left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, juli 24, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

I dag, Arnulf Øverland's

LOVEN.

Din gjerning skal vidne for dig.  Din høyre hånd
skal ikke visne i hansker og gylne bånd!
Hold ordet hellig, ti vit at ordet er ånd!

Vi reiser tomhendt en dag.  Du skal også avsted.
Berike ditt hjerte, så du kan ha noget med!
Vær tro mot din ungdom, så du kan gå bort i fred!

Noget er større enn dig.  Der er bjerge med sne.
Der er dyrere ting enn ditt liv.  Du skal kjempe for det!
Men du skal ikke trampe på den som er sunket i kne!

Du eier ikke din bror.
Du skal ikke eie din nabo's hjem og jord!
Du skal dele  med nogen, når du har dekket ditt bord!

Du skal ikke elske alle, det volder besvær,
men tenke så langt du rekker på dem du står nær.
Og for din egen skyld skal du holde en annen kjær!

Hedre din mor og ditt barn, at det hedrer sig selv,
så ikke ditt barn blir en feig og forsiktig trell,og han ikke må leve altfor lenge og vel!

Du skal ikke stille dig op ved den rikes grind!
Han åpner sin kjøkkendør. Du skal ikke gå inn!
Du skal ikke selge sannhet. Den er ikke din!

Du skal ikke dømme den som er sunket i slam!
Du skal si til ditt hjerte: Denne gang var det ham.
Og så skal du bøye ditt hode i sorg og skam.

Du skal ikke bære sverd under hvite klær!
Du skal ikke si: Jeg er skyldfri! Si hvem du er!
Klædt eller naken røber du ditt begjær!

Du skal ikke selge for penger din nestes brød!
Du skal ikke forråde ditt hjerte og ikke din elskedes skjød!
Du skal dø, når du volder død!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Noe fra "De Ti Bud" og noe fra Øverland selv, og alt i alt: God livsvisdom!

HA EN GOD DAG!
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel