left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


søndag, januar 12, 2014
 
GODT NYTT ÅR til alle dere som leser Dagens dikt.

Det er nå 11 år siden jeg begynte å sende Dagens dikt. Det er blitt godt over 3000 dikt
og nesten 270.000 som har gått inn for å lese Dagens Dikt.


Det nye er at jeg har fått meg en ny datamaskin siden sist og annet utstyr også, så jeg
venter mindre problemer  slik det har forekommet enkelte ganger.
Jeg begynner året med et dikt av vår nasjonaldikter Bjørnstjerne Bjørnson


Ære det evige forår i livet
som allting har skapt!
Oppstandelsens morgen det minste er givet,
kun former går tapt.
Slekt føder slekt,
stigende evne den når;
art føder art
i millioner av år.
Verdner forgår og og oppstår.

Intet så smått at ei finnes et mindre
ingen kan se.
Intet så stort at ei finnes et større
bortenfor det.
Krypet i jord -
berge jo bygge det kan.
Støvet som for
eller den skyllende sand,
riker har grunnlagt en gang.


Uendelig alt, hvor det minste og største løper i ett.
Ingen kan skue det siste, - det første ingen har sett.
Ordenens lov
bærer det alt i sin favn;
frukt og behov
føder hverandre, vårt savn
møter det samledes gavn.

Evighets avkom og frø er vi alle.
Tankene har
røtter i slektenes morgen, de falle,
spørsmål og svar,
fulle av sæd
over den evige grunn;
derfor deg gled
at du en svimlende stund
økede evighets arv!

Bland deg i livsfryden, du som fikk være
blomst i dens vår,
nyte et døgn til det eviges ære
i menneske-kår,
yte din skjerv
inn til det eviges verv,
liten og svag
ånde et eneste drag
inn av den evige dag!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Dette diktet til ettertanke nå ved starten a v ett nytt år.
Hva vil året bringe.? 'Mitt personlige ønske er at det må
bli FRED PÅ JORD og at sivilbefolkningen i konfliktsteder
fåR hjelp der det trenges.

HA EN GOD DAG OG EN GOD UKE!Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel