left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, august 28, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

September kommer om noen dager, så det passer med et dikt om måneden.

Nils Collett Vogt.

Septembersol

I høstens løv det knitrer,
naar vinden i det tar;
jeg tænke maa paa faner,
dem solen bleket har.

Høit kvitrer det og smelder
i morgenvindens drag.
Det er en ren og gylden,
en blank septemberdag.

Hvor nær mig alt er kommet!
Med faste linjers rad
i ro og klarhet reiser
sig aasene av bad.

Nu kjølig -- blaa de hviler.
Mig er det, som til staal
hver nervebue hærdes
og spændes mot et maal.

Frem stiger det . . . Jeg ser det,
som jeg det aldrig saa,
mens speidende en rovfugl
stolt jager i det blaa.

En kongeørn! Varmt luer
det av dens fjæderskrud:
I makt, i frihetsjubel
man sjæl sig vider ut.

Saa døds det er herhjemme,
tidt ødslig trangt og tungt --
Aa, kom her dog et sormpust,
mens end mit sind er ungt!

Ja, den som varsle kunde
en tid paany i nord
da faner kampvredt knitrer
i kongeørnens spor!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jo-jo. LItt uvanlig kanskje. Selv skal jeg til fjells
og se vidt utover mot fjerne fjell og vann
og legge meg i brislingen og se på fargene.
Få måneder er så fine som September - når det kommer på.

HA EN RIKTIG GOD DAG.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel