left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, juli 15, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

I dag tenkte jeg på situasjonene i Egypt og Syria og andre steder hvor
det er uro, krig og okkupasjon.
Det brakte tankene over til Norge under okkupasjonen av tyskerne
fra 1940 til 1945. Gestapo, norske nazister, hundrede av tusen tyske
soldater i Norge. Konsentrasjonsleire på Grini og Ulven ved Bergen og
konsentrasjonsleirene i Tyskland hvor norske Jøder ble gasset ihjel
og mange norske patrioter ble drept.

Arnulf Øverland skrev noen av sine fineste dikt i forbindelse med
verdenskrigen 1939-1945. Kanskje vi burde bedre huske på moralen
av det han skrev, som i diktet: "Du må ikke sove!"
En skal "aldrig si aldrig" - situasjoner kan gjenta seg og vi må
alltid være på vakt.

VI OVERLEVER ALT.

Vi eide ikke sverd!
Vi trodde mer på freden,
fornuften, arbeidsgleden,
på selve livets verd!
Vi trodde ikke drap og brand
i lengden gavnet noe land.
Vi trodde på en seier
på rettsind og forstand.

Vi hadde ikke skjold.
Vi kjente ingen fare;
vi hadde venner bare.
Da blev vi tatt med vold!
Det hendte plutselig en natt,
vi våknet og vårt land var tatt.
Vi hadde bare venner,
nu stod vi helt forlatt!

Små, spredte flokker stred
mot panserdivisjoner,
mot luftens legioner,
til de blev valset ned.
Hver bonde og hver arbeidsgutt,
han vet at blir hans vilje brutt,
har livet ingen mening.
Da er det hele slutt!

Til frihet er vi vandt!
En mann kan bære lenker;
det han i taushet tenker,
blir ikke mindre sant!
Det har vi heller aldri sett
at urett plutselig blir rett,
og politi forbyr oss
å bruke folkevett!

Vårt folk gir aldri tapt!
I nød blir hjertet prøvet,
og navnløs dåd blir øvet.
På ny blir samhold skapt.
I bygd og by, på øy og grend,
er hver mann nabo, frende, venn;
de gir hverandre hånden:
Vi se's snart igjen

Om mange av oss falt,
og flere følger efter,
så har vi indre krefter;
Vi overlever alt!
Vi har en hellig seierstro,
den gir oss tålsomhet og ro:
Vi vet at ånd er evig,
og liv vil alltid gro!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Jeg vil føye til første strofer av et annet dikt
av en annen forfatter:
"Kjemp - for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder.
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller."
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
HA EN GOD DAG!

Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel