left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, august 12, 2013
 
GOD TIRSDAG MORGEN!

Jeg kommer med flere "August-dikt"
I dag ett av Nils Collett Vogt:
  

Augustaften i Kristiania

 Over min fødeby
hviler en aftensky,
og i dens skyggefred
sænker min sjæl sig ned
mindesyk, andaktsfuld,
bløt som dens guld.

Hvorfor saa bløt i hu?
Folk bor paa landet nu.
Rutene krittet til.
Men i hver luftning mild
strømmer der langveisfra
aaters og reseda.

Sier jeg til mig selv:
Byen er min i kveld!
Min blev den dog tilslut,
her hvor forpint som gut
mørk jeg av utve gik,
vâr som mit blik.

Ut av den trange fjord . . .
Verden hvor høi og stor!
Blaanende tusen mil
steg den av kvindesmil,
og jeg var tyve aar,
født just igaar.

Er du litt yr og kry,
gak til din fødeby!
Ak, jeg ser ven paa ven
komme mig mot igjen,
bleknende gaa mit mot,
stænket av blod!

Lovfast de bedste skal
altid staa først for fald:
Kom vi med sangørst hit,
jublende som til strid,
blev det helst hungersnød,
flaske og død.

Og jeg ser mangen ven
komme mig mot igjen
hjemløs, med bøiet ryg,
folkesky, sjælestyg.
Strengt er det liv, man faar
hver, hvor jeg gaar.

Glem hvad der engang var!
Kvelden er lys og klar,
rutene krittet til.
Og som i regnbuspil
ser jeg min barndomstid
uberørt hvit.

Reseda! Mindeduft!
Barndommens drømmeluft!
Hvor var det rart at gaa
undrende her som smaa,
alt medens solen sank
guldrød og blank!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Litt melankolske kan noen og hver bli en August aften
når det varme mørket slutter seg om en og det er et
snev av høst i luften.

HA EN GOD DAG!


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel