left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


tirsdag, mars 05, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

For i dag, et dikt av Wolfgang Borchert.
Diktet er oversatt at Åse-Marie Nesse.

Det var ein gong to menneske.
Da dei var to år, sloss dei med hendene.
Da dei var tolv, slost dei med stokkar og kasta stein.
Da dei var tjueto, skaut dei på kvarandre med gevær.
Da dei var førtito, kasta dei bomber.
Da dei var sekstito, brukte dei bakteriar.
Da dei var åttito, døydde dei. Dei vart gravlagde jamsides.
Da ein makk åt seg gjennom gravene deira hundre år etter,
merka han ikkje i det heile at det var to forskjellige menneske som låg gravlagde der.
Det var  samme jorda.
Same jorda alt.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja slik er livet's gang.

HA EN GOD DAG!

Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel