left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, mars 18, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

Du vet, vi har dialekter i Norge som er veldig spesielle og
ofte vanskelig å forstå for en som kommer utenbygdsfra.
Jeg har truffet folk fra Ytre Sogn og fra øyene utenfor Stord
hvis dialekter jeg hadde vansker med å forstå.
Så som i dag hvor jeg sender et stev fra Setesdal.
Ved å lese det saktelig kommer vel meningen klart frem i dette
kjærlighetsdiktet.

FRÅ SETESDAL.

Dei tenkjer vel at eg kva av gle'e,
men ai, ai, ai, de'æ av sorge å tregje;
dei tenkjer vel at eg æ so kåt.
men eg tikje hjarta de brest av gråt.

Det spotte meg for eg æ kje ven'e:
eg kan kje venleiken av de lene;
dei spotte meg for eg æ kje grei;
de æ same skaparen som ti' dei.

Koss kann du tenkje du kann var' gløymde,
som æ so vel under hjarta gøymd'e.
Koss kann du tenkje eg gløymer deg,
som æ i hjarta mitt lagde ne.

Kjem eg at fjose, kjem eg at løa,
addesta hev mi seti røa;
alli kjem eg at noko hus
utta mi hev set der, eg og du.

De æ so gama å mæ deg tale
um adde minne frå båndomsdage,
som grodd' i hugjen då vi va små,
de æ so gama å tenkje på.

Um adde gjentu sto i ei line,
fysst dei ljote å so dei fine;
um adde gjentu sto i ei ra - -
so veit eg væl klæ eg ville ha.
So vei eg væl kvæ eg villa ha!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

"So veit eg væl kvæ eg ville ha"
Joda - det er riktig det.
For meg vil alltid være hun med "silkehuden"
som døde altfor tidlig av brystkreft.
Henne tenker jeg ofte på.

HA EN GOD DAG.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel