left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, mars 04, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

I dag, Arnulf Øverland:

LOVEN.

Din gjerning skal vidne for dig.  Din høyre hånd
skal ikke visne i hansker og gylne bånd!
Hold order hellig, ti vit at ordet er ånd!

Vi reiser tomhendt en dag. Du skal også avsted.
Berike ditt hjerte, så du kan ha noget med!
Vær tro mot din ungdom, så du kan gå bort i fred!

Noget er større enn dig. Der er bjerge med sne.
Der er dyrere ting enn ditt liv. Du skal kjempe for det!
Men du skal ikke trampe på den som er sunket i kne!

Du eier ikke din bror.
Du skal ikke eie din nabos hjem og jord!
Du skal dele med nogen, når du har dekket ditt bord!

Du skal ikke elske alle, det volder besvær,
men tenle så langt du rekker på dem du står nær.
Og for din egen skyld skal du holde en annen kjær.

Hedre din far og din mor og ditt barn, at det hedrer sig selv,
så ikke ditt barn blir en feig og forsiktig trell,
og han ikke må leve altfor lenge og vel!

Du skal ikke stille deg opp ved den rikes grind!
Han åpner sin kjøkkendør. De skal ikke gå inn!
Du skal ikke selge sannhet. Den er ikke din!

Du skal ikke dømme den som er sunket i slam!
Du skal si til ditt hjerte: Denne gang var det ham.
Og så kan du bøye ditt hode i sorg og skam.

De skal ikke bære sverd under hvite klær!
Du skal ikke si: Jeg er skyldfri! Si hvem du er!
Klædt eller naken røber du ditt begjær.

Du skal ikke selge for penger din nestes brød!
Du skal ikke forråde ditt hjerte og ikke din elskedes skjød!

Du skal dø, når du volder død.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Dikterhøvdingen Øverland preker de 10 bud, og i dette diktet sterkere
og klarere enn vi vanligvis tenker på disse levereglene.
Det gjør oss godt hvis vi husker disse versene - og lever deretter!

HA EN GOD DAG. 
    
 
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel