left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, mai 29, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

Det hendeer jeg går litt surr i dagene. Tiden går så fort og
ukene flyr. Snart er det St. Hans igjen og full sommer!
Men i dag er det fremdeles sen-Mai og for dagen i dag
sender jeg et dikt om diktingen, skrevet av
J. S. Welhaven (1807-1873).

Han var professor i filosofi ved Universitetet i Oslo
og en av våre første, fremste dikterne - samtidig med
Henrik Wergeland, som han hadde noen fine krangler
med. Også romantisk involvert med Camilla Collett,
halvsøster av Wergeland. En av hans nieser, Eva
var gift med Fridthjof Nansen. - - -

DIGTETS AAND.

Hvad ei med Ord kan nævnes
i det rigeste Sprog.
Det Uutsigelige,
skal Diktet røbe dog.

 Af Sprogets strenge Bygning,
af Tankeformers Baand,
stiger en frigjort Tanke,
og den er Digtets Aand.

Den boede i Sjælen,
før Strofens Liv ble til,
og Sprogets Malm er blevet
flydende ved dens Ild.

Den gjennomtrænger Ordet
lig Duft, der stiger op
av Rosentræets Indre
i den aabnede Knop.

Og skjønt den ei kan præges
i Diktets Tankerad,
den er dog der tilstede
som Duft i Rosenblad.

Glem da den gamle Klage,
at ingen Kunst formaar
at male Tankefunken,
hvoraf et Digt fremstaar.

Thi hvis den kunde bindes,
og sløres af paa Prent,
da var i denne Skranke
dens Liv og Virken endt.

Den vil med Aandens Frihed
svæve paa Ordets Klang;
den har i Digtets Rytmer
en stakket Gjennemgang, - -

en Gjennemgang til Livet
i Læserens Bryst;
der vil den vaagne atter
i Sorrig eller Lyst,

og næres og bevæges
og blive lig den Ild,
der laa i Diktersjælen,
før Strofens Liv ble til.

Kun da bevarer Digtet
sin rette Tryllemakt;
det Uunsigelige
er da i Ordet lagt.

Betragt den stille Lykke,
der gjør en Digter varm,
mens Aanden i hans Sange
svæver fra Barm til Barm.

Lad kun hans Rygte hæves
mod Sky af Døgnets Vind, - -
det er dog ei den sande
kvægelse for hans sind.

Men naar hans Tankebilled,
med eller uden Ry,
finder et lutret Indre
og fødes der paany,

o,bring ham da et Budskap
om dette Aandens Bliv;
thi dermed er der lovet
hans Verk et evigt Liv.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ingen dårlig forklaring på en dikters - og et dikt's - liv.
HA EN GOD DAG.

Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel