left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


søndag, desember 22, 2013
 
GOD MANDAGS MORGEN.

I dag, på lille Juleaften, sender jeg en av de vakreste julesalmene
jeg kjenner. Alltid gleder jeg meg til å synge salmen i kirken på
første Juledag.

DEILIG ER JORDEN
Bernard Severin Ingemann (1789-1862)

Deilig er jorden,
Prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
Riker på jorden
Går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang,
Aldri forstummer
Tonen fra himmelen
I sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
Først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig frelser født!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ha en god dag og gled dere til jul!
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel