left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


torsdag, desember 13, 2007
 
GOD FREDAGS MORGEN!

Jeg kjenner ikke Sven Ellingsen og har
faktisk aldri hØrt om ham fØr.
Men jeg syn's han har skrevet en fin salme.


DET ER EN RØST SOM UOPPHØRLIG SØKER
Å NÅ VÅRT REDDE HJERTE MED SITT KALL.
EN UTSTRAKT HÅND FRA EN USYNLIG VERDEN
VIL REISE OSS FRA NEDERLAG OG FALL.

VI SKAL FÅ LEVE I GUDS NÅDES LIVSROM,
HVOR ALT ER TILGITT, SLETTET UT OG GLEMT!
VI SKAL FÅ TRO: DET FINNES INGEN FORTID,
I DETTE NU ER LIVETS GAVE GJEMT.

DET ER DET VALG VI GJØR I DAG SOM TELLER!
GUD SPØR OSS ALDRI OM DEN VEI VI GIKK.
HANS SPØRSMÅL GJELDER DENNE DAG OG TIME:
HVOR STÅR DU NÅ, I DETTE ØYEBLIKK?

Å, HVILKEN FRIHET VI BLIR KALT TIL, HERRE,
NÅR VI BLIR GREPET AV DITT ORD, DIN HÅND!
LA VÅRE EGNE HÅP OG DRØMMER BRISTE
OG GI OSS LIV OG FREMTID VED DIN ÅND!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD WEEKEND!
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel