left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, desember 23, 2013
 
JULENS EVANGELIUM.
Lukas, 2. kapitel, 1-20, vers.

I de dager gikk det ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. - -
Dette var den første innskrivningen mens Kvirinius var landshøvding i Syria. -
Og alle dro av sted for å la seg skrive inn, hver i sin by.
Også Josef dro fraa byen Nasaret i Galilea til Davids by som er Betlehem i Judea, fordi han
var av Davids hus og ætt, og ville skrive seg inn sammen med sin trolovede, Maria, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte,
og svøpte og la ham i en krybbe. For det var ikke rom til dem i herberget.
Like i nærheten var det noen gjetere som lå ute og holdt vakt over dyrene sine om natten.
Med ett sto det en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.
De ble redde og skalv; men engelen sa: 'Vær ikke redde! Jeg kommer med bud til dere om en stor glede som skal være for hele folket: Idag er det født en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et lite barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
Og med ett var det hos engelen en himmelsk hærskare som priste Gud og sang:
Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blandt mennesker som har nåde hos Gud.

Da englene var fart bort fra dem, opp til himmelen, sa gjeterne til hverandre:'La oss gå til
Betlehem
og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss!Så skyndte de seg dit, og fandt Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Og da de hadde fått sett det, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte det, undret seg over det de sa; men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.
Så drogjeterne tilbake, med lov og takk til Gud for alt de hadde hørt og sett, slik som det var blitt sagt dem.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en velsignet og fredelig jul sammen med familien. Gi også en tanke til forholdene i Syria der Kvirinius var landshøvding dengangen for snart 2014 år siden. Der er det ingen: "Fred over jorden." og kommer vel
ikke til å bli det heller på lenge. Hvorfor kan vi ikke lære å leve sammen?
GOD JUL.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel