left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, juni 19, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

Ett av de første diktene jeg sendte i 2003-2004, da jeg
begynte Dagensdikt.com, var dette diktet av Jørgen Moe
om en "hengebjørk" som vi kaller det i dag..

En ungbirk stander ved fjorden
og vannspeilet ganske nær.
Hvor stor og smukk den er vorden
de år jeg har boet her!
Nu løfter den hvite stamme
kronen fra bredden lav,
men tro dog ei den vil bramme,
den vet ikke selv derav.

I Guds og i hvermanns øine
den vokser fra dag til dag,
og kvistene, som sig høine,
nu byder hver sangfugl tak.
Men birken undres derover,
den kjenner slett ei sin rang.
Den bøier mot vannets vover
så ydmyg bladenes hang.

Just dette kan den forlene
skjønnhet for andre trær,
og lokker hen i dens grene
all himlens vingede hær.
Just det at den ikke tenker
å løfte sin krone op,
men stille kvistene senker,
gjør skyggende lun dens topp.

Hvad kommer de av? Den skuer
sig daglig i bølgens speil
ved siden av kratt og tuer,
og - skuer så deilig feil!
Ti alt som mot lysets riker
den hever sin krones stav,
den synes den nedad stiger
og vokser sig mere lav.

Du deilig birk, du kjære,
på dig vil jeg ofte se.
Gud give jeg måtte lære
hvad du mig så smukt kan te.:
at vokste i eget øie
nedad med hver en dag.
At krone og at ophøie, -
det vorder da herrens sak!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

God livsvisdom i dette diktet, og - en
oppfordring til våre politikere om å lese
det og tenke over hva diktet sier.

HA EN GOD DAG!
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel