left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


torsdag, desember 25, 2008
 
GLEDELIG JUL!

JEG TAR DET MED RO I JULEN MEN KOMMER
TILBAKE STRAKS VI ER UTE I JANUAR.

VELKOMMEN TILBAKE DEN 1. JANUAR 2009.

STEN ERIK S.

tirsdag, desember 23, 2008
 
GOD JUL !

I dag sender jeg en julesang jeg husker så godt fra dengang
jeg var liten. Vi gikk rundt juletreet hjemme på julekvelden
og sang den også på juletrefester i romjulen. Slike
juletrefezter er vel kanskje blitt borte nå. Synd.

Marie Wexelsen:

JEG ER SÅ GLAD HVER JULEKVELD.

Jeg er så glad hver julekveld
for da ble Jesus født,
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.

Det liie barn i Betlehem
han var en konge stor
som kom fra himlens lyse slott
ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmerik
han er Guds egen sønn,
som husker alltid på de små
og hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld
da synger vi hans pris
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.

Da tenner moder alle lys,
så ingen krok er mørk
hun sier: stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

Hun sier at den lyser enn
og slokner aldri ut,
og hvis den skinner på min veg,
da kommer jeg til Gud.

Hun sier at de engler små
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.

Å gid jeg kunne synge så,
da ble visst Jesus glad
ti jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad.

Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.
: : : : : : : : : : : : : :

Ja - dette var en av de mange julesangene
fra dengang jeg var barn. Den sitter i minnet og
bringer tilbake mange god bilder fra koselige
julekvelder med mor og far og min bror.
Det gjør godt å huske tilbake.

ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL.

mandag, desember 22, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

I dag et nydelig dikt sendt inn av
en trofast leser i Tronheim.
En ntakk til henne og GOD JUL!

JULEKVELD Dagny Tande Lid

Det er en vakker vinterkveld.
Så stille står de nakne trær.
I mørket er et under nær.
Det under at en kirkegård
hvor frossen ligger grav mot grav
forvandles til et flammehav.

En etter en glir skygger frem
og stanser ved et elsket sted.
Der blir et snøhvitt lys satt ned.
Så blir en veke varsom tent.
Og flammen er det ingen vet
om tause hjerters kjærlighet.

En levende står hos en død,
og bånd som engang bandt de to
blir julekveld en himmelbro.
Et jordisk lys. En stjerne tent.
Et håp som når et sorgtungt sinn
når julens budskap ringes inn.
: : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

søndag, desember 21, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN.

Julen nærmer seg og juletreet står pyntet i studen.

I dag en sang nettopp om juletreet.
Sangen er skrevet av Johan Krohn.


DU GRØNNE GLITRENDE TRE, GOD DAG!

Du grønne, glitrende tre, god dag!
Velkommen du som vi ser så gjerne.
Med julelys og med norske flagg
Og høyt i toppen den blanke stjerne.
Ja, den må skinne,
for den skal minne
oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne Vårherre tendte;
den skulle vise vår jord, at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen,
gikk engledansen
om Betlehem..

Om Jesusbarnet fortalte mor
så mangen aften vi satt der hjemme.
VI kan hans bud og hans milde ord
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner
om ham oss minner
Vårt Juletre.
; ; ; ; ; ; ; ; ;

HA EN GOD DAG !

torsdag, desember 18, 2008
 
GOD FREDAGS MORGEN

Jeg husker mange julesanger fra dengang jeg var barn.
Ett av dem var denne julesalmen som det var en
fornøyelse å synge:

Den er diktet av den kjendte dikter presten Gundtvig.

KIMER I KLOKKER.

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle.,
Tindrer, I stjerner, som englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds ord,
aeren er Guds i det høye!

Julen er kommet med solverv for hjertene bange.
Jul med Gudsbarnet I svøp under englenes sange:
Kommer fra Gud,
bringer oss glederikt bud.
aeren er Guds I det høye!

Synger og leker, og klapper I eders små hender.
Menneskebarnene alle til jorderiks ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
aeren er Guds i det høye!

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jeg leser i avisene at Betlehem igjen er uten soldater i julen,
og med tusenvis av kristne turister. Kanskje “Fred på Jorden”
vil komme til disse egnene også en gang ?!
Håpet er evigvarende!!!! - - -

HA EN GOD DAG MED ALLE JULEFORBEREDELSENE.

onsdag, desember 17, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN!


I dag en morsomt og litt underfundig dikt
sendt inn a O.J.S. Takk skal du ha.

GJENNSYN.

I fjæld-friskt strøg snart kørte jeg . . .
Det sne'de let; den hele vej
stod spæde bjørk hos graner.
De siste grunned' enkeltvis,
de andre lo med hvide ris; -
et billed fræm det maner.

Og luften er så let og fri;
ti alt af tungt, som lå deri,
har sneen med sig narret.
Jeg skimter bag dens tynne flor
et livligt landskab og en stor
sne-tinde over skaret.
Men under den brun-hvide bræm,
hvor hen jeg ser, der titter fræm
et åsyn . . . nej, hvæm er det?
Jeg stirrer flinkt bag huens skærm
in i en yr sne-stjærne-sværm; -
er nogen der på færde?
En stjærne faldt på handsken . . .
der . . og der igæn; forskellig hvær; . . .
de vil nok lege gåder.
Og smil der rundt i luften kom
af gode blik . . . jeg ser mig om . . .
her minnets magter råder.
Det stjærne-spin, det filigran,
i det sig ånder dølge kan?
det tæt in ved mig famler . . .
Du fine bjørk, du rene luft,
du muntre sne, - får I fornuft?
Hvem er det dog, som samler
sit billed i naturens drag,
i dette tryllende behag,
i stjærnerne, som gække, -
i denne hvide, fine glans,
i denne tyste rytme-dans . . .
nej, er det dig, Hans Brecke!
: : : : : : : : : : : : : : : :

Ja - vel var det Hans Brecke!!!!
Hvem han nå var, skal tro?

HA EN GOD DAG !

tirsdag, desember 16, 2008
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

I dag et lite Dansk dikt.
En TAKK til O.J.S. som har sendt det inn.

Når somrens sang er sungen
av Chr. Hostrup, 1888

Når somrens sang er sungen,
og kulden knuger støvet,
og tonen dør på tungen
af stormen overdøvet,
mit hjem, du rige, varme!
i dine moderarme
jeg lever op på ny.

Og alt, hvad blæsten skræmmed,
hvad frostens magt mon kue,
det skærmes huldt i hjemmet
og tø'r ved arnens lue.
Hvert lysglimt bli'r til glæde,
hvert suk la'r ud sig græde,
hvert håb får luft i sang.
: : : : : : : : : : : : : :
HA EN GOD DAG !

mandag, desember 15, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

Det lakker og lir mot juletid. Julen, en feiring av Jesus'fødsel.
I helgen så jeg et TV program om det berømte Turin sjalet -
Er det, eller er det ikke, det sjalet som ble lagt over Jesus
da han ble tatt ned av korset?
Det interessante med programmet var at en gruppe vitenskapsmenn -
har fastslått at det utvilsomt at sjalet viste en mann som var
blitt korsfestet! Bodspor etter en torne korne var der i sjalet og
armene til den korsfestede, som var lagt i kryss etter døden,
viste spor av nagler.
Etter at man hadde diskutert dette i over 50 år ga tilslutt
den Katolske kirke etter og lot vitenskapsmennene kutte av et
lite hjørne av sjalet for carbon datering. Det viste ca. 1350-1400.
MEN, nå har det vist seg at det hjørnet de fikk lov til å kutte av
var fint reparasjons-arbeide som var gjort nettopp på 1400 tallet
men med andre bomullsfibre og fargestoffer.Så dateringen var fra
reparasjons arbeidet.
Nå venter vitenskapsmennene på at kirken skal si O.K. til en prøve
av materialet i den utvilsomt eldste delen for å fastslå når sjalet
egentlig ble lagt over mannspersonen.
DET INTERRESANTE, syntes jeg, var at det var blodspor etter nagler i
håndleddet og rundt pannen til den som var blitt korsfestet.
Så hvorfor ikke ta prøver av blodsporene og finne ut av DNA til
personen. Det skal absolutt minimale mengder til for å kunne gjøre
dette. Derved kunne man finne ut om Jesus hadde slektninger i dagens
midt-Østen. Og hvis det er tilfelle, hvordan kunne han da være Guds Sønn?
Så dere kan skjønne hvorfor den Katolske kirken nøler med å la
vitenskapsmennene få adgang til videre undersøkelser.

Dette får klare seg for i dag.
Intet dikt, men jeg syntes dette var virkelig interessant.
Fra i morgen begynner jeg å sende dikt og sanger fra
Sjømannsmisjonens Julesangsheft av 1969. Mye godt der.
HA EN GOD DAG!

HA EN GOD DAG.

lørdag, desember 13, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN!

Jeg fortsetter med dikt om sne og vinter.
I dag et litt "anderledes" vinterdikt,

Av Johan Sebastian Welhaven. (1807-1883)

NU FALDER SNEEN I TæTTE LAG.

Nu falder Sneen i tætte Lag,
Og Drengen har ingen Hvile.
Det blev nok en Hoben Mile,
Hvad han kan løbe den hele Dag.

Her slæber han Gaarden af Sne-Blokke fuld,
Og former Soldater drøie;
Det volder ham Slid og Møie.
Han giver Soldaterne Øine af Kul.

Saa ruller han Sneen med al sin Kraft,
Mens Kæmperne staa der og kneise;
Han vil dem et Brystværn reise.
Til Landse han gi'r dem et Kosteskaft

Og nu er han færdig, og nu er han mat;
Hans Hænder er frosne og ømme.
For alle de stærke Drømme
Faar Drengen vist en urolig Nat.

Man hører ham juble, den lille Mand:
"Imorgen skal Slaget stande!"
Da løse sig Himlens Vande,
Og alle hans Kæmper blive til Vand.
: : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD UKE!

torsdag, desember 11, 2008
 
GOD FREDAGS MORGEN!

Jeg fortsetter med "vinterdikt",igjen
ett sendt inn av en trofast leser.
En takk til ham.


IND UNDER JUL, HVOR ER DET TRIST.
Jonas Lie, 1866

Ind under jul, hvor er det trist,
snefog og kulde og korte dage,
sindet bøjer sig ned til sidst,
véd ikke, hvor det skal modet tage.
Mindre og mindre af dag det lyser,
hjertet i kulde og mishåb gyser,
kommer ej jul?

Året, som stod ved sankte Hans
lyst mellem blomster i sommerdagen,
nu er det fattigt på sol og glans,
ligger og sygner på sneens lagen,
fryser og føler, dets kraft er omme,
så må det være, før jul kan komme.
Kommer ej jul?

Sådan stred verden en vinter hård,
længtes med soltrang i hjertegrunden,
stred med en vinter på tusind år,
tænkte, den skulde til våren vunden.
Men da den følte, dens kraft var omme,
da først lod herren sin sol nedkomme,
da først kom jul.

Midt udi mørket og jordens kuld',
medens vor sol er ved at dale,
stiger Vorherres op som jul,
bli'r det sankt Hans i himlens sale,
netop som jord ej mer kan råde,
kommer et frelsens væld af nåde,
så kommer jul.
: : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD WEEKEND !

onsdag, desember 10, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Som dere vet etterlyste jeg i går i Dagens Dikt
flere dikt om snø og vinter.
Heldigvis fikk jeg i hvert fall et dikt i
e-posten i dag, fra en god gammel venn på Gjøvik.
(Hvis flere kjenner til dikt om snø og vinter,
vennligst send til gaapaa@yahoo.com)

Her er Jones Lie's (1866)

INUNDER JUL, HVOR ER DET TRIST.

Ind under jul, hvor er det trist,
snefog og kulde og korte dage,
sindet bøjer sig ned til sidst,
véd ikke, hvor det skal modet tage.
Mindre og mindre af dag det lyser,
hjertet i kulde og mishåb gyser,
kommer ej jul?

Året, som stod ved sankte Hans
lyst mellem blomster i sommerdagen,
nu er det fattigt på sol og glans,
ligger og sygner på sneens lagen,
fryser og føler, dets kraft er omme,
så må det være, før jul kan komme.
Kommer ej jul?

Sådan stred verden en vinter hård,
længtes med soltrang i hjertegrunden,
stred med en vinter på tusind år,
tænkte, den skulde til våren vunden.
Men da den følte, dens kraft var omme,
da først lod herren sin sol nedkomme,
da først kom jul.

Midt udi mørket og jordens kuld',
medens vor sol er ved at dale,
stiger Vorherres op som jul,
bli'r det sankt Hans i himlens sale,
netop som jord ej mer kan råde,
kommer et frelsens væld af nåde,
så kommer jul.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Denne tiden på året minner meg alltid om
"Utpå vinteren stundom han tenkte,
gjev eg var i et varmere land - - - -"

Snø og vintervinder og kulde.
Vet dere foresten at vi som kommer fra de nordligske delene av klogen
har flere hete-receptorer (mottagere) i huden enn folk fra varmere egne.
Det betyr at vi ikke fryser så lett som til eksempel Afrikanere, men
- på den andre siden klarer vi ikke heten så godt. Alt er tilpassningen
til klima og omgivelser.

HA EN GOD DAG !

tirsdag, desember 09, 2008
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

Også for i dag et dikt av en dansk dikter om sne.
Jeg kan ikke finne noen norske dikt om sne.
Merkelig.
Kanskje noen av dere som er lesere av Dagensdikt.com
vet om noe? I tilfelle setter jeg pris på om dere
vil sende det til meg: gaapaa@yahoo.com
Og takk for det.

Dette diktet er send inn a en gammel venn og trofast
leser av Dagensdikt. Sammen med diktet skrev han om
snøværet på Gjøvik de siste dagene og det fine
skiføret. MMMmmmm - der skulle je' ha vøri, gutt!!!


Jeppe Aakjær (1866-1930)

Sneflokke kommer vrimlende
hen over Diger trimlende,
det knyger ud af Himlene,
det sluger Hegn og Gaard,
det ryger ind ad Sprækkerne
til Pølserne paa Rækkerne,
og Faarene ved Hækkerne
faar Blink i Pelsens Haar.

Og Poplerne bag Mønningen,
de duver dybt i Dønningen,
og over Stakke-Grønningen
omtrimler Kjærv og Neg,
det klaprer én om Ørerne,
fra Portene og Dørene,
bag hvilke de smaa Sørene'
har rustet sig til Leg.

Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!
: : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

mandag, desember 08, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

"Det er ingenting i verden så stille som sne."
Jeg hadde i grunnen ikke tenkt over det noen gang
før jeg leste dettte diktet for mange, mange år siden.
Den første linjen ble hos meg fordi den pekte ut noe som
var så selvfølgelig at man ikke tenkte på det - og som likevel
var ganske enestående. Alt dette "tørre regnet" som ikke trommer
på et tak men som stille legger seg som et teppe overalt der ute.

Den danske dikteren Helge Rode som i 1896 diktet i 1896.


Der er ingenting i verden så stille som sne,
når den sagte gennem luften daler,
dæmper dine skridt,
tysser, tysser blidt
på de stemmer,
som for højlydt taler.

Der er ingenting i verden af en renhed som sne,
svanedun fra himlens hvide vinger.
På din hånd et fnug
er som tåredug.
Hvide tanker tyst i dans sig svinger.

Der er ingenting i verden, der kan mildne som sne.
Tys, du lytter, til det tavse klinger.
O, så fin en klang,
sølverklokkesang
inderst inde i dit hjerte ringer.
: : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DAG !

fredag, desember 05, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN !

For snart 40 år siden tok jeg initiativet til å
rekonstruere Vindhella og Galdane i Lærdal.
Vi fikk Vindhella's Venner og boken min om
"Kongeveien over Fillefjell."

En god e-mail venninde i Trondheim, og trofast
leser av Dagens Dikt, sendte meg dette diktet.
tUSEN TAKK TIL HENNE!

Dette er virkelig et godt dikt som beskriver hva
i hvert fall jeg føler når jeg vandrer de gamle
veiene.

Jeg håper dere som leser dette også kan en tur
til sommeren igjen over til Lærdal og vandre
de gamle veiene Vindhella og Galdane.
GOD TUR!


DEN GAMLE VEGEN

Du gamle veg som ligg så einsleg her
med stup og stell og gras på gråe steinar,
din slitne rygg eg endå undren ser
som fotefaret etter gjæve sveinar.

Du vart for bratt for oss å vandre på,
fovand vi vart så kvar ein kneik vi hata,
sjå difor gjekk vi alle deg ifrå
og stjal oss fram med luring nedpå flata.

Men endå hugheil mang ein haustardag
eg draumtung går i dine døkke dalar.
Eg høyrer fedres friske hjarteslag,
kvar stubb og stein om deira vandring talar.

Det er som går eg på eit kyrkjegolv,
der salmar sviv frå bergerøys og bekker,
og stilla ringjer med sin sogekolv
og farne tider opp or grava vekkjer.
: : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD UKE !

torsdag, desember 04, 2008
 
GOD FREDAGS MORGEN !
@For i dag et lite dikt fra deilige Danske "GRUK" forfatter
Piet Hein. Han skriver alltid noe til ettertanke.
Herr er "LEKEN" på norsk, og på sansk:

LEGEn.

Da Gud ville opfinde noget som ikke
var spill eller sport eller mad eller drikke
og dog var en verden af legende hvile,
hvori vore sind kunne smelte og smile,
da delte han mennesket i kvinden og manden
og skabte den leg de kan ha med hinanden.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ingen dårlig forklaring på kjønnenes "lek."

HA EN GOD DAG !

onsdag, desember 03, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

”Ol’ Man River” er vel en sang vi alle kjenner - i hvert fall kjenner
vi melodien. Kanskje husker du Paul Robson’s dype bass stemme
synge ”Ol’ Man River”?

I dag fandt jeg en oversettelse av teksten.

OL’ MAN RIVER.

Negrene sliter langs Mississippi,
Båter de haler i evig jag,
Mens den hvite mann kan gå ut på moro,
Negeren må streve til dommens dag.
Bøy deg ned, se aldri opp
For ellers ve din arme kropp!
Bøy ditt kne mens sola glør,
Og hal i tauet til du dør!
La meg dra vekk fra den hvite bas!
Vis meg den elva som heter Jordan.
Der får en ro etter jag og mas.

Refreng:

Gamle floden, den gamle floden,
Ja, alt den så, får vi aldri vite,
Den bare ruller, ja ruller rolig avsted.
Den planter ikke, sår aldri grøde,
Og de som gjør det er snarlig døde;
Men den gamle floden, den ruller evig av sted.

Du og jeg vi sliter hardt,
Selv om titt ryggen kan verke sårt.
Hal din pram og løft din bør!
Drikk deg full og dras gjennom fengslets dør!
En blir dødstrett av kamp for føden
Og trett av livet, men redd for døden!
Men gamle floden, den ruller evig avsted.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Og her er den Amerikanske original teksten:

Niggers all work on the Mississippi,
Niggers all work while the white folks play.
Pulling those boats from the dawn to sunset
Gitting no rest till the judg’ment’s day.
Don’t look up and don’t look down
You don’t dare make the white boss frown.
Bend your knees and bow your head
An pull dat rope until you’re dead.
Let me go’ way from the white boss?
Let me go’ way from the white boss_
Show me det stream called the river Jordan
Dat’s the stream that I long to cross.

Chorus.

Ol man river dat ol man river
He must know sumpin but don’t know nothing,
He just keeps rolling, he keeps on rolling along.
He don’t plant taters, he don’t plant cotton
An dem dat plants’em is soon forgotten
But ol man river he keeps on rolling along.
You and me we sweat an stain
Body all achin’ an racked with pain
Take dat barge, lift that bale
Git a little drunk an you’ll land in jail.
Ah gits weary an sick of trying
I’m tired of living an feared of dying.
But ol man river he jes keeps rolling along.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

tirsdag, desember 02, 2008
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Vi har en ny hund !!!
Bikkja er en miniatyr poodle og heter Vivian.
Hun er født i Peru !!!! og brakt ut derfra, men
"noe" skjedde og de som hadde bikkja i ett år,
måtte skaffe en annen familie for Vivian, som
de hadde kaldt henne. Og det ble oss!!!!

Hun er sølvfarget og har et søtt lite fjes,
lange-lange ben og hun er en "kysser". Så snart
hun kommer opp mot ansiktet vil hun gi et vått
kyss mens halen går som en snurrebass. Det gjelder
å holde haken opp - men det er bare hyggelig.
Hun er virkelig et søtt lite dyr.

Til hennes ære sender jeg i dag et dikt av
Dorothy Parker, gjenndiktet av Andre Bjerke.

ODE TIL EN VISS HUND.

Dit øye stråler som en klar juvel;
slik tillit fant jeg aldri før hos noen.
Du er en uskyldsren, men all-vis sjel.
(For Guds skyld; ikke ødelegg den skoen!)
Du ser deg om, og allting smiler blidt;
den store jord ble skapt for deg alene.
Du arver alle tider - alt er ditt.
(Kom vekk fra puten med det skitne benet!)

Du bærer hodet høyt: all verdens tvil
og skepsis kan du møte, fast i blikket.
Du tar vår jerntids jag som med et smil.
(Nei, spise kjeks i sengen må du ikke!)
Ditt mot er sterkt og stålblankt som et spyd;
din rus er ren som hos de edle helter.
Din ånd er lik en vårsang, fylt av fryd.
(Gud nåde deg, hvis gullfisk-bollen velter.!)

At "alt er godt" er alt ditt hjerte vet.
Din livsfryd er en krone du skal bære.
Din minste handling stråler kjærlighet.
(Nei, slipp nå pus! La kattungen få være!)
Du er Guds beste gave her - en venn,
et trofast vesen uten tvil og sut.
Til siste slutt er du min følgesvenn.
(Du kunne ventet til jeg tok deg ut!)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Så enig - så enig.
Skjønt jeg er ikke særlig glad når jeg i halvsøvne
går ut med henne på plenen ved 6-tiden en kald morgen!

HA EN GOD DAG OG hvis du vil lese originalen på
engelsk så er den her:

Verse For A Certain Dog
Dorothy Parker

Such glorious faith as fills your limpid eyes,
Dear little friend of mine, I never knew.
All-innocent are you, and yet all-wise.
(For Heaven's sake, stop worrying that shoe!)
You look about, and all you see is fair;
This mighty globe was made for you alone.
Of all the thunderous ages, you're the heir.
(Get off the pillow with that dirty bone!)

A skeptic world you face with steady gaze;
High in young pride you hold your noble head,
Gayly you meet the rush of roaring days.
(Must you eat puppy biscuit on the bed?)
Lancelike your courage, gleaming swift and strong,
Yours the white rapture of a winged soul,
Yours is a spirit like a Mayday song.
(God help you, if you break the goldfish bowl!)

"Whatever is, is good" - your gracious creed.
You wear your joy of living like a crown.
Love lights your simplest act, your every deed.
(Drop it, I tell you- put that kitten down!)
You are God's kindliest gift of all - a friend.
Your shining loyalty unflecked by doubt,
You ask but leave to follow to the end.
(Couldn't you wait until I took you out?)

mandag, desember 01, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Når en i nærfamilien får kreft - og det ser dårlig ut -
så er enkelte dikt gode som støtte og trøst.
Derfor sender jeg i dag Ivar Aasen's dikt

LIVET.

Heimen er baade vond og god,
det skifter med Sut og Gaman.
Hæv er den, som med same Mod
kann taka mot alt tilsaman.

Vegen ligger so ymist til
med Staup og store Krokar.
Ein kjeme der, som ein ikkje vil,
og fram i mange Flokar.

Sveinen stemner i Vegen radt
med store Voner i Barmen;
men Vegen verd honom tidt for bratt,
og Voni møtst med Harmen.

Um ei Stund han fær ein Stur
det heve sitt gamle Gjenge;
Gleda gløymest, fyrr du trur,
men Sorgerna sitja lenge.

Kjem han sturen i Verdi ut,
so fær han liten Fagnad;
Verdi snur seg fraa all Sut
og fraa ein Vesallmanns lagnad.

Ho vil, at Mannen skal stræva hardt
og ikkje fraa Verket vika
og aldri missa sitt Mod for snart,
uum endaa Vonerna svika.

Strenge Dagar maa koma paa,
men etter koma dei milde.
Den største Hugnad me stundom faa,
der minst me vona vilde.

Lauvet fell om Hausten av,
um Vaaren atter det spretter.
Dauden herjar um Land og Hav,
men Livet kjem alltid etter.

Stormen sopar i Skogom hardt,
so Tre og Kvister brotna;
men grøne Kvister vil renna snart
av Rotom til deim, som rotna.

Kjært er Livet med all sin Harm;
det klaarnar, alt som det gjenger.
Men endaa treng eg ei Von i Barm
um eit, som varer lenger.
: : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DAG.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel