left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, januar 30, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Her på veggen har jeg hengende en kopi av et
Astrup maleri. Jeg kjøpte det en gang jeg
var på besøk på Astrup tunet i Jølster.
Et stort blomstrende epletre og under en liten bekk med
masse gule balderblom og to småpiker som plukker dem.
I bakgrunnen et enetasje hvitt hus med steinheller
på taket og bakerst et glimt av fjorden og fjell med
snø i skarene. Jeg ser ofte på det billdet.

I dag sender jeg et dikt av Olav H. Hauge. (1908-1994)

TIL EIT ASTRUP BILETE.

Kan hende drøymde dei um dette her
å møtast på ein klote, på ein stad
der hegg og apal stend i syreblad
og blømer slik ei dulgrøn vårnott nær

ved fjorden? Vera saman, planta bær
og så ein innvigd åker rad for rad
med urter bak ein steingard som dei la
kring helga lundar, dei som fyre fer?

Dei er i riket sitt og sår si jord.
Og vårnotti er ljos av draum og gror.
Dei legg ikkje merke til at ein kjem stilt

i snoskardet og stig på vatnet no.
Men då dei natta, såg dei månen vod
i gullserk ute der so unders mildt.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Mange a v diktene jeg har sendt er skrevet på dialekter fra
rundt om i landet. Alt fra Alf Prøysen til - som i dag-
Olav Hauge som kom fra Ulvik i Hardanger. Jeg har ofte
undret meg over mange av ordene de bruker. Ofte er det
nye former - som i dag - "då dei natta" - Jeg har aldri hørt
dette ordet før, men jeg vet straks hva de gjorde og hva det var.
Språket vårt, eller heller dialektene, er rike på gode ord.
Vi bør ta var på dem.

HA EN GOD DAG !

tirsdag, januar 29, 2008
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

I dag et uvanlig dikt. Et takkedikt til
nynorsk mannen og dikterpresten Anders Hovden.

Til Anders Hovden!
Av Torvald Tu

Du er den friske storm frå hav,
som syng med kvite bylgjeslag
i blåe luft, i uvêrs-drag,
du er ein storm i dagsens krav!

Du er ein skyljesjø um strand,
ein storvask um vårt fedraland!
Du er den evig-unge leik
av rytmeklang i glade kor -

Ein son av Norigs beste jord,
med hjartebål i blenk og kveik!
Din sone-elsk er alltid varm
av hjartebålet i din barm.

Du er ein foss av dåd og dikt!
Du er eit fjell av traust og trygt,
og yrkjer trufast ykt i ykt,
for det du ser som rett og plikt!

Takk, Anders Hovden, norsk og rak,
for kjempesong og kjempetak!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

mandag, januar 28, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Som tiden går !
Jeg tenkte på det i dag og da jeg fandt dette diktet av
Rolf Jacobsen syntes jeg det passet til tankene mine.
Så derfor sender jeg det.

GAMLE UR.

Gamle ur har ofte vennlige ansikter
og kan minne om bønder fra skogbygder og fjell
med en rolig likesælhet i sitt vesen
som om de hørte til en annen slekt enn vår

som kanskje har stridd ut sin tid hernede
og sett sin uro visne ned som gresset
i sine store skar og stille myrstrøk
forrige gang Jorden var til.

Nå er de gjester her og nikker til vår kummer
med lavmælt visdom ved vår seng: Det går,
ja,ja, det går, det går.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jeg leste foresten en artikkel om "the Big Bang"
da universet ble skapt for 14.5 milliarder år siden.
Folk spør om hva som kom FØR det store smellet,
men det var ikke noe "før." Det var ikke tid eller
en verden eller noen ting. Tiden begynte dengangen.
Likevel, nå mener vitenskapsmennene at det
sansynligvis er flere univers.
Kanskje det er en trøst ?

HA EN GOD DAG.

søndag, januar 27, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN !

I fjord tok jeg det opp fiolin spillingen igjen.
Til stor glede for meg, og kanskje for enkelte andre ???!!

Jeg nevnte dette for en venninde og hun sendte meg
dette diktet. En takk til henne.

FIOLINEN

Det lå en støvet og brun fiolin
på kottet blant annet skrammel.
Den hadde vel sunget og ledd en gang,
men siden fikk strengen en brusten klang.
Og nå var den glemt og gammel.

Den trodde selv at dens tid var forbi.
Dens hjerte var blitt så stille.
Den var som et lukket og stivnet sinn.
En ensom hvor ingen fikk trenge inn
og ingen forsøkte spille.

Da kom det en kunstner en dag med en hånd
som stemte de tause strenger.
Da våknet dens sjel og dens hjerte lo.
Da sang det, da klang det. Nå var de to.
Den lå ikke ensom lenger.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

torsdag, januar 24, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

I dag et litt uvanlig dikt, skrevet i 1439 !!!
Men like aktuelt i dag. ---

Gamle Danske Sange:

FRIHED ER DET BEDSTE GULD.
Thomas af Strängnäs - 1439 !!!

Denne frihedssang består af udvalgte strofer af den såkaldte Engelbrektsvise. Stroferne menes at være skrevet af biskop Thomas af Strängnäs, men de er gennem tiderne blevet bearbejdet på forskellig vis. Den politiske baggrund var at den nordiske Union var ved at krakelere. Den danske kong Erik af Pommern havde lagt sig ud med kirken i Rom og de nordiske biskopper. Desuden brandskattede kong Erik nordmændene og svenskerne for at finansiere sin krig i Slesvig. Omsider blev det for meget, og lavadelsmanden Engelbrecht Engelbrechtson fra Dalarne mobiliserede bønderne til kamp mod skattetrykket og de fremmede fogeder. Oprøret fik bred opbakning og endte med at kong Erik måtte afgive kongværdigheden.

FRIHET ER DET BEDSTE GULD.

frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
Thi frihed følger ære.

Frihed er en borgemur,
hvor modet støder højt i lur
mod alle fjender gramme.
Sig du dem kækt ved porten: "Stop!"
kun fejghed lukker porten op
og lister bort med skamme.

Frihed er en stad så skøn,
hvor enigheden bor i løn,
og nabo smukt sig føjer,
hvor så man skatter egen arv,
at alle ser på næstens tarv,
og ingen retten bøjer.

Frihed er det gyldne skjold
mod avind, list og overvold,
hvor retsind fører sværdet.
Bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden fly forfærdet.

Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og fædres ånd,
hold fast om fuglens vinge!
Kun galgenfugl dig bilder ind,
at, når den fløj for vejr og vind,
kan han igen den bringe.

Frihed er en kongehøg,
der stak i sky, når bort den fløj,
forgæves du den lokker.
Din fred og glæde følger med,
alt som den flyver langt af led,
mens ørnene sig flokker.

Frihed er en dejlig brud,
som vil dig følge ind og ud,
elsk hende højt med ære!
Når hende du til hustru får,
da ages herligt læs i gård,
thi alt hun vil dig være.

Frihed er en sikker havn,
vend altid kun mod den din stavn,
da er du frelst af fare.
For kongeskib og mindste båd
har den mod storm og bølge råd,
den alle vil bevare.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


HA EN GOD DAG !

onsdag, januar 23, 2008
 
GOD TORDAGS MORGEN !

For i dag kandet passe med en gammel skillingsvise
til en forandring. Håper den kaller på smilet !!!

BAKEREN I PARIS.

I Parises by en baker levet fredelig for sant,
men mens mannen bakte kaker,
kona elsket en løytnant.
Slikt noe må ei kalles rett.
Kjære koner gjør ei det.
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei.

Og mens mannen en dag spaserte
seg en tur på Champs-Elysees,
straks var løytnanten hos kona,
og for henne lå på kne.
Men akk så kommer mannen hjem
og historien bliver slem.
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei.

Kona fluks sin løytnant gjemte
ut i bakerovnen bratt.
Mannen ville ikke skjemte
da han skjønte galt var fatt.
Mens han smilte grum og vill
tente han en mektig ild.
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei.

I blant kringler og blant boller
kavringer og hvetebrød,
løytnanten det ei utholder,
men er snart fullstendig død.
Slikt noe må jo kalles frekt
for mannen ble fullstendig stekt.
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei.

Bakeren ble arrestert,
for slik bakning er forbudt.
Derpå ble han guillotineret,
og var derfor helt kaputt.
Kona drukna seg av sorg,
og bli innlagt på la morgue.
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei.

Koner dette råd mottager
gjem i ovn ei vennen kjær.
Hør nå også min kjære baker
og av denne historie lær
at løytnanter ei stekes må.
La dem heller vær rå.
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei
Fideli-ong-kong-kong-kong-kei.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN HYGGELIG DAG !

tirsdag, januar 22, 2008
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

Siden der er Januar syn's jeg det kan passe med
den god gamle sangen til Ivar Aasen:

MELLOM BAKKAR O BERG.

Mellom bakkar og berg utmed havet
heve nordmannen fenge sin heim,
der han sjølv heve tuftene grave
og sett sjølv sine hus oppå deim.

Han såg ut på dei steinute strender,
det var ingen som der hadde bygdt.
"Lat oss rydja og byggja oss grender,
og så eiga med rydningen trygt."

Han såg ut på det bårute havet;
der var ruskut å leggja utpå;
men der leikade fisk nedi kavet,
og den leiken, den villa han sjå.

Fram på vinteren stundom han tenkte:
Gjev eg var i eit varmare land!
Men når vårsol i bakkane blenkte,
fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liene grønkar som hagar,
når det lavet av blomar på strå,
og når netter er ljose som dagar,
kan han ingen stad venare sjå.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

For noen år siden kjørte jeg opp Gudbransdalen forbi Lom
og over til Grotli. Det var kaldt og digre snøfonner ved
Grotli. Ordentlig vintervær. Så kom den lange tunnelen under
Strynsfjellet og på den andre siden en bratt vei i sving nedover
til - våren!!! I Stryun, der var det grønt og varmt med nyfødte lam
som hoppet rundt på voldene og hestehov i veiskråningene.
Det var en vidunderlig overgang som jeg aldri kommer til å glemme.
Men om noen uker kommer våren til Mjøsbygdene også - - -

HA EN GOD DAG OG GLED DEG TIL VÅREN!

mandag, januar 21, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Jeg forsetter med danske dikt, sendt in av OJS,
og takker for det.

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord

Ophavsret N. F. S. Grundtvig (1839)

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
som det, jeg ville ej med kongers bytte,
opklaret gang i ædle fædres spor,
med lige værdighed i borg og hytte,
med øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe længsler vel bekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden.

Et sådant liv jeg ønsked al min æt
og pønsed på med flid at forberede,
og når min sjæl blev af sin grublen træt,
den hviled sig ved "fadervor" at bede.
Da følte jeg den trøst af sandheds ånd,
at lykken svæver over urtegården,
når støvet lægges i sin skabers hånd,
og alting ventes i naturens orden:

Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår,
og blomsterfloret i den varme sommer,
da modenhed i møde planten går
og fryder med sin frugt, når høsten kommer!
Om kort, om langt blev løbebanen spændt,
den er til folkegavn, den er til grøde;
som godt begyndt er dagen godt fuldendt,
og lige liflig er dens aftenrøde.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

For et fint dikt av presten N.F.S. Grundtvig.

Mye god livsvisdom i dette diktet.

HA EN GOD DAG !


søndag, januar 20, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN !


Igjen at dikt fra: Gamle Danske Sange,
med takk til OJS.

I sne står urt og busk i skjul
av B. S. Ingemann (1831)

I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger,
-giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.

Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Giv tid ja. Litt vanskelig i kalde Januar.
"Gjev eg var i et varmare land" osv.
Men i hvert fall er lyset tilbake !!!

HA EN GOD DAG
og se frem til lysere og varmere dager. - - - -

fredag, januar 18, 2008
 
GOD FREDAGS ETTERMIDDAG.

Datamaskinen min fikk "hikke" i går så jeg ble forsinket.
Klarte å få ordnet det etter hvert, men når maskiner som
denne begynner å nekte meg å komme inn, så gjelder det
å "lure" maskinen og programmene ved å snike seg inn andre
veier. Jeg har tre datamaskiner her som liksom skal kunne
"snakke sammen" - . Jeg fikk den ene maskinen til å
"snakke" med den andre, og brukte den tredje til å ¨komme meg inn
"bakfra." BINGO - jeg var inne i Systemet og da kunne jeg
renske opp alle tre hard drivene slik at jeg er tilbake til det
normale. Men det tok tid.

I dag sender jeg et Dansk dikt sent inn av en god gammel
venn, OJS. Takk skal du ha. For andre som vil sende inn
dikt, send det til gaapaa@yahoo.com.

Det er hvidt herude

Det er hvidt herude
Tekst: St. St. Blicher, 1838.

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.

Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer -
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD WEEKEND !


onsdag, januar 16, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Arnulf Øverland er en av de fremste dikterne i
Norsk literatur. Han er også en av mine favoritter.

Når jeg tenker på Moslemenes hat for de kristne;
selvmorderne i Iraq og i Afghanistan og Pakistan, og
hvordan Iranerne sendte unge gutter inn i minefeltene
for å "rydde" dem dengang de kriget med Saddam Hussein,
så kom jeg ihu Øverland's dikt:

DU MÅ IKKE SOVE!

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste mig op: Hva er det du vil mig?

-DU må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår ble vi dømt,
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem i morgen!

Hele kjelleren her er full
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?
Kan der absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hva der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det - forgjeves - forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og oppglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære-
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i et skur av stål
og henge igjen i en piggtråvase
og råtne for Hitler's ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønner det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk,
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket -- å kunne du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner.!

Jeg skaket av frost. Jeg fik på mine klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så nådeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: N u er det noget som hender. -
Vår tid er forbi -- Europa brenner!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Dette er noe å tenke på - - -
HA EN GOD DAG !

tirsdag, januar 15, 2008
 GOD ONSDAGS MORGEN.
I dag sender jeg et dikt, sendt inn av en god, gammel venn på Gjøvik.

Tusen takk O.J.S.

DEN FØRSTE GANG JEG SÅ DIG
Tekst og Musik: Birger Sjoeberg. Meget frit oversat af Kim Larsen

Den første gang jeg så dig
det var en sommerdag
en sommerdag da solen lyste klar
og alle engens blomster
de stod i stakkevis
og vuggede som unge brudepar
og vinden kom så stille ned
til stranden hvor vi stod
og bølgerne de klukkede
og kyssede din fod

Den første gang jeg så dig
det var en sommerdag
den første gang du holdt mig i hånden

Den første gang jeg så dig
der skinned sommersky'n
så blændende som syv vilde svaner
jeg mødte dig i vrimlen
et sted midt ind i by'n
Ofelia og den sidste mohikan
der lød en sang fra himmelen
så skønt som ingen fler
det var den lille lærke
som man næsten aldrig ser

Den første gang jeg så dig
der skinned sommersky'n
så klart som aldrig nogensinde mere

Og derfor når jeg ser dig
så kold en vinterdag
hvor hele verden den er frosset til
og nattevinden suser igennem marv og ben
og depressionerne de sætter ind
så mindes jeg de dage hvor vi lå ved Sønderstrand
med parasollen plantet i det stjernehvide sand

Den første gang jeg så dig
det var en sommerdag
en sommerdag for længe længe siden
en sommerdag for længe længe siden

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja, jeg husker godt den første gang jeg så henne som, ble min kone, både den første og den andre. Den første (som døde av brystkreft for en god del år siden nå) så jeg først i et hageselskap
på Blindern, nær Universitet i Oslo der jeg var student. Hvor var hun vakker !!!!
Og et deilig menneske viste det seg etter hvert som vi ble kjendt og gift. Jeg vil alltid savne henne.

Nr. 2: Noen venner hadde invitert meg til å spise ute og ville introdusere henne til meg.
Hun var ikke særlig interessert i å gå inntil de sa: "Men du - det blir en gratis restaurant fest." Da kom hun. (Gudskjelov) Jeg så henne straks hun kom inn ad døren i restauranten. Mørk, i sort mink kåpe. Wowww. Det tok ikke lang tid etter ført vi ble et par. Nå har vi vært samboere i 15 år nå i April og det har vært de beste årene i mitt liv.

Så: "Den første gang jeg så deg" kan være begynnelsen til noe godt.

HA EN GOD DAG !


Banner.dk - Danmarks Bedste Bannerservice

mandag, januar 14, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

JEG FANDT - JEG FANDT.

Dette diktet er kanskje ikke av interesse for
mange av leserne av DagensDikt, men for oss
som kommer fra Mjosa's strender vil det kanskje
interessere?

Til Herman Anker og Ole Arvesen
Grundlæggerne af den første Folkehøiskole paa Sagatun. (1869.)
av Jonas Lie.

Fra Hamar Stad det ringer
udover Mjøsens Vand,
-og for mangt lydhørt Øre
rundt hele Norges Land.
Det ringer Folket vaagent:
det er alt langt paa Dag,
det er paa Tid vort Lærdomsaag
blir vendt til Folkesag.

Det er i Landets Hjerte,
ved Mjøsens blanke Speil,
den fagre Folketanke
har heist de hvide Seil.
Og, som den fremad stevner,
saa seiler den sig stor,
det blir tilslut hver Aandens Mand,
som stiger med ombord.

Og Morgensolen skinner
i Sjøen om dens Speil,
og Norges Flag er heiset
i Raa som Silkeseil;
og for de Mænd, som vover
sin Ungdomsdag derpaa,
saa er det vel saa fager Færd,
som Du i Livet saa!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

søndag, januar 13, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN!

Fant en artig dansk sang sikkert skrevet til en "anledning"

En dejlig dag kan ikke os forynge,
men glæden bobler her ved dette bord,
og derfor vil vi alle sammen synge,-
vi leger, vi er Danmaks største kor.

Vi synger om de gode, gamle dage,
da sommeren var ekstra lys og lang,
da vi i hestevogne kunne age,
-da frøerne i gadekæret sang.

Vi synger om, når sommertøj blev syet,
om glæden ved de hvide lærredssko-
når marmorkugleposen blev fornyet,
og puder,der blev nipsenålebo.

Vi synger om den lyse sommeraften,
hvor vi med far og mor har spillet pind,
hvor fællesskabet mellem os var kraften,
der stadig tænder glæden i vort sind.

Vi synger om da vejene var lange,
da cyklen bar os gennem al slags vejr,
hvor vi i mørket følte os lidt bange,
skønt himlen havde tændt sin stjernehær.

Vi synger om de gamle købmandsdiske,
-så langt fra vore dages overflod,
hvor vi som børn kun vovede at viske,
-en bulet bolchedåse gav os mod.

Vi synger om de lange vaskedage,
-om gruekedel og om vaskebræt,
hvor mor i dampen måtte tørnen tage,
og mærke, hvad det var at være træt.

Vi synger om at vende tørv i mose,
at mærke pligtens varme vingeslag,
om saftevand og sukkerbrød i posen,
-en pause på den varme sommerdag.

Vi synger om når korte dage endte,
når mørkningstiden langsom satte ind,
en lille sang, før mor for lampen tændte,
har skabt en stemning iet barnesind.

Vi synger om når sneen lå derude,
om kakkelovne med marieglas,
om iskrystaller på en frossen rude,
-og varmedunken på en sengeplads.

Men herlig var det, når vi sad derhjemme,
med stegte æbler på en strikkepind,
et fingerbøl vi prøvede ar gemme,
mens far i piberøg var hyllet ind.

Vi standser op-vi er her for at feste,
og fejre,at vi samlet er i dag,
måske var dagene, der gik, de bedste,
men sammen vil vi hejse håbets flag.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ha en god dag og en god uke !

torsdag, januar 10, 2008
 
GOD FREDAGS MORGEN.

I dag litt livsvisdom - et dikt sendt inn av min
trofaste Dagensdikt venninde i Trondheim.
"Takk skal du ha."

Stener som ruller

Dagny Tande Lid

Ingen kan ta tilbake
ord som ble sagt for hardt.
Farlige stener som ruller
nedover fjell i fart.

Stener som ruller, river
flenger i grus og jord
Sårene blør i hjerter,
rammet av harde ord.

Kast ikke skarpe stener.
Følsomme hjerter får mèn.
Etterpå ligger blomster
knust under grus og sten.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD WEEKEND.

onsdag, januar 09, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Ja ikke skjønner jeg hvorfor det diktet jeg sender her
er ett av de mest populære diktene på Internettet.
Over 4000 personer har lest det og gitt tildels veldig
positive kommentarer.

Nå, dem om det. Jeg syn's ikke noe om diktet, men her
kan dere selv vurdere. La meg vite hva dere synes
(Epost: gaapaa@yahoo.com)

JEG ER UFYSELIG POETISK:

Jeg er ufyselig poetisk
ligger halvveis henslengt
over ei medtatt eik

metaforene mine kommer sigende
ut av tåke og andre obskure
mystifiserende komplott

jeg må nevne noen farger
ut av det blå
skrive dem ned i rødt
og la røttene til eika
bety noe metavulgært

Jeg er en poet av lyngen
tenker på dype hav, kanskje
eller en alvering, jeg ikke aner hva er
men jeg
legger fra meg ord i tuppene
på soppene

de lyder i huttetuværet som alltid er med meg
for stemningens skyld;

knull meg i krimskramsrumpa
ærede naturpoet.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ha en god dag !
HA EN GOD DAG !

tirsdag, januar 08, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

I dag sender jeg kanskje det vakreste
kjærlighetsdiktet i Norsk diktning.
A.O. Vinje's: "Den dag kjem aldri."

Den dag kjem aldri at eg deg gløymer,
for om eg søver, eg om deg drøymer.
Om natt og dag er du like nær,
og best eg ser deg når mørkt det er,
og best eg ser deg når mørkt det er.

Du leikar kringom meg der eg vankar.
Eg høyrer deg når mitt hjarta bankar.
Du støtt meg fylgjer på ferdi mi,
som skuggen gjeng etter soli si
som skuggen gjen etter soli si.

Når nokon kjem og i klinka rykkjer,
d'er du som kjem inn til meg, eg tykkjer;
eg sprett frå stolen og vil meg te
men snart eg sig atter ende ned
men snart eg sig atter ende ned.

Når vinden lint uti lauvet ruslar,
eg trur d'er du som gjeng der og tuslar,
når sumt der borte eg ser seg snu
eg kvekk og trur det må vera du
eg kvekk og trur det må vera du.

I kvar som gjeng og som rid og køyrer,
d'er deg eg ser; deg i alt eg høyrer,
i song og fløyte og felelåt,
men endå best i min eigen gråt
men endå best i min eigen gråt.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

mandag, januar 07, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Idag et dikt av en Svensk poet: Zacharias Topelius,
satt til Norsk av Kristen Gundelach.
Diktet tilegnes ABB i Trondheim som leser Dagensdikt.com
og sender meg gode dikt når hun har tid og lyst.
Godt Nyttår til henne. Jeg tror hun kommer til å like dette diktet.

SANG TIL MOR.

Hvor fins en kjærlighet, full av varme
som slutter trofast i ømme arme,
er uforandret i onde dager
og intet fordrer men alt forsager?
Det fins en eneste her på jord
og hun som har den, hun heter mor.

Når mins hun vel i de år så lange
de tunge vånder, de tårer mange,
sin svunne ungdom med glans i øye,
de våkne netter og dagens møye
for dette barn som hun allting gav,
og for hvert offer dess mer holdt av.

Og vi, hva gir vi til gjengjeld henne?
Akk, sorg hun bærer med smil, kan hende,
litt lunken kjærlighet, delt på flere
en vennlig hilsen og lite mere.
Knapt nok å se oss blir hennes trøst
hun blir alene i livets høst.

Så lønn da, Gud, hvor vi ei formådde.
Det var ditt frø hun i tiden sådde,
det er din kjærlighet fra det høye
som speiles ned i en moders øye.
Og derfor er det som sol går ner
når dette øye ei stråler mer.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Når besøkte du sist moren din hvis hun
fremdeles er i live?

HA EN GOD DAG.
 
GOD - SEN - MANDAG.

Beklager at jeg ikke fikk sendt Dagfens dikt for
i dag morges. Det er ikke alltid at det passer.
Så sånn er nå det. - -

Jeg fandt et ukjendt, morsomt dikt i helgen.
Det er skrevet av Hanna Winsnes
og bringer tankene hen på vår og sommer
etter vintermånedene.

SÅ LANG ER NÅ VINTREN - - -

Så lang er nå vi vintren for den som skal stelle,
ti den som uvettig med foret vil sløse
og da må det just om forsynlighet gjelde
den får vel om våren se jammer i fjøset.

Men kulde og snefokk meg slett ikke skremmer,
om istappen henger om skjørtet som bremmer.
Så lunt er det alltid i fjøset om kvelden,
og den som er trøtt, sover godt under felden.

Å sørg inte, kua mi, for vinterens dage!
Vårherre han sender nok våren tilbake.
Og der skal bli sprang når vi kalven skal løse,
når alle småkvigene slepper av fjøset.

Og skal jeg til seters, så drager jeg gjerne,
der skal jeg vel stelle og yste og kjerne.
Så reiser jeg hjem med de breddfulle butter,
på gården jeg hilses av jenter og gutter.

Og kyrene rauter og kjennes ved hjemmet,
og jeg blir traktert som jeg nettopp var fremmed.
Ja. lykkelig den som en buskap kan eie!
men har jeg inte gård, vil jeg være budeie!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Jeg husker godt budeia på slektsgården vår.
Liten og hjulbeint og kraftig som en kar med
skaut og røde eplekinn. Alltid bli.
Jeg var ofte i fjøset når hun og ei jente skulle
melke de 30-40 kyrene., og katten fikk en liten
melkesprut i munnen rett fra spena.
Hver ku hadde navnet sitt skrevet på en liten
tavle over båsen sin og de visste godt hvor
deres bås var og nåde den kua som gikk inn i
gal bås. Gode barndomsminner. Så synd at
ungdommen i dag ikke får oppleve slikt som
jo var noe helt spesielt for en liten bygutt.

Med det - HA EN GOD DAG.

søndag, januar 06, 2008
 
GOD MANDAGS MORGEN!

Dessverre forsinket i dag.
Dagens dikt kommer senere i dag.

torsdag, januar 03, 2008
 
GOD FREDAGS MORGEN.

Kaldt - uff !
I dag fandt jeg et dikt hvor jeg syntes at overskriften
passet. Men da jeg leste det så jeg at det var om noe
helt annet enn natur og vinter og kulde.
Diktet er godt og skrevet av Nils Collett Vogt (1864-1937)

FROSSEN SKOG.

Hvass har kulden herjet,
tung har stormen gaat.
Mor, nu er det stille
i min fjerngraa barndoms høie, gjennemlyste slot!
Smykt med iskrystaller
hvælver sig dets haller.

Hadde jeg en seier,
-- ak, de var saa faa!
speilet du den gylden
i dit vaakne øies rene, straaleglade blaa.
Kom mot kveld jeg mat og svak
hjem med bud om nederlag,
sken du op: Da tror jeg
at vi prøve bør et riktig vaagsomt keiserslag!

Streng er livets voldshaand,
dypt skjær dødens plog.
Mor, nu er det ødslig
i min nære ungdoms dunkle, stammetætte skog!
hvor jeg styrløs foor meg vild,
tændt av nymfers kaate ild,
lokk og lek og faunespil,
sitter jeg alene
under frosne grene.

Graat du stilt kanhænde,
naar du muntrest lo?
Ett jeg vet, at blødde
jeg, da blødde to.
Styrket gik jeg fra dit bord,
rik paa smil og gode ord.
Ingen solgudinne
sat igjen derinde,
kun en stakkars, liten, blek og angstpint mor.

Smykt med iskrystaller
funkler dødens luftig-hvite haller:
Taarer, du i ensomhet har grætt!
Aldrig før jeg saa dem.
Og jeg aander paa dem.
Men de vil slet ikke smelte ved mit aandedræt.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD WEEKEND!

onsdag, januar 02, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN - ALLEREDE !

I dag sender jeg et stemningsfyllt lite dikt av
H. C. Andersen. Det er sendt inn av en god gammel
venn av meg som ofte sender inn dikt. En god takk til ham!

MODEREN MED BARNET. (1829)

Hist, hvor Veien slaaer en Bugt
ligger der et Huus saa smukt.
Væggerne lidt skjæve staae,
ruderne er ganske smaa.
Døren synker halvt i knæ
Hunden gjoer, det lille Kræ.
Under taget Svaler qvid're
Solen synker - og saa vid're.

I den røde Aftensol
sidder Moder i sin Stol;
Kinden luer dobbelt rød,
Barnet har hun paa sit Skjød.
Drengen er saa frisk og sund,
Æblekinden rød og rund!
See, hvor hun i Spøg ham banker
paa de søde Pusselanker.

Katten staaer og krummer Ryg
men forstyrres af en Myg;
Barsk han den med Poten slaaer
og igjen som Hofmand staaer.
Moder klapper Barnets Kind
See hvor sødt det sovner ind
Drømmer om de Engle smukke
i sin lille pene Vugge.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Jeg kan se scenen foran meg og håper
at også dere som leser dette diktet får
samme opplevelsen.

HE EN GOD DAG.

tirsdag, januar 01, 2008
 
åååøøøøøææææææ

GODT NYTT ÅR !

I dag, nå som 2007 er bak oss vil jeg gjerne gi noen personlige kommentarer
om Verden og Norge og saker og ting.

Først sender jeg en takk til alle dere som er lesere av Dagensdikt.com
Send ordet videre til andre dere kan tenke dere liker å lese dikt.
Jeg driver fremdeles med problemene med arkivet. Det må
kunne bli funnet igjen og komme tilbake i Januar.

En spesiell takk går til dere som har sendt inn diktforslag i løpet av året.
Vennligst send diktforslag til gaapaa@yahoo.com

Dagensdikt.com går nå inn i sitt 4de år og er faktisk en av de første og eldste
bloggene på Internettet! HURRA.

Året som gikk hadde en stor tragedie for meg personlig. Vi mistet en av våre beste
venner som ble nedkjørt og drept. I Februar skulle vi spise sammen på en restaurant.
Det var en regntung og mørk kveld så han satte av konen sin ved inngangen og kjørte rundt hjørnet for å parkere. Gikk noen skritt ut av bilen og der kom en varebil og kjørte ham ned.
Han fikk stort brudd på hjerneskallen og døde tre måneder senere uten egentlig å komme til bevissthet igjen !!!

Ellers solgte vi huset på Gjøvik til god pris. Tok en tur til Lærdal og de gamle vegene "Vindhella og Galdane," (Dere kan lese om dem i boken min: Kongeveien over Fillefjell. Du finner den på biblioteket.) - - Var turist til Stockholm og Visby på Gotland. (Anbefales for et besøk.) Reiste til Toscana i Italia for å ferie runde år for min bror. Hadde deilige dager ved Lago di Como og Lago Maggiore i de Italienske alpene og tok også en tur til Island.

Hva ser jeg fremover?
For Norge vil oljepengene forsette å strømme inn. Oljepengene gjør det mulig for landet å få
et bra år til tross for sosialiststyret som gjør det vanskelig å drive ikkestatlig virksomhet.
Norge er nå på toppen av ALLE industrialiserte land m.h.t. ansatte i det offentlige.
I lengden vil det ikke gå.
Jeg har merket meg at Norsk skoleungdom faller langt ned på listen når det gjelder kunnskap i matematikk og fysikk. Dette vil ha store negative virkninger over lang sikt. Vi kan ikke leve på oljepenger men må utvikle skapende virksomhet i landet. Bare frihet til å drive ny virksomhet kan bringe det.

På slutten av året kom avismeldinger inn fra flere land i Europa, særlig England og Tyskland, samt USA om sosialistbeslutningen om at 40 % av styremedlemmene i børsnoterte selskap må være kvinner. Norge holdes opp som et latterlig eksempel på kvinnepolitikk.
Resten av verden forstår at det å drive business er avhengig av å ha folk i ledelsen som har erfaring fra selskapsdrift. Det kan man bare få etter mange år - ikke fra "styremedlems kurs."
Trist at Norge blir holdt for latter - men sånn er nå det.

Ellers: Fortsatt uro i Midtøsten, men det er jo ikke noe nytt.Israelerne konfiskerer fortsatt Palestinsk jord og bygger "festningsbyer" for Jøder i Vest sonen og i Jerusalem. De skjønner ikke at de legger grunnen for sin egen ødeleggelse med tiden, men sånn er nå det.
Iraq ser ut til å roe seg etter hvert men det kommer til å stå Amerikanske tropper der også ved utgangen av2008. Iran: Økonomien er elendig med voldsom korrupsjon blandt “presteskapet”så der kommer det til å bli politiske endringer. Afghanistan forsetter i samme spor som før, men mye er avhengig av hva som kommer til å skje i Pakistand.
Jeg snakket for noen dager siden med en forretningsforbindelse i Pakistan. Han hevdet at Musharaff var populær blandt de som teller I landet. Økonomien er god og korrupsjonen er ned. Men ingen vet ennu hvilken virkning mordet på Bhutto vil få. Alt er usikkert.

I India vil det bli fremgang og ingen store endringer i 2008.

I Kina blir det store forandringer. De er blitt storkapitalister, men det har først og fremst gått til partipampene og deres forbindelser mens store mengder av befolkningen sliter. Det største problemet der kommer til å bli dimiterte offiserer, lavere befal og soldater. De ble lovet jobb dengang de gikk inn i armeen. Nå er de dimiterte og jobbene er ikke der. Det er over 2 millioner av dem. De er velorganiserte og det har allerede vært flere opptøyer organisert av dem. De er den største faren for Partiet. Kan de holde kontrollen? Jeg tror ikke det kommer til å skje noe dramatisk før etter OL, men vi får se.

I Amerika blir det en ny president i November. Ingen vet nå hvem som kommer til å bli valgt.
Hillary Clinton leder fremdeles på den Demokratiske siden men over 50 prosent av velgerne er negativt innstillt til henne. Hun er til og med upopulær blandt demokratiske velgere. Hun har tidligere vist seg å være kontrollerende og hevngjerrrig. Dertil veldig venstrevridd med statlig kontroll av helsevesen og mye annet på menyen selv om hun preker anderledes for å skjule seg. Hun prater mye om sin "erfaring." Etter hvert begynner folk å se gjennom dette pratet fordi hun jo ingen erfaring har å snakke om annet enn at hun var gift med President Clinton og den erfaringen er jo ikke noe på skryte av..?!
De Amerikanske velgerne er ikke domme og mange ser igjennom pratet hennes.
Obama er en interessant kandidat men tvilsomt om han kan vinne over den velfinansierte og velorganiserte "maskinen" til Hillary.
På den Republikanske siden er det usikkert om hvem som vil slå igjennom. Personlig mener jeg Mitt Romney er den beste. Han har erfaring og har vist at han an ordne opp i kriser, i motsetning til Hillary Clinton som preker om erfaring som ikke er der. Vi faar se.

Chavez, smådiktatoren i Venezula minner meg om Mussolini. Med de voldsomme oljeinntekene sine har han hittil klart å subsidiere den fattige befolkningen som er de som støtter ham. Men siden han sparket ledelsen av det statlige oljeselskapet, inkludert den tekniske staben og nedover til de som drev installasjonene, har produksjonen gått raskt nedover og med det inntektene. Han har gitt bort milliarder til utelandske sosialistiske kompaner som Castro på Cuba, og i Bolivia og Argentina. Folk i Venezula har likt det dårlig. Det er bare et tidsspørsmål før han er ute av bildet. Brasil går bra fremover, og så får vi se hvordan den nyvalgte kvinnelige presidenten i Argentina får det til å gå. Allerede en skandale der. Øyensynlig ble valgkampen for henne delfinansiert av Chavez i Venezuela. En av hans folk ble stoppet i tollen da han fløy inn fra Venezuela med $ 850.000 i kontanter i kofferten bestemt for valgkampen.
I Peru har de en sosialistisk president som ble utdannet under kommmunistyret i Øst Tyskland. Som ventet går det nedover der.
I Chile er den tidligere presidenten Fujimori for retten.Han gjorde mye bra da han var president, men nå blir han sendt I fengsel for resten av livet ser det ut til. Årsak: Menneskerettsforbrytelser.

Afrika. Nigeria som vanlig full av korrupsjon og etniske problemer mellom muslimene i nord og de kristne i syd der oljen er. Ingen bedring.
Syd-Afrika går bare nedover etter at de sorte tok over. Ingen gode nyheter der. Den nyvalgte lederen av ANC, partiet som har statsministeren, ble nylig frikjendt for voldtekt men skal I retten for korrupsjon nå i Januar. Han står på linje til å bli ny statsminister. Hvite forlater landet.
Darfuhr. Tragedien fortsetter. Zimbabwe, Africas "brød-kurv" da de hvite farmerne drev det som Rhodesia, står foran sult og en inflasjonsrate på over 10.000 - i måneden. Diktatoren Mugabe fortsetter og landet går raskt nedover. Trist.

Europa: Øyensynlig gode tider i Tyskland, Frankrike og England. Mulig nedgang i USA vil virke inn. Vi får se. Ellers stort sett gode utsikter i Vest-Europa.
Russland: Putin setter seg opp som diktator selv om han forsetter gamle Russiske skikker med Potemkin byer. Det var dengang landet ble ledet av Katherina den Store. Når hun skulle ut å besøke deler av riket sitt, ble det bygget kulisser av hus og bygg langs reiseruten.
Fra vognen hennes så alt nymalt og vakkert ut. Bak kulissene var historien en annen.
Så også nå med Putin. Fortsatt kommer han til å sitte med makten. selv om forsøk gjøres på å skjule det via en lakei som vil stå som president med Putin som Statsminister.
Olje og gasspengene gjør at den gamle nasjonalismen igjen får et oppsving.
Lite hyggelige utsikter. Vi i Norge må passe på våre interesser overfor den "Russiske Bjørnen."

Se det er Verden slik jeg ser det i dag.
Fremover holder jeg meg som vanlig til dikt. Send meg kommentarer hvis
dere har noe å tilføye det ovennevnte. (gaapaa@yahoo.com)

HA ET GODT ÅR FREMOVER !Okonomiske problemer Norge: Hva skal vi gjoere med alle oljepengene? Folkvil si at det er nok av hull aa putte dem I, men saaenkelt er det ikke.
var callCount = 0;
function rmvScroll( msg )
{
if ( ++callCount > 10 ) { msg.style.visibility = "visible"; }

if ( callCount msg.clientHeight ) {
newHeight = msg.scrollHeight + delta;
}
delta = msg.offsetWidth - msg.clientWidth;
delta = ( isNaN( delta )? 1 : delta + 1 );
if ( msg.scrollWidth > msg.clientWidth ) {
newWidth = msg.scrollWidth + delta;
}
msg.style.overflow = "visible";
msg.style.visibility = "visible";

if ( newWidth > 0 newHeight > 0 ) {
var ssxyzzy = document.getElementById( "ssxyzzy" );
var cssAttribs = ['#' + msg.id + '{'];
if ( newWidth > 0 ) cssAttribs.push( 'width:' + newWidth + 'px;' );
if ( newHeight > 0 ) cssAttribs.push( ' height:' + newHeight + 'px;' );
cssAttribs.push( '}' );
try {
ssxyzzy.sheet.deleteRule( 0 );
ssxyzzy.sheet.insertRule( cssAttribs.join(""), 0 );
} catch( e ){}
}
}
function imgsDone( msg ) // for Firefox, we need to scan for images that haven't set their width yet
{
var imgList = msg.getElementsByTagName( "IMG" );
var len = ((imgList == null)? 0 : imgList.length);
for ( var i = 0; i
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel