left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, oktober 22, 2007
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Herman Wildenvey,, (for et flott navn for en poet
og sommerens dikter! Unektelig bedre enn
Herman Portås -)

Som sagt, han var kjendt først og fremst som
sommerens dikter. Men han skrev da om
andre årstider også. Her er

HØSTSYN

Farvene flammer og skinner
i sommerens brandlidte haver,
hvor senhøsten går som en gammel prest
arm i arm med en graver.

Og skogen står gul og forgremmet.
Mot hiet er skapningen krøpen.
Himlen den høiner sig blå og glad,
men solen er blodunderløpen.

Alt er så kirkelig stille,
ikke en lydbølge svinger.
Presten og graveren røkter sin dont,
uten at kirkene ringer.

Der vandrer en underskjønn kvinne
henad de høstslagne stier.
Hennes øie har glans som en solnedgang,
og graveren er hennes frier.

Han er en forfengelig herre,
som stedse sitt ansikt speiler
i stillhetens glans. Han lar kvinnen gå.
Han vet sig så sikker som beiler.

Og kvinnen er knipsk til det siste.
Hun har ham slett ikke fornøden.
Frieren stanser og flir sitt fjes.
Det har ingen hast med døden.

Men presten står frem og bemelder,
at nu vil han messe dem sammen.
Da synker den solfalls-skjønne mot jord,
og svøpes i sensommer-flammen.

Og graveren gråner til tåke,
og presten han tordner til orde:
Det er ikke døden med jål og ljå,
men nei, det er døden den store.. .

Og tåken og tordene trekker
mot andre dødsdømte egne.
Og rødner i vrede og gulner i gru
sommerens vide vegne.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jøss - hva var dette diktet om?
Enkelte ganger har jeg følelsen av at
Herman Wildenvey var mer en rimesmed
enn en skikkelig poet.

Men - i hvert fall:
HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel