left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


torsdag, september 05, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN!

Tor Jonsson (1916-1951) var en enestående dikter og en av
dem jeg selv setter mest pris på. Emnene er nære og språket
er vakkert. Synd han døde så ung - ved selvmord.

Idag, dette diktet fra hans hånd:

DEN UKJENDE.

Eg er ein mann som ingen kjenner.
For den eg er, gjekk støtt ein ukjend veg.
Far vel da, alle gode venner,
som berre kjenner han som aldri likna meg.

Meg kan ingen rose eller laste,
for ingen kjenner meg, og ingen kjem meg nær.
Så tei still, venner, så eg slepp å høyre
ros og ris for det eg ikkje er.

Men ein gong kjem vel alle venner
ogh fører meg til grava. Og så godt natt, god natt.
Men eg skal følgje med når de går heim frå laget,
da skrymtar eg i skuggane, i grenda går eg att.

Meg kan ingen grava ned, det er ingen som har kjent meg.
Det bur ein annen i meg, han åtte aldri ord.
Han lever att i andre og vandrar i sin himmel
på denne barndomsfagre og bombesprengde jord.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG OG EN GOD HELG.


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel