left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


søndag, september 30, 2007
 
GOD MANDAGS MORGEN !

1. oktober allerede. Høsten er der !

Jeg har et par-tre Libanesiske venner. Kristne
alle sammen. Interessant å høre hva de forteller
om tilstandene i landet deres.
Lite hyggelig.

Khalil Gibran var en Libanesisk dikter.
Mange kjenner sikkert boken hans: "Profeten."
Tankevekkende!

Her er det dikt fra boken:

"Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til et bånd.
La den heller bli et bevegelig hav mellom deres sjelers kyster.
Fyll hverandres begre, men drikk ikke av ett beger.
Gi hverandre av deres brød, men spis ikke av samme brød.
Syng og dans og vær glad, men la den andre få være alene.
Gi deres hjerter men ikke i den andres varetekt.
Stå sammen, men ikke alt for nære hverandre,
for eiketre og sypressen, vokser ikke i hverandres skygger."
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD UKE!

torsdag, september 27, 2007
 


GOD FREDAGS MORGEN !

Hadde det litt morro i dag med denne Danske s drikkevisen:

Komponist (En sømand har sin enegang)
Tekst Ole Ragnar Østby


I Østens land de har den tro
at alt som gror har liv.
Og når vi dør vi gjennoppstår
som blomst og tre og siv.
Og noen blir til gras på eng
som kua spiser opp,
og gjennoppstår som nysilt melk
du skjenker i din kopp.

Når jeg en gang skal vandre hen
og graves ned i jord,
da vil jeg ikke gjennoppstå
som gras og krøtterfôr.
Nei, jeg vil bli en rund potet,
hvis jeg får velge fritt.
Så kan jeg kanskje gjennoppstå
som Løiten Akevitt.

En skål for deg, min gode venn,
i flaskens runde bur.
Mot hjertebank og livets ank
du er den beste kur.
En skål for deg som vandret hen -
og atter gjennoppsto.-------
(Vi drikker)
Å, gode Gud, den dram var sterk,
hvem drakk jeg nå, mon tro?
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja jeg kan veldig godt tenke meg akkurat nå
å ta en dram med O J S og synge visen sammen
med utvalgte andre b.

HA EN GOD DAG.


onsdag, september 26, 2007
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Ennu et fint dikt til Norge.
Det kan veldig godt synges.
Hvis du vet melodien så syng med mens du leser.

Bjørnstjerne Bjørnson

NORSK NATUR.
(På Ringerike under studentmøtet 1869)

Så synger vi på vår tur
i Norges herlige natur.
La tonen seg stille slynge,
som farve fremover gynge
på fjord, mot strand og skog og fjell
og blåne i naturens vell.

Det varme i folkets trang,
det sterke, dype i dets sang,
her slår det sitt øye mot deg,
som nettopp det nå forsto deg,
og ga for møtet som det fikk,
og all sin kjærlighet et blikk.

Her våknet historien først,
her drømte Halvdans hjerte størst.
I synet han her så stige
han ante det hele rige.
Og Nore sto og ga ham bud,
og vannet viste lenger ud.

Her sangen må føre frem
det hele billed av vårt hjem!
Slipp stormen inn i det stille,
led makten inn i det milde:
når landet samles, skuer hver
av vår historie det er.

Det første vi stevner til,
er hundre havner i april.
Der møter vi myke tanker,
når flåten skal lette anker,
og seksti tusen mann ombord
bær Norge i sin bønn rundt jord.

Se kyster av bare skjær,
med måker, hval og fiskevær
og fartøy inn under øen
med båter ut over sjøen
og garn i fjord og not i sund
og hvit av rogn den hele bunn.

Se Lofotens ville kav,
hvor klipper stander midt i hav,
og skodden rundt toppen driver,
men havet ved foten hiver,
og alt er mørke, sagn og angst,
men midt i kavet båt på fangst.

Her ser du en ishav-far,
i sne og halvlys han seg drar.
Fra tønnen det snart befaler,
og båtlag mot isen haler,
og skudd i skudd, og sel i sel,
og marg og mot i kropp og sjel.

Så beder vi oss til kvelds,
hvor hele bygden er til fjells,
på setren med melkestellet,
på fjell-slått inn under hellet,
og hvor en lengsels-lokk på lur
får svar ifra en stor natur.

Men hastig vi må avsted,
skal allesteds vi være med, - -
i berget, hvor malmen tages,
på fjellet, hvor renen jages,
og dit hvor elven skumhvit går
og fløter'n på sin planke står.

Og stanser vi atter her,
de brede bygder får vi kjær,
hvis bønder så stille bære
den troskap som er vår ære,
og som til fedre stor-menn har,
hvis glans vår morgenrøde var.

Så synger vi på vår tur
i Norges herlige natur.
Vårt arbeid for øyet skinner,
vår fortid fra haugen minner,
og fremtid skal av landet gå,
så visst som Gud det stoler på.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Driver fremdeles med kodingsproblemene
for arkivet. Trodde det skulle være greit,
men dessverre ser det ikke slik ut.
Vær tålmodig, og
HA EN GOD DAG !

tirsdag, september 25, 2007
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

Jammen fandt jeg et "nasjonal dikt" til.
Denne gangen et barnedikt av Mads Berg,
som han kaller

17. Mai.

Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk,
av mot og av sanger har vi nok, nok, nok.
Vi våren vil prise og gamle Norge vise,
her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk.

Mor Norge er pyntet til fest
og ønsker i dag å se som gjest
hver gutt og hver pike,
som aldri vil svike
når Norge er pyntet til fest.

Når hverdagen kommer med krav,
og alle de eldre stikker av,
da kommer vi unge - -
vi skyr ei det tunge
når hverdagen kommer med krav.

Vårt Norge skal vokse seg frem,
og lykken skal trives i hvert hjem,
når krefter vi vinner,
vi unge som finner
at Norge bør vokse seg frem!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Vel ikke noe stor diktning men likevel - - .
Og så er det et dikt med melodi til, som
ungene kunne synge.
Har dere lagt merke til hvor sjelden idag de
unge synger de gamle sangene.
De kjenner dem faktisk ikke.
Stort sett går det på engelsk pop og
ofte med delvis tekster. Stusslig.
Er det noen som vet om de unge har
sang undervisning i folkeskole lenger?
(gaapaa@yahoo.com)

Synge med full strupe kan jeg ikke lenger.
Selv om jeg ikke har røkt på mange-mange år
så er sangstemmen blitt rusten, skal vi si.
Men fremdeles kan jeg nynne for meg selv
og det er O.K. det og.

HA EN GOD DAG!

mandag, september 24, 2007
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Jeg lyttet i dag til en CD med Jussi Björling.
Jeg synes han var en av de store tenorene
nogensinne og selv om Pavarotti var
enestående så hadde Björling en tone som
var helt spesiell. Du kan alltid kjenne igjen
Björling når du hörer ham på radio eller CDer/plater.

I dag sender jeg to av de sangene fra CDn hans.

SVARTA ROSE
av Ernst Abrahma Josephson.

Säg, varför er du så ledsen i dag
du, som alltid är så lustig og glad?
Och inte är jag mera ledsen i dag
än när jag tyckes dig lustig och glad,
ty sorgen har nattsvarte rosor.

I mitt hjärta där väkser et rosenträd
som aldri nånsin vil lämna mig fred,
och på stjälkarna sitter der tagg vid tagg,
och det väller mig ständigt sveda och agg,
ty sorgen har nattsvarta rosor.

Men av rosor blir en hel klenod,
än vita som döden, än röda som blod.
Det växer och växer, jag tror jag förgår
I hjärttrådets rötter det rycker och slår
ty sorgen har nattsvarta rosor.
: : : : : : : :

Det neste diktet er av F. G. Geyer og v ar et
lite dikt som min far ofte sang for seg selv.
Jeg vet ikke om dere kjenner melodiigen, en
hvis dere gjör så er teksten her.
Komponisten het Sjöberg.

TONERNA.

Tanka, var strider blott natten ser!
Toner, hos eder om vila den ber.
Hjärta, som lider av dagens gny!
Toner, til eder, tell er vil den fly.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG. Jeg strever fremdeles med
å få arkivet inn igjen, men jobber med det.

søndag, september 23, 2007
 
OG SÅ ER DET MANDAG IGJEN.
SOM TIDEN GÅR - -

Jeg har vært heldig og har funnet et kvinne
som jeg har holdt sammen med nå i 14 år.
Og vi kommer til å holde sammen til slutten.
Litt opp og ned til sine tider - det hører vel med.
Men samlet sett, 14 lykkelige år.
Jeg skulle ønske andre var like heldige som meg
(-og henne - for hun sier det selv)

Vi har et foto av Ivar Aasen. Han ser ut som en
liten tussling. Rundt hode med lite hår og en
kropp som en mannsling. Så så greit var det nok
ikke for ham å få kontakt med kvinner.
Derfor dette diktet:

SAKNAD.

Eg veit so vel, det finst ein Skatt,
som vel eg hava maatte;
og ingen Mann det vilde skadt,
um eg den Skatten aatte.
Og fann eg den, var allting vel;
eg skulde vera rik og sæl.
Men aldri veit eg Grunnen,
der han skal verda funnen.

Eg veit so vel, det finst ein Stad,
kann henda nær ved Sida,
der vist eg skulde verda glad
og gløyma burt all Kvida.
Og kom eg der, so fekk eg naa
den Ting, som mest eg sakna maa.
Men det er heile Skaden:
eg finner aldri Staden.

Eg veit so vel, det finst ein Barm
med same Kjensla inne,
med same Hug og same Harm
og same Von og Minne.
Og fann eg den, vardt allting rett,
og Livet skulde skrida lett.
Men det er verst aa minnast:
me skulo aldri finnast.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

GA EN GOOOD DAG
og en God Uke !

torsdag, september 20, 2007
 
GOD FREDAGS MORGEN OG GOD WEEKEND!

Her et litt anderledes "dikt."


OM JEG FIKK LEVE LIVET OM IGJEN
- av Nadine Stair på sitt dødsleie - 85 år

Om jeg fikk leve livet om igjen.
Jeg ville våge å gjøre flere feil neste gang
Jeg ville slappe av og ta det rolig
Jeg ville være mer gal enn jeg har vært i dette livet
Jeg ville ta færre saker på alvor
Jeg ville bestige flere fjell og svømme i flere elver

Jeg ville spise mer is og mindre potet
Jeg ville kanskje ha flere virkelige problemer,men færre innbilte
For jeg er en av dem som lever fornuftig og
klokt time etter time, dag etter dag

Visst har jeg hatt mine øyeblikk, men om jeg
fikk leve om igjen, ville jeg ha flere
Jeg ville faktisk forsøke å ha bare nye
øyeblikk, det ene etter det andre,
i stedet for å planlegge så mange år i forveien,hver dag

Jeg er ett av de mennesker som aldri drar noe
sted uten å ta med termometer, varmeflaske,regnfrakk og fallskjerm
Om jeg fikk leve livet om igjen, vil jeg reise
med mindre bagasje
Jeg ville begynne å gå barfot tidligere om
våren og fortsette til sent på høsten
Jeg ville danse mer
Jeg ville kjøre mer karusell
Jeg ville plukke mer blomster
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

GOD LIVSVISDOM !


HA EN GOD DAG.

onsdag, september 19, 2007
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Ja jeg kommer tilbake til Bergen igjen og
sender en fornøyelig vise av Hans Wiers-Jenssen.
Mange av dere kjenner sikkert melodien,
men ikke hele teksten. Her er den:

FJELLVEIVISE.

Eg ve' sønge om min sorg,
om en pi'e Ingeborg,
som for evigt haver knust mitt unge hjerte.
Og med tårer her eg står
mens min harpe langsomt slår,
for det letter å få trøkke ut sin smerte.

Det var en aftning, då eg gjikk,
ut te Sandviken med trikk,
det var en sommerkveld og månen skjen så bli', De.
Intet ondt eg tenkte på,
kuns en tur eg ville gå,
men han endte no så svinaktig utidig.

For på Fjellveien der sto
en yndig pigelill og lo,
hon var så storskjønn at eg tenkte: "Du får freste!"
Så gjikk eg hen og sa som så:
"Kveld, mor! Kest ska turen stå?
E du også ut og går på byens beste?"

Okk, men hon, ja, hon var go'!
Tenk, hon såg på meg og lo,
og sa: "Gå hem' gjen og sei du ha'kje vært der."
Men då følte eg på stand
att mitt hjerte kom i brand,
då forsto eg ka de kaller "elskovs smerter."

Og så var bekjenntskap gjort;
eg bedårte hinner fort,
for te sånt e' somme pi'er nokså snaue.
Eg fortelte kem eg va'
hon sa kest hon var ifra,
og tenk, så var vi begge ifra samme smaue.

Og så gjikk vi arm i arm,
elskov brente i min barm,
- de e underlie Amor sine pile!
Og så kjøst' eg hinner kor
der et minnesmerke står
med den innskrift: "Husk at hesten trenger kvile."

Men eg ska sei' hon va'kje ty
då vi kom te Bellevue,
då gjikk treskheten hinner uti barmen;
for en sjømann der hon såg,
han var bort' fra Laksevåg,
han sto og flirte med et handorgel i armen.

Falskelig forlot hon meg,
sa farvel og takk for seg,
og gjikk med han, - - ja det var nokk' å vær kry'a;
men mitt arme hjerte fikk
akkurat s'et dolkestikk.
For, tenk, hon lo utav meg då hon gjikk, den slya!

Først bestemt' eg meg te dø;
for te gå i dyben sjø,
etterpå bestemt' eg meg te la det være.
Å, du fagre, falske venn!
Mon vi treffes mer igjen?
Men på Fjellveien, der går eg aldri mere!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja jeg har gått på Fjellveien selv med en ungpike
en gang i tiden. Men det endte bra. Lurer på hvor
det ble av henne. Sikkert bestemor nå - - -

HA EN GOD DAG !
(Og jeg minner igjen om å sende info. om
Dagensdikt.com til venner og kjendte. Takk !)

tirsdag, september 18, 2007
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

En god venn og mangeårig leser av Dagensdikt.com
har sendt meg dette danske diktet. Vi vet ikke hva
dikteren heter, dessverre.

Når jeg skriver Dagensdikt så slår det meg ofte hvor
korte ukene er. Nå sender jeg diktet for Onsdag selv
om det bare er Tirsdag. Snart er det Torsdag og tid for
Fredagen og weekenden's dikt - og en ny uke er gått.
Snart er det oktober !!! -- og tiden går.
Skjønt hva er tid annet enn noe vi mennesker måler
i uker og år. La oss gjøre som Buddistene å forsøke å
leve i "nået"!

TID, HVOR BLI`r DU AF?
Tiden er et sært begreb, som ej forklares kan,
men den sætter sine spor, vi ældes, siger man.
Det er li`så sikker som, at sommer følger vår,
at naturens farveprakt i vinteren forgår.
Tid, hvor ble du af?
Kunne vi blot ta`
kun et lille øjeblik og stille tiden fra.

Alle disse vintre er en farlig masse år.
Ser man frem - uendeligt, de for os alle står,
men et blik tilbage og vi alle undres må,
hvor de mange år blev af, vi ikke kan forstå.
Tid, hvor bli`r du af ?
Kunne vi blot ta`
kun et lille øjeblik og stille tiden fra.

Alle har et ønske om, at vi hver morgenstund
må stå op til meningsfyldte dage - rask og sund,
og det gælder om at bruge tiden nu og her
fylde den med noget, der for os er meget værd.
Tid, hvor bli`r du af ?
Kunne vi blot ta`
kun et lille øjeblik og stille tiden fra.

Livet gi`r os dagligt mange glæder store, små,
som i stille stunder vi kan gå og tænke på,
og hva gør det så, der kommer rynker på hver kind,
når der bagved lever blot så ungt og varmt er sind.
Tid, hvor bli`r du af ?
Kunne vi blot ta`
kun et lille øjeblik og stille tiden fra.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG.

mandag, september 17, 2007
 


GOD TIRSDAGS MORGEN !

Dagens dikt er tilegnet J.H., en trofast leser fra
Bergen. Hun gjorde meg oppmerksom på at
ARKIV delen av Dagensdikt.com ikke fungerte.
Var faktisk ikke klar over det, og skal få ordnet
det så snart som mulig. Det er jo over 1100 dikt der!!!

Siden J.H. er fra Bergen, og vel mange av dere fra
andre deler av landet ikke kjenner Bergens Bysang,
sender jeg teksten her.
Forøvrig er Bergen litt spesiell også for meg.
Jeg så dagens lys der på Kvinneklinikken og
ble døpt i Årstad Kirke. For lenge siden.
Faktisk i det forrige århundrede !!!

Sangen er skrevet av Johan Nordahl Brun.
JEG TOG MIN NYSTEMTE CITAR I HÆNDE:

Jeg tog min nystemte citar i hænde,
sorgen forgik mig på Ulrikens top,
tænkte på bauner, om de skulde brænde
og byde mandskap mod fienden op.
følede freden, blev glad i min ånd
og greb til min citar med legende hånd!

Værdige gamle gråskaldede bjerge,
I, som omringe min fædrenes by.
I, som så mangen en torden afverge
og sønderbryde elektriske sky!
Yndig er dalen I hegne mig ind,
og forår og dalen oplive mit sind.

Bedre frem Bergen, det handelens sæde,
strækkende arme om seilbare våg.
Derhen høifarmede jægter med glæde
rustes hver sommer til dobbelte tog;
derfra gå skibe så vide om land;
der kjøber, der sælger, der handler hver mand.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !
lørdag, september 15, 2007
 
GOD MANDAGS MORGEN.

Jeg har fått inn et par "nasjonaldikt" og takker for det.

Her er Halldis Moren's dikt:

Kvar eg i verda vankar,
kor høgt på strå eg når,
eg veit ein flekk på jorda
'dit all min lengsel går.
Der er vel armt kann hende,
- men kvar i framand bygd
fekk djupar' fred du eige,
kvar naut du større frygd?
Det finst kje her på jorda
meir kjær, meir fager stad !

Ta frå meg gull og ære
eg vann på framand stad;
ber vegen berre heimatt,
eg går han nøgd og glad.
Der kjenner kvar ein fugl meg
og velkomstvisa kved,
og alt eg møter andar
mitt hjarta fullt av fred.
Heim, heim, sæle stad!
Det finst kje her på jorda
meir kjær, meir fager stad!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Hvis noen av dere som leser Dagensdikt.com har
flere forslag, vennligst send til meg: gaapaa@yahoo.com
og takk for et !

HA EN GOD DAG.

fredag, september 14, 2007
 
GOD LØRDAGS MORGEN
blir det nå siden jeg hadde dataoverføringsproblemer
i går kveld. Stor brand tre hus nedenfor mitt og
derfor ingen telefon eller kabel forbindelse.
Nå skriver jeg fra kontoret mitt.

Min trofaste "Dagensdikt venninde" i Trondheim har
nettopp vært på Røros. Der sto røsslyngen fargerik
innover fjellet. Hun sendte meg derfor dette vakre
diktet på en nydelig dialekt. (Men hvilken dialekt
er det?)


RØSSLYNG Astrid krog Halse

Røsslyng, røsslyng kor du blomstrar,
på kvar ensleg lita tuve.
No da såmmåren fór frå oss,
og alt liv for hausten gruve.

Røsslyng, røsslyng kor du raudmar,
no mot kveld når sola glå!
Heile vidda vil du femne,
kvar ein nakjin rabbe nå.

Røsslyng, røsslyng tålå åt oss,
lær oss låvvå slik som du;
Om oss veks på harde grunnen
enna hå sø ljøs ei tru!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD WEEKEND.

onsdag, september 12, 2007
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

At jeg kunne glemme dette diktet.
Norge mitt Norge av Theodor Caspari.


Da jeg var guttesopran og sang solo i Norge og til
og med i Danmark ikke lenge etter krigen, så
var Norge mitt Norge glansnummeret mitt!

Det er en annen historie også forbundet med
dette diktet. Da noen av de norske patriotene
skulle skytes på Trandumskogen ved Gardermoen
i 1944 så ba de tGestapo om de ikke kunne synge
en sang først. Gestapo gikk med på det og ventet
at de ville synge "Ja vi elsker."
I stedet sang de Norge mitt Norge. - - -
(Vi vet det for det var et vidne til eksekusjonene.
Han lå skjult lenger borte i skogen men ikke lenger
unna enn at han både så og hørte hva som foregikk.)

NORGE MIT NORGE.

Norge mitt Norge ! så sover du tyst
i vinterens skinnende sale, -
og ingen kan drømme så lett og så lyst,
når elvene synker i dvale. -
Og ingen kan smile så stille og glad
når meisenes fløytende stemmer dør av
og skogene sover i dale. -

Norge mit Norge! - så gi meg din vår
med sol over vuggende vanne! -
Men hør meg, ja hør meg: Når dagen forgår,
og aftene skygger min panne, -
da lær meg å visne, å Norge min mor!
da red meg en seng i din hellige jord,
når sommeren drager av lande!

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
HA EN GOD DAG !

tirsdag, september 11, 2007
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Jeg har fremdeles et par nasjonalsanger igjen.
Her er Ivar Aasen's

GAMLE NORIG.

Gamle Norig, nørdst i Grendom,
er vart eiget Ættarland.
Det er Hav, som heilt aat Endom
leikar um den lange Strand;
Der er Vikar og Votn og Øyar,
tusund Fjordar og tusund Fjell,
Snøydor, der sjeldan Snjoen tøyar,
Dalar, der Fossen diger fell.

Leid er vel den lange Vetter,
endaa grøn vaar Granskog stend,
og naar Lauv i Lidom spretter,
fagre Liter fær vaar Grend.
Store Dagar og stutta Næter
lida lett um den ljose Jord;
Strand og Fjord og Fjell og Sæter
skiner av Sol fraa Sud og Nord.

Born av deim, som bygde Landet
er paa Tuftom endaa til;
Garden stend i gamle Standet,
bygd og bøtt som Boden vil.
Van til Møda, meir en til Kjæla,
leikar Lyden paa Land og Sjo.
Giv han sitje med Sømd og Sæla
trutt paa Tuftom i Trygd or Ro!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


Ivar Aasen (1813-1892) var en av forkjemperne
for det som ble Nynorsk. Hans ide var at bare
"nørdst i Grendom" - og først og fremst inne i
fjordbotnene på nord-Møre var det "opprinnelige"
Norske språket å finne. Nynorsken ble derfor mye
basert på dialekten til Ivar Aasen - i hvert fall i
utgangspunktet. Senere ble språket "organisert"
av de politiske filologene. I dag er det vel få som snakker
"riktig" nynorsk. Det går nok mest på dialekter, og
det er O.K.

HA EN GOD DAG!

mandag, september 10, 2007
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Ja nå begynner det å skorte på "nasjonaldiktene" som jeg
har i diktsamlingene mine. Appelen derfor til dere der ute
i DagensDikt land er å sende meg andre nasjonaldikt som
dere kjenner. (gaapaa@yahoo.com)

I dag et dikt av Per Sivle, vel skrevet på den tiden da vi
strevet for å bli fri fra unionen med Sverige.
(Dengang var vi fattige "søta bror" for svenskene. Idag
jobber halve Sverige i Norge !!! - og det er søtt !!!!!!)

Her er Per Sivle:

Vi vil oss et land som er frelst og fritt
og ikke sin frihet må borge.
Vi vil oss et land som er mitt og ditt
og dette vårt land heter Norge.
Og har vi ikke det land ennu,
så skal vi vinne det jeg og du,
og har vi ikke det land ennu,
så skal vi vinne det jeg og du.
Vi vil oss et land som er mitt og ditt
og dette vårt land heter Norge, Norge, Norge!
: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Vel ikke noe stort dikt, og jeg vet at det er mange
kampdikt fra okkupasjonen under den Annen Verdenskrig
som ble skrevet til Norge's ære og som er bedre.
Kanskje noen av dere kan sende meg noen slike?

HA EN GOD DAG.

søndag, september 09, 2007
 
GOD MANDAGS MORGEN !

Igjen en "nasjonalsang." Jeg har ikke mange igjen
i diktsamlingene mine, men her er i hvert fall et til.
Gud Signe Norigs Land av Arne Garborg.

Gud signe Norigs land,
kvar heim, kvar dal og strand,
kvar lund og lid!
Han lat det aldri døy,
han verje bygd og øy,
han verje mann og møy
til ævleg tid.

Me fekk det høgt og fritt,
me fekk det vent og vidt
med hav og fjell.
Det stend so trygt og godt,
det stend så reint og blått,
rett som ei gudeslott
med solskins tjeld.

Det er vår elsk på jord,
det er vårt beste ord,
vår trivd og trygd.
Storfrægdarmenn dei var
som fram til oss det bar;
det er vår ættargard
til fridom bygd.

Stort arbeid ned er lagt
til landsens fred og makt
frå tid til tid.
Det kosta tusund år
i kav frå vår til vår,
i strid so tung og sår,
fyrr me vart fri.

Her ligg dei, grav i grav,
frå hei og ned i hav
som stridde so.
Gud sign' kvar ærleig svein
som sev der under stein,
Gud sign' dei kvar og ein,
der dei er no.

Men landet dei hev rudt
det vil me verja trutt
til siste stund.
Vår elsk og beste akt,
vårt liv og all vår makt
skal vera Norigs vakt
til siste stund.

I kjærleik varm og mild
me legg vår vilje til,
då veks det fram.
Då fær det bløma blidt,
då fær det spyrjast vidt
og alltid standa fritt
for naud og skam.

Her stig det stor og blått
vårt fagre heimlands slott
med tind og tårn.
Og som det ervdest ned
alt fagrar led for led,
det byggjast skal i fred
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD UKE !
åt våre born.

torsdag, september 06, 2007
 
GOD FREDAGS MORGEN !

Dagens Dikt er tilegnet min gode venn, O-J, som
har fødselsdag.
"HURRA FOR DEN SOM FYLLER I DAG
FOR HAN SKAL VI GRATULERE "!

Jeg fortsetter med nasjonaldiktene. I dag sender
jeg ett av de vakreste, diktet av Arne Garborg.

Det stig av hav eit alveland
med ting og mo,
det kviler klårt mot himmelrand
i kveldblå ro

Eg såg det tidt som sveipt i eim
bak havdis grå;
det er ein huld, ein heilag heim
me ei kann nå.

Ho søv, den fine tinderand
i draumebann;
men so ei stund ved soleglad
ho kjem i brand.

Når dagen sig som eld og blid
i blåe myr,
det logar upp med glim og glo
og eventyr.

Det brenn i bre, og skjelv og skin
med gylne bragd,
og lufti glør i glans av vin,
sylv og smaragd.

Men av han døyr, den bleike brand
som slokna glo,
og klårt som fyrr ligg alveland
i kveldblå ro.

Eg lengta tid på trøyte veg
der ut til fred;
men landet fyrst kann syna seg
når sol gjeng ned.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ha en hyggelig burstad, O J, og en god
weekend til dere alle.

onsdag, september 05, 2007
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Hei alle sammen. Jeg fortsetter med
"nasjonaldiktene." I dag ett av Henrik Wergeland.

Mer grønt er gresset intet sted,
mer fullt av blomster vevet,
enn i det land hvor jeg tilfreds
hos far og mor har levet;
jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er født,
om man et paradis mig bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekke som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja dette diktet likte jeg.
Jeg kommer alltid tilbake til det at dikterne
fra eldre tider etter min mening skrev
bedre og vakrere dikt enn det som de
fleste moderne "dikterne" serverer.
Pluss - at de er skrevet på rim, noe
dagens diktere sjelden evner.
HA EN GOD DAG !

tirsdag, september 04, 2007
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

Innimellom "nasjonal" diktene fikk jeg lyst til å sende
dette lille, koselige diktet av Bjørnstjerne Bjørnson.

AFTENSTEMNING
av "En glad gutt."

Solen skinner vakkert om kvelden,
katten ligger doven utpå hellen.
"To små mus,
fløte av et krus,
fire stykker fisk
stjal jeg bak en disk,
og er så godt og mett
og er så doven og trett,"
sier katten.

Kyllinghønen vingene senker,
hanen står på ett ben og tenker:
"Den grå gås
styrer høy nok kås;
men se til om den kan
nå en hane i forstand!
Inn, inn, høner under tag,
solen kan gjerne få lov for i dag".
sier hanen.

"Herregud, det er godt å leve,
for den som slipper å streve"!
sier fuglen.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Og slik er nå det !

HA EN GOD DAG !

mandag, september 03, 2007
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

I dag, igjen et nasjonalt dikt:
Bjørnstjerne Bjørnson's dikt fra 1879

DET RENE, NORSKE FLAGG.

Tre-farv'de, rene flagg,
du er vår vunne norske sag.
Tors hammer-tegn er ditt,
det ligger kristner nå i hvitt,
og alt vårt hjerteblod, d
et strømmer derimod.


Du samler oss høyt over kavet,
du lenges, du jubler mot havet;
ti frihetens vår-farger gave
deg lyst til å fare med stormen avsted
og vi, vi er med.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Diktet ble skrevet dengang vi begynte det nasjonale arbeidet
for å slutte 1805 unionen med Sverige. Det rene Norske flagg
ble samlings symbolet.
Synd at vi ikke lar flagget vifte oftere fra tomme flaggstenger.
Vi burde være mer stolte av flagget vårt og hva det står for.

HA EN GOD DAG.
søndag, september 02, 2007
 
GOD MANDAGS MORGEN !

Jeg forsetter å sende dikt som hylder Norge !

I dag Bjørnstjerne Bjørnson's

NORGE ! NORGE!

Norge, Norge,
blånende opp av det grågrønne hav,
øer omkring som fugle-unger,
fjorde i tunger
innover dit hvor det stilner av.
Elve, dale
følges av fjellene, skog-ås og li
langelig efter. Straks som det letter,
sjøer og sletter
helgedagsfreden med tempel i.
Norge, Norge,
hytter og hus og ingen borge,
blidt eller hårdt,
du er vårt, du er vårt,
du er femtidens land.

Norge, Norge,
skibakke-løpets skinnende land,
sjø-ulkens havn og fiskeleie,
fløteren veie,
gjeterens fjell-ljom, og jøkelbrann.
Akre, enge,
runer i skoglandet, spredte skår,
byer som blomster, elvene skyter
ut hvor det bryter
hvitt ifra havet, der svermen går!
Norge, Norge,
hytter og hus og ingen borge,
blidt eller hårdt,
du er vårt, du er vårt,
du er fremtidens land.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Og med det - ha en god mandag og en god uke !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel