left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, oktober 21, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Elgjakten er forbi, håper jeg.
Hvorfor?
Les diktet til Tore Ørjasæter's (1886-1968)

ELGEN.


Spør eg og undrast,
Kvifor er eg so stygg og storbeint
ulik og ymse voren;
Krokute bein med bøygd og langkrugg,
Sterk som eit skogsdyr skoren,
Flerror på kinn og størren skjeggstubb,
Grov i hamlet og grå?
Du er so fin og liljefager,
Litor og lett og mjå.

Langt hår og lufse,
Herdbreid og sterk i kvardagshamen
Er eg or skogom komen;
Du er so fin og liljefager,
Ven og veik liksom blomen.
Ljosdæmd og rein med smil i åsyn
kjem du i hugen min:
hugen vert rein, og håmen ljosleitt;
d’er som eg skifter sinn.

Langt hår og ljosgult
fell deg um herd so fint og herleg;
- - mitt er så stridt og floke. - -
kvirfor er du so skjerr og skotvar;
eg er so god å råke,
liksom ein elg i skog med store
skotvidd um breide bring.
Du, lik ein hind som fljot og lettfløygd
smøygjer seg fram og spring.

Breidlagd og langbeint
liksom ein elg i aude villmark
follom og før i stegom,
skogkongen stolt i store einsemd,
einsam på alle vegom,
luntar og spring so smått og loar
gjenom den djupe skog
burtetter myr og aude moar,
langhærd um hals og bog.

Grannlagd og gonglett
Er du ei hind som skjott og sjåleg
munde i morkom springe.
Elgen andar i dine fotspor,
breilagd um bog og bringe,
- - Går seg i skog ein elgeskyttar,
svintar på foten snøgt;
øygnar han skimt av elg, og glyttar
siktar og skyt så gløgt.

Blodsprøyt og blodspor!
Skogkongen sterk med bråe byks
spring upp, men sig å gruve,
kviler so tungt sitt stolte hovud
over den lyng-grå tuve.
Andar so tungt i morgonstilla,
bringa hans er so breid.
andar inn dåmen din i dauden,
hind, du som spring på heid.

Godt gjort, du skyttar!
Hoggande meint, igjennom hjarta
bivrar det stilt og bløder;
livet er seigt: ein tunglynd ljoske
enno i augom gløder
mot deg, du hind, som sprang so lettfløygd.
Fagert det lyser fram
no i ein blenk frå nåtungt auga
Sjeli av dyrehåm.

Breid skimt av dagsrand
ljosnar so smått um heid og åsdrag,
skimrar som sylvbleik strime
burtetter tjørn med bragd av blod-let;
tunt denne morgontime
andar ein dåm av dødsens tungsinn;
solroden skin som blod.
Ljosken av liv frå elge-augom 
døyr ut mot dagsens glod.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

HA EN GOD DAG!

Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel