left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, juli 29, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN - med et SMIL!

Jo eldre vi blir jo mere - og oftere - kommer spørsmålet om døden
opp i tankene.  Her er et dikt av Aslaug Vaa (1889-1967) om dette:

EG ER EIN VENTANDE.

Eg er ein ventande
- ventar på timen då eg skal hentast.

Vindane tøygjer armane mot meg
ein dag hev dei tyngdi av all kraft
og lyfter meg, tek meg med.

Ein dag er foten min eit fjom
flyt ut med vindedraget
- tankane mine draumen frå alle tider.
Kor er det riket?
Kva er den tid?

Kvar nott stigar eg upp mot berget
der upp mot timen som renn seg full
av livets elvar.

Kvar dag mæler eg vegen til berget.
- Når slik eg ventar
fær eg auga te sjå, øyre te høyre
dei fyrste ting.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ja - timen skal komme da vi drar bort til det ukjendte.
Alt det vi har opplevd av følelser, opplevelser, kunnskap
og erindringer blir borte - eller blir det det.
En sier: "Om 100 år er allting glemt!"
Glemt, kanskje, av de gjennlevende etter oss, men
kanskje ikke glemt et eller annet sted i det store.
Husk: På noe så enkelt som en datamaskin blir nesten ingen ting borte.
Informasjonen lever videre selv om vi er borte.
Er dette en form for delvis det "Evige liv?"

HA EN RIKTIG GOD DAG.


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel