left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, juli 08, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

Det er  som jeg alltid har sagt. Det er BARE oss nordmenn som vet hva troll er!!!
Ikke Danskene - som har gjort penger av det ved å lage små, flire figurer av
såkalte "troll" med røde bustehuer - alt for turistene og turist-inntektene!!!!.
Men vi som har vært i skaugen i høstmørket eller på fjellet når grantrærne står
som digre troll nedtynget av snø og minner oss om det vi - kanskje - ser utpå kvelden
på vidde og på vang VET HVA TROLL ER.

I dag sender jeg dette diktet til Irene som jeg er sikker på vet hva TROLL er -
på så mange måter!!!!

Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) skrev i dikt hvordan det var å møte virkelige TROLL.

DYRE VAA.

Den gjeveste Bonde i Vinje Gjeld
var Dyre fra Vaa at  nævne.
Han var saa sikker og stø  som et Fjeld
og eiede tolv mans ævne.
Hans Grander sagde så stort et Ord:
"Du turde vel prøve en leg som Tor
med Trold og med Bjerguhyre."
"Ja, om det var mørkt", sagde Dyre

Saa skulde det hende at Dyre Vaa
sad lunt i Julekveldsgilde.
Mens Øllet gik rundt og Natten faldt paa,
de drukke saameget de vilde.
Med et blev der tyst i det lystige Lag;
der hørtes fra Fjeldet et grueligt Brag
og et Brøl som af hundrede Tyre,
"Nu er det vel mørkt," sagde Dyre.

Og Dyre gik flux til Totak-Vand
og løste sin Baad behændigt;
men da han kom nær til den anden Strand
det raabte ham an ubændigt:
"Hvem er det som pusler i Tjærnet nu!""
"Det er nok Dyre fra Vaa, - end du,
der rusler i Urer og Myre,
saa mørkt som det er," spurte Dyre.

"Jeg er fra Aashoug og skal afsted
til Glomshouge-Møerne mine.
Læg hid til Stranden og tag mig med,
og brug saa Kræfterne dine!"
"Ja let dig først," gav Dyre til Svar,
"for prammen er klein og jeg tænker du har
en Krop som de sværeste Fyre,
og husk det er mørkt," agde Dyre.

Saa skrumpede Trolden sig dyktig ind
og sad som en Dværg paa Tilie;
men da fik Dyre et andet Sind
og  meldte paa Stand sin Villie:
"Aa, syn mig nu hvad Rise du er!"
Men Trolden brummede studs og tvær:
"Nei stop, den Lyst faar du styre!"
"Ja, mørkt er det og," sagde Dyre.

Men Trolden gjorde sig blid om Lidt
 og sagde ved Fartens Ende:
"Jeg lægger et Mærke i Truget dit,
hvoraf du mit Maal kan kjende.
Se vel under Toften naar det er Dag,
og tag hvad du finder for din Umag."
"For nu er det mørkt," sagde Dyre.

Det var en Vantefinger af Uld,
der laae under Dyres Tofte.
Med fire Skjepper den maaltes fuld,
og Dyre har maalt den ofte.
Da blev det for Alvor et stadigt Ord,
at Dyre var Karl for at gaae med Thor
mod Trold og mod Bjerguhyre.
"Helst naar det er mørkt." tænkte Dyre.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DAG.Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel