left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


torsdag, februar 28, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN!

Kanskje katolikkene vil ha en ny pave i dag?
Den gamle ser ganske skrøpelig ut og jeg kan godt forstå
at han føler han ikke lenger har krefter til å holde embedet.
Det er over 1 milliard katolikker i verden og store problemer
med prester som er homoseksuelle og/eller har forgrepet
seg på sine "sognebarn." De trenger en ny og modig mann
som kan rydde opp.

Siden jeg nå har begynt å nevne katolikkene, sender jeg dette
diktet: NÅR KLOKKENE RINGER TIL AVE.
(AVE, her står for farvel - goodbye.) Dikteren er Erik Bøgh.

NÅR KLOKKERNE RINGER TIL AVE.

Og sneen den føg så vide om jord,
men nonnen hun sang i det hellige kor:
Det er roser i klosteret have.
Og ridderen kom fra den blodige leg.
Så rød var hans brynje,
hans kind var så bleg.
Hør klokkerne ringe til ave, til ave!

Og ridderen blev derinde til vår,
og nonnen ham pleied og lægte hans sår.
Det er roser i klosterets have. -
Hun bad ved hans leie så mangen en bønn,
hun bragte ham trøst, men selv græd hun i løn.
Hør klokkerne ringe til ave!

Da løvet blev grønt og fuglene sang,
sig ridderen atter i sadelen svang.
Det er roser i klosterets have. - -
Han jog gjennom lunden med jublende røst,
men inde i cellen sad nonnen så tyst.
Hør klokkerne ringe til ave, til ave!

Da blomsterne visned og bladene faldt,
hans bryllup på borgen man feirede alt.
Det er roser i klosterets have. - -
Men nonnen hun plukked de sidste hun fandt,
til bruden, den glade, i krands hun dem bandt.
Hør klokkerne ringe til ave. - til Ave!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD HELG.onsdag, februar 27, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Jeg har sansen for Rolf Jacobsen.
Det er en merkelig spenning i diktene hans.
Som i dette. - - -

SNU DERE BORT. - Tenk på noe annet!

- Snu dere bort. Tenk på noe annet.
Tenk på alt dere kan kjøpe. Tenk på bilen din.
Alt det som står i annonsene. Lekre saker.
Ikke stå der og se hitover hele tiden. Snu dere.
Tenk på noe annet, har vi sagt.

Je man så snu dere da. Se i butikkvinduene.
Svære greier. Siste nytt i alle bransjer.
Selskinnskåper. Er ikke det noe? Ny dress.
Det er våren snart. Tenk på supre jenter.
Tenk på hu-hei. Næmmen så snu dere da.
Vi har ikke bedt om vitner her.
Gå på kino i kveld eller innom en kirke,
hvis du er sånn. Vær med i salmesanger,
vær som de andre, for helvede.

Nei, hør nå. For siste gang. Se ikke hitover.
Og tenk på noe annet. Nå har vi sagt det
- vi skal ikke ha noen tilskuere her.
Kjøp deg en tjukk avis eller ukeblad.
Se på alle farvebildene, og husk at dette er siste advarsel.---
-- Sånn ja. Det er fint. Og så snakker vi om noe annet da.
NEI, for svingende. Bli stående.
Ellers skyter vi.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Av en eller annen grunn får dette meg til å tenke på  Syria, om dagen.
Skremmende!!!
 Men vi lever i gode  Norge. Langt mot nord og ut mot havet.
Når utlendinger spør: "Er det ikke koldt der, da?"
"Jo" svarer jeg." Ikke kom!!!"

HA EN GOD DAG!


 

tirsdag, februar 26, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN!

For i dag et heller vemodig dikt av Gustaf Fröding.
Denne svenske dikteren tilbragte også noen år på Lillehammer  !

EN KÄRLEKSVISA.

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Fröding definerer problemet bedre enn Alf Pröysen i hans
"Ungkarsvise." Men det er den samme ideen i begge diktene.
HA EN GOD DAG.

mandag, februar 25, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

For mange, mange år siden fikk jeg i fødselsdagsgave fra Mae,
en deilig, ungpike fra Vågå, en diktsamling av Tor Jonsson.
Jeg ble betatt av diktningen hans, ordførselen som minnet om
Øverland og hans tema fra fjellbygden LOM.
Han var en av de fremste dikterene i norsk literatur.
I dag - diktet hans:

DEN UKJENDE.

Eg er ein mann som ingen kjenner,
For den eg er, gjekk støtt ein ukjendt veg.
Far vel da, alle gode venner,
som berre kjenner han som aldri likna meg.

Meg kan ingen roe eller laste,
for ingen kjenner meg, og ingen kjem mer nær.
Så tei still, venner, så eg slepp å høyre
ros og ris for det er ikkje er.

Men eingong kjem vel alle mine venner
og fører meg til grava. Og så god natt, god natt.
Men eg skal følgje med når de går heim frå laget,
da skrymtar eg i skuggane, i grenda går eg att.

Meg kan ingen grava ned, det er ingen som har kjendt meg.
Det bur ein annan i meg, han åtte aldri ord.
Han lever att i andre og vandrar i sin himmel
på denne barndomsfagre og bombesprengte jord.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
HA EN GOD DAG.

søndag, februar 24, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN!

For mange år siden jobbet jeg med et prosjekt i Madrid i Spania.
En svensk medarbeider og jeg pleide å gå til en ørliten bar etter
arbeidet. 5 meter bred og 20 meter lang, med benker langs den
ene siden, og et par små bord. Lengst inne satt det alltid en gammel
mann alene med sitt glass.
Han hilste ikke og snakket ikke, selv etter at vi hadde vært der mange
ganger. Han bare satt og så ned i glasset sitt. - - -

Jeg fandt et dikt i dag av Nils Collett Vogt (1864-1937). Det minnet
meg om den gamle mannen i Madrid. Kanskje dette var hans historie?


DEN GAMLES GLASS.

Og kikket jeg stundsom for dypt i mit glas
dig var det, jeg saa.
 Jeg sitter i kroken. Der er min plass.
 Sjænk i mit glas!
 Nu er jeg gammel og graa,
 men drømmen er evigblaa.

 Paa bunden dernede en gylden flekk,
 en solgnist, som skjælver . . . Nu er den væk!
 Jeg løfter mit glas mot en dag, som var.
 Da funkler den atter klar.

 Jeg sitter i kroken, husket av faa,
 gammel og graa.
 En solflekk, en gyldent skjælvende gnist
 leker om hjertet . . . Og dog er jeg trist.
 Saa tungt er mitt hjerte, fattigslig tungt
 av noget ungt.

 Jeg sitter i kroken glemt og graa
 men har noe deilig at tænke paa.
 Da stiger op av mit glas en sang
 om livets forjettende førstegang.

 For dypt i mit glas, hvor jeg nødigst var,
 der svulmer den eneste drøm, jeg har.

 Jeg ser dine øine, jeg ser dit smil.
 Ak, tids gav det tvil!
 Jeg ser dine læber, den gang du gik,
 det første blik og det siste nik.
 Jeg speider til bunds . . . Jeg ser og ser,
 men skimter slet intet i verden mer.

 En gylden taare paa glassets bund.
 Jeg suger den op med tørstig mund.
 En gylden taare paa glassets bund.
 Ha tak, min Elskte, for hver en stund!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD UKE!

torsdag, februar 21, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN!

I går refererte jeg til Pave valget i Roma.
Jeg fortsetter med det, så tenk dere at musa soam dikteren Jakob Sande
skriver om her er ITALIENSK. (Og piper har de vel på husene
i Vatikanet også???!!!!)

Jacob Sande:

MUSA I ORGELET.

Det budde ei mus i eit orgel
som sto i eit kyrkjehus.
Ho var ikkje nettopp nonne,
- berre ei orgelmus.

Ho treivst inni orgelverket,
for musa var musikalsk,
og merka når orgeltonen
var aldri så lite falsk.

Og det fekk ho ofte merke,
for han som var orgelnist,
og han som var belgetrøar
var brødrene Rosenquist.

Den eldste var belgetrøar,
- ein storvomma somlekopp;
men broren i klaviaturet
var sprek som ein orre på topp.

Så ingen kan undrast at musa
stundom vart ille ved.
Men bortsett frå slikt spetakkel
ho levde sitt liv i fred.

Ho hadde til levemåten,
for brød stod ho aldri beit.
Det fann ho i sakristiet,
men det er det ingen som veit.

Og ein gong var musa heldig,
-det hende nok enno ein gong -:
Ho barsla til dyr musikk av
Mendelsohns bryllupssong.

Og når det vart preikesundag
ho hadde si gode stund,
og tok seg tilliks med hine
sin vanlege sundagsblund.

Men sida var ulukka ute:
Det fants ikkje bortevon
då Rosenquist, belgetrøar,
gav opp og gjekk av på pensjon.

For bror hans fekk trumfa igjennom
ein skinnbelg av likaste sort
på fire til fem hestekrefter,
- og dermed bles musa bort.

Men likevel, kan ein vel seie,
tok musa det siste stikk:
Ho fauk over kyrkjetårnet
til himmels med full musikk.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD HELG.
onsdag, februar 20, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Gamlepaven i Roma har førtidspensjonert seg.
Nå skal de velge en NY page, og kardinalene vandrer i
Vatikanet's hage og lurer på hvem de skal stemme på.
Hvis det er unge jenter i strøket - kanskje en vakker nonne -
så må de passe seg ellers kan det gå som her i
Herman Wildenvey's dikt:

I TANKER.

I haven vandrer en prestemann.
Han tenker alvorlig på Gud.
Da lister lett over gangens sand
en søt liten sommerens brud.

Og presten slår øynene opp og ser
at piken er såre skjønn.
"Barn," si'r presten, "se presten ber,
og du forstyrrer hans bønn."

"Jeg var på vei til min elskede, jeg,"
si'r piken med senkte blikke.
"Jeg tenkte på ham og jeg så deg ikke.
Og da er det underlig rart av deg
som tenkte på Gud - at du så meg."
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Håper diktet kaller på smilet!
HA EN GOD DAG.


tirsdag, februar 19, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Jeg tenker på min kone som døde av
brystkreft for en del år siden. Vi var veldig
gode venner og nær hverandre.
Til hennes minne sender jeg Tor Johnsson's dikt:

NORSK KJÆRLEIKSSONG.

Jeg er grana, mørk og stur.
Du er bjørka. Du er brur
under fager himmel.
Båe er vi norsk natur.

Eg er molda, djup og svart.
Du er såkorn, blankt og bjart.
Du ber alle voner.
Båe er vi det vi vart.

Eg er berg og naken li.
Du er tjørn med himmel i.
Båe er vi landet.
Evig, evig er du mi.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Henrik Ibsen: "Evig eies kun det tapte."
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG!

mandag, februar 18, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN.

Jeg har hatt langtids weekend i snø og kaldvær.
En av dagene var jeg på en skøytebane og da jeg så på
dikt i dag, fandt jeg faktisk ett om skøytebaner, av
Thor Sørheim.

SKØYTEBANEN.

kraftig flomlys til langt over
brøytekanten blå is hurtige skjær
skraper runde etter runde trettheten
som en planke gjennom
kroppen svetten damper av
ulltricoten kunstløperskerne skyter fart
med stive knær bakenden vipper ivrige
kølleslag jager en roterende puck
til den smetter inn mellom
to stenger en tildelt plass
for alle som med smale skøytejern
smelter ei kort stripe i hard is.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
En god beskrivelse av trafikken på skøytebanen på Gjøvik
når det ikke var for kaldt. Skøytebanen der var en av de
hurtigste i verden - i konkurranse med banen på Hamar.
Flere verdensrekorder ble satt der.

På veggen her henger et par skøyter jeg engang fandt på en
nedlagt plass mellom Vågå og Lom. To trestykker tilpasset
skoene og med smale stålskinner under. Skøytene ble festet
til skoene med lange lær reimer.
Det var kanskje skøyter som ble brukt vintertiden for reise
mellom Lom eller til Vågå når fjorden og elven var frosset til.
Vei var det ikke dengangen.
Nå henger de her og minner om gamle tider.

HA EN GOD DAG.


torsdag, februar 14, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN!

Om en tre-fire måneder begynner eksamensjaget ved skolene.
I småskolen blir det kanskje "Lærerrådets" oppgave å bestemme
hva hver unge skal få i karakter.
Som her i Hans Kristiansen's fornøyelige dikt:

LÆRERRÅD.

Retten er satt.
Blanslepne briller
blinker ved bordet.
Bustehodene
skifter med runde,
beinharde skaller.
Rektor i midten
banker sin blyant:
Tiden er inne.
Allting er prøvet.
Tvilen skal vike
for isnende visshet.
Dom skal falle.

Og her har vi Ole.
"Er'n dum for deg?"
"Ja, dum for meg."
"Og ditto for meg."
"Jo, dum og doven
og ekkel for meg."
Ja vel. O.K.
Set IKKE på'n!
Sett svartranda på'n!
Sett skam og skjensel
og død og djevel
og alt det som fins
av jævelskap på'n
og støt ham i pølen ned!
For dorsk og lat
det har'n alltid vært.
Så det har'n fortjent.
Ja, det har'n fortjent.

Men her har vi Jens.
"Han er flink for meg."
"Ja, ditto for meg."
"Jo, flink og flittig
og snill for meg."
Så Jens er bra.
Ja vel. O.K.
Sett MEGET i fleng
og SÆRDELES på'n
Sett finranda på'n!
Sett silkesløyfe
og gullkrone på'n
Og putt'n i glasskap
og heis'n til værs
så alle kan se
for en kar han er!
For Jens han har alltid
vært strevsom og grei.
Så det har'n fortjent
Ja, det har'n fortjent.

Ti sådan er livets lov!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Glad de dagene er bak meg, S, M, T, Ng, M var karakterene da jeg gikk på skole.
Jeg fikk aldri en S eller en M - men en brukbar blanding av M, T og Ng.
Og det ere da blitt folk av meg. - - -

HA EN GOD DAG.

onsdag, februar 13, 2013
 

GOD TORSDAGS MORGEN

I dag blir min beste venn gravlagt!
Vi var sammen siden barndommen ad, men da jeg besøkte
ham på pleiehjemmet før jul, var han allerede "borte" selv om
stemmen og den stille latteren var den samme. 
Han led av Alzheimer's sykdom de siste årene.
Da jeg besøkte ham hadde jeg med meg et fotoalbum
fra russetiden vår. Han smilte av fotografiene i begynnelsen av
albumet - men så "gled" han vekk."
Han var ikke der lenger.

I dag, torsdag, blir han begravet ved siden av sine kone.
Jeg savnet ham og lyser fred over hans minne.

 I dags sender jeg Arnulf Øverland's dikt:

MIN SISTE VENN.

Jeg sitter under et regnvått tre
og venter på noget som snart skal skje,

Forbi meg drar der et gråkledt tog.
De taler et fremmed, underlig sprog.

Så er de borte i nattetåken.
Jeg vet ikke, om jeg er virkelig våken.

Så kommer en mann med en krumsmidd kniv.
Han spør:"Hva har du gjort med ditt liv?"

Jeg vet ikke riktig, hva jeg skal svare.
Han står og venter. Jeg tier bare.

Det er jo ingenting jeg har gjort.
Og kan ikke mannen bare gå bort?

Det gjør han til slutt. Men da følger jeg efter
så godt jeg kan, og av alle krefter.

Jeg vet ikke hvor han vil ha meg hen.
Men kanskje er han min siste venn.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

God natt, Knut,
Møtes vi igjen???

HA EN GOD DAG.


tirsdag, februar 12, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN.

Nå har det vært en uke uten Dagens dikt.  Årsaken er at jeg har oppholdt meg
i Boston området i USA hvor man har hatt en stor snøstorm med opptil en
3/4 meter med snø. og sterk vind på opp til, og til og med over, 100 km i timen.
Snøen hopet seg opp i digre fonner og siden snøen var våt la den seg på trær
og grener som ofte brakk - ned over ledninger, slik at telephon og Internettet forbindelser falt ut. (Men selvfølgelig fungerete mobiltelefonene.)
Det værste var at da strømmen gikk stoppet olje og gass fyren i husene som ble iskalde fordi temperaturen falt ned til omkring minus 10-12 grader. Huff-a-mei!!!

Men idag er jeg tilbake og sender Halldis Moren Vesaas's vakre dikt:

TUNG TIDS TALE.

Det heter ikkje: eg - no lenger.
Heretter heiter de vi.
Eig du lykkja so er ho ikkje lenger

berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår vamt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosen,
at du er varm!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

AMEN !

HA EN GOD DAG.

torsdag, februar 07, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN.

I dag igjen et fint dikt avRolf Jacobsen.

ANDERLEDESLANDET.

Det er langt dette Anderledeslandet.
Nordover, nordover uten ende.
Øygarden blåner seg endeløst ut i havet.
Vi stuer oss sammen der det finns jord og utkomme,
tettbygd i smale daler.
Men ovenfor dem ruger ensomhetene,
--Europas Tibet, høyhimlet, tyst
og nesten endeløst, som tankene.

Tiden er vond, hverdagen krever sitt.
Gatetrengsel, blodslit og kummer.
Men vi ble født til dette landet,
avlet av fjell og hav i tidens grålys.
Et strengt, nesten nådeløst hjem, ingen mangel
på ørefiker her.
Men det ble da folk av oss tilslutt,
båtfolk fra først av, herskere
over hele Nordatlanteren.
Og nå plukker vi gullpenger opp fra havbunden
og hjemmet vårt går oss langsomt av minne.
Veiene er så lange her og det er bratte bakker.

Men det ligger der enda. Digernorge,
sjøvasket og tungt, med travelhet, regntåker og tinder.
Søker du opp til dem - til utsynet og himmellyset
så ikke bli deroppe, eller drøm deg bort
for vi venter på nevene dine, og godviljen.
Det er en tid av nød og vi er en del av verden.
Men fra et anderledes land
som ingen herremenn riktig har fått has på.
Så vi bukker ikke så dypt som naboene,
det var for bratt her.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jeg vet ikke av en bedre beskrivelse av oss og landet.
Det var magre tider før oljen ble funnet.
Og landet er langt - langt.
Engang kjørte jeg nordover fra Østlandet til Lofoten.
Langt - langt.
Namdalen - 60 mil med kjedelig skog og lite
ellers.
Og når jeg endelig kom til Narvik og Vestfjorden så var
det langt, langt igjen frem til Aa - veien's slutt.
Men vakkert er landet vårt. La oss passe på at det forblir
for oss nordmenn. Det er farlige tider!

HA EN GOD DAG OG EN GOD HELG.onsdag, februar 06, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

I dag et dikt av Rolf Jacobsen

PIGGTRÅDVINTER.

- - - HO.
Da vi giftet oss da var det kaldt, da.
Minst femogtjue harde,
solvervsdag, nittenfør,
krig og kvegpest.
Veien til kjerka var stengt med piggtråd.
Husker vi klatret over skigarden til prestegarden.
- - Hei, kjolen din henger fast.
- - nei ikke der men der.
Vi tråtte plogfurer over en is-klaka
potetåker opp til presten i serk
som sto klar med skriften.
--Jag efter kjærligheten, sa'n. Ja, sa vi.
Men du verden hvor møkkete vi var på bena.
Da vi hadde lagt oss om kvelden
grein vi en skvett, begge to. Gud
vet hvorfor.
Og så begynte det lange livet.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Lurer på hvor mange år de var gift?

HA EN GOD DAG.


tirsdag, februar 05, 2013
 
GOD ONSDAGS MORGEN!

For i dag en deilig vise som jeg husker ble sunget
mye i mine ungdomsår.
Vet ikke hvem som har skrevet visen, men husker godt
melodien. Si fra hvis du kjenner dikteren.
(gaapaa@yahoo.com)


NOEN KOMMER - NOEN GÅR.

Vinden rider høyt på sky
over hav og land og by:
Stormen raser tung og hvit.
Sorg og død, kom ikke hit.
Noen kommer, noen går.
Noen dør i livets vår.
Stjerner lyser hvite.

Kanskje at du engang får
myrtekransen i ditt hår.
Kanskje etter dagens dåd,
får ditt hår en sølvertråd.
Noen kommer, noen går.
Noen dør i livets vår.
Stjerner lyser hvite.

Hvor du tramper sti og vei
følger mange etter deg.
Sørg for at det alltid gror
blomster i ditt plogjerns spor.
Noen kommer, noen går.
Noen dør i livets vår.
Stjerner lyser hvite.

Livet vever på sin vev.
Hva du gjorde, tenkte, skrev;
Alle ting i veven står.
Livets skyttel går og går.
Noen kommer, noen går.
Noen dør i livets vår.
Stjerner lyser hvite.
: : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !

mandag, februar 04, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Ett av de virkelig poetiske diktene jeg kjenner til i Norsk literatur
er dette av Arne Garborg.
Hvordan han kan stå og se på frostrøyken en vinterdag der den virvler
frem og tilbake over elv og vann og så se - SE - noe der som vi "vanlige"
mennesker ikke har fantasi nok til å skue.
Og så setter han dette i en poetisk ramme. Et mesterverk i Norsk literature.

MAANESKINSMØYANE.

Jordi søv i sitt Vinterlin,
Bjørki den unge, rimkvit og fin,
stend som i Sylve skore,
eller som bygd av Stjerneskin.

Jordi søv i sin Vinterblund,
Maanen lyser paa Himilrund.
Tusund av Diamantar
glimar um Grein i den frosne Lund.

Braakveikt blenkjande, straalerein
bivrar den Glitring um Kvist og Grein.
Det er liksom Lunde livde,
straad med Perlur og Glimestein.

Stirande inn i den sylvblaa Glans
Veslemøy stend utan Hug og Sans
daa ser ho med ein Gong Møyar,
kvite Møyar som gjeng i Dans.

Kvite Møyar som gjeng i Ring;
stille sveiv dei i Stig og Sving,
Det er som ein Dans i Draumar
til Takt av stilslegt Sylklokke-Kling.

Bygde er dei av Lufti blaa;
Kjolar av Maaneflor hev dei paa,
sauma med Stjerneglitter,
løynande lett dei Barmar smaa

Haare flyt i vallande Flaum
ned yvi Rygg som ein syvgraa Straum.
Yvi dei bleike Vangar
Stjerne-Augo i stille Draum.

Aldri saag dei den varme Dag;
stilt det er i det Ungdomslag.
Stivt dei i Dansen smiler.
Kalde søv desse AndlitsDrag.

Lengi tryllt maa Veslemøy staa,
drøymd den Dansen stirande paa.
Daa nikkar dei som til Helsing.
Og kverv i Luft som ein Frostrøyk graa.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Tenk istedenfor å skynde seg innendørs, og ta seg tid
til å SE. Se naturen i et annet lys enn det vanlige.
Å bruke fantasien og Se troll og skrøymer og vakre
ting. Forsøk det - - - og HA EN GOD DAG!


søndag, februar 03, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN.

For idag, et fornøyelig dikt av Hanna Winsnes (1789 + 1873)

SÅ LANG ER NÅ VINTREN.

Så lang er nå vintren for den som skal stelle,
Ti den som uvettig med foret vil sløse
og da må det just om forsynlighet gjelde,
den får vel om våren se jammer i fjøset.

Men kulde og snefokk meg slett ikke skremmer,
om istappen henger om skjørtet som bremmer.
Så lunt er det alltid i fjøset om kvelden,
og den som er trøtt, sover godt under felden.

Å sørg inte, kua mi, for vinterens dage!
Vårherre han sender nok våren tilbake.
Og der skal bli sprang når vi kalven skal løse,
når alle småkvigene slepper av fjøset.

Og skal jeg til seters, så drager jeg gjerne;
der skal jeg vel stelle og yste og kjerne.
Så reiser jeg hjem med de breddfulle butter,
på gården jeg hilses av jenter og gutter.

Og kyrene rauter og kjennes ved hjemmet,
og jeg blir traktert som jeg nettopp var fremmed.
Ja, lykkelig den som en buskap kan eie!
Men har jeg inte gård, vil jeg være budeie.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DAG.
Allerede Februar og bare en 10-12 uker før de første
hestehovene lyser opp i veigrøtene rundt om.
Gleder meg.


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel