glad i samme pike,
Jim fikk ja, og jeg fikk pikens nei.
Jim var smukk. Behøver jeg at side
at det smukke ikke plager meg.
Lykkelige Jim! Uheldig det var jeg.
Lykkelige Jim! Jeg misunner deg.

Tiden gikk og Jim gikk hen og døde;
blott en enke etterlot han seg.
Jim nu hviler under roser røde,
Jimses enke hun er gift med meg.

Lykkelige Jim! Uheldig det var jeg.
Lykkelige Jim! Jeg misunner deg.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Jeg håper denne uskyldige visen kaller på smilet
og derfor gjør dagen litt bedre?!

HA EN GOD DAG !

mandag, januar 07, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

I dag sender jeg en svensk vise:

ALT UNDER HIMMELENS FÄSTE.


Allt under himmelens fäste
där sitto stjärnor små
Den vännen som jag älskat,
Den kan jag aldrig få.

Han föll uti mitt tycke,
Det rår jag inte för.
Han lovde bli mig trogen
Intill min bleka död.

Och sen så for han från mig
Och send fick jag en ann’
Jag fick den, jag ei ville,
Och Sorgen heter han.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja, slik kan det gå
Ingen vet hva morgendagen kan bringe.
Men husk:
Det går bedre og bedre, dag for dag.
Bedre og bedre dag for dag.
Du må more deg og smile
selv om verden syns du burde fortvile!

Og husk - lyset er tilbake og nå blir det lysere
dag for dag.  Det er jo så abso,utt noe å hygge seg over.
søndag, januar 06, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN!

Merkelig, men jeg sett gjennom alle diktsamlingene jeg har og INGEN
av dikterne har skrevet noe om Januar.
Det er en masse om våren, og selvfølgelig sommeren og høsten - men vinteren?
Nei - jeg tror de har gått i hi.

Så idag sender jeg en god gammel traver av et dikt.
"Fram på vinteren stundom han tenkte: "Gjev eg var i eit varmare land"
Det passer i hvert fall godt til følelsene våre i Januarkulden.

Ivar Aasen:

Mellom Bakkar og Berg.

Mellom bakkar og berg utmed havet
Heve nordmannen fenge sin heim,
Der han sjølv heve tuftene grave
Og sett sjølv sine hus opppå deim.
Han såg ut på dei steinute strender;
Det var ingen som der hadde bygt.
"Lat oss rydja og byggja og grender,
Og så eida me rudningen trygt."

Han såg ut på det bårute havet;
Der var ruskut å leggja utpå;
Men der leikade fisk ned i kavet,
Og den leiken, den ville han sjå.

Fram på vinteren stundom han tenkte:
Gjev eg var i eit varmare land!
Men når vårsol i bakkane blenkte,
Fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liene grønkar som hagar,
Når det laver av blomar på strå,
Og når netter er ljose som dagar,
Kan han ingen stad venare sjå.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja - det blir lysere for hver dag som går,
og om en 10-12 uker kommer April og
derfra er det ikke langt til våren.
Så det gode er at vi har noe hyggelig å se fram til
her midt i is eller sørpeføre.
Så smil og gjør det beste ut av vintertiden.

HA EN GOD DAG.

torsdag, januar 03, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN !

Ivar Aasen – nynorsken’s far – skrev også mange fine dikt på ”heimamålet”

sitt fra Møre. Dikt, alltid med gode poeng.  For i dag – ett av dem:

I heimen der hyggjer seg barnet best,
Til heimen vil ungdommen stunda.
Og mannen som sviver i aust og vest,
vil heller på heimferdi skunda.
Um landet var bratt,
og steinut og svadt,
og mødor i vegen var mange,
på heimvegen gjekk det då heller radt,
og milene vart ikkje lange.

Mauren kryp aldri so vidt i kring,
Han leitar ei uppatter tuva,
og mannen løyp inkje so lang ein sving,
han lengtar ei heim til si gruva.
Um og han var glad
i framande stad,
so vil ikkje hugen seg festa,
og heimen med haugar og stein og svad
han verter då kjærast’ å gjesta.

Ja, heime der baka dei brødet best,
og venaste klippa dei klædi,
der hava dei klangen i målet mest,
og venaste kveda dei kvedi.
der ser du ein dag
med ljosare lag,
og skog med eit mildare skygge;
og råmar so sorg i deg der med eit slag,
so finner du endå eit hygge.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ha en god dag og en god helg!
onsdag, januar 02, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

Det fin's vel ikke noe vakrere enn en vinterdag med klarvær og
snø. Fjell og åser står klare og lyser mot himmelen og jeg tenker:
"Det er godt å være til."

Dette minner meg om et dikt av Arne Garborg. Det gir uttrykk for
noe av de samme følelsene.

DET STIG AV LAND EIT ALVELAND.

"Det stig av hav eit alveland
med tind og mo;
det kviler klårt mot himmelrand
i kveldsblå ro.

Eg såg det tidt som sveipt i eim
bak havdis grå;
det er ein huld, ein heilag heim
me ei kann nå.

Ho søv, den fine tinderad,
i draumebann;
men so ei stund ved soleglad
ho kjem i brand.

Når dagen sig som eld og blod
i blåe-myr,
det logar upp med glim og glo
og eventyr

Det brenn i bre, og skjelv og skin
med gylne bragd,
og lufti glør i glans av vin
sylv og smaragd

Men av han døyr, den bleike brand,
som slokna glo,
og klårt som fyrr ligg alveland
i kveldblå ro.

Eg lengta tidt på trøytte veg
der ut til fred;
men landet fyrst kann syna seg
når sol gjeng ned.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HA EN RIKTIG GOD DAG!

tirsdag, januar 01, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Det slo meg, nå som vi begynner på et nytt år, at dette lille diktet av
Bjørrnstjerne Bjørnson ville være en god rettesnor for hver av oss
i året som kommer.

               Elsk din neste, du kristensjel,
               tred ham ikke med jernskodd hel,
               ligger han enn i støvet.
               Alt som lever er underlagt
               kjærlighetens gjennskapermakt,
               bliver den bare prøvet.

La oss forsøke å akseptere andre menneskers synspunkter,
kulturer eller religioner - dog uten å være domsnille for det.
Angrep og mord og ødeleggelse av kristne overalt i moslemske
land kan ikke, og må ikke, aksepteres.
Men vi kan være åpne mot Moslemer og Jøder og andre fordi
det er mye godt blandt dem og en skal ikke skjære alle over en kamm!
Så la oss være årvåkne - men positive samtidig.

HA EN GOD DAG.


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel