left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, april 10, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

De Irske er kjendt for sin musikalitet - også at de er
svake for det sterke! Humøret i folket går fra det
lyseste og gladeste til fortvilelsens dyp. Sjarmerende
er de, men ikke lette. (Og jeg snakker av erfaring
siden jeg var gift med en Irsk kvinne. (Hun døde så altfor
tidlig av brystkreft.)

Med henne i tankene sender jeg dette Irske diktet, skrevet av W. B. Yeats.
Oversatt av Olav H. Hauge.

SPELEMANNEN FRÅ DOONEY.

Når eg spelar på fele i Dooney,
gjeng dansen som bylgje på sjø;
ein slektning er prest i Kilvarnet
og bror min er og i Guds brød.

Eg såg dei nett her um dagen,
dei lass i si bok og bad;
eg les dei visor eg kjøpte
på marknad i Sligo stad.

Når tid ein gong tek ende,
og me stend utfor Peters grind,
vil han smila åt oss, gamle sjeler,
men ropa meg fyrst inn.

For dei gode er alltid glade,
um ikkje ulukka fants,
og dei glade likar fele,
og dei glade likar ein dans.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Så når jeg kommer til himmelen, skal jeg
ta en svingom til felelåt med kona min når jeg treffer
henne deroppe. Gleder meg til det.

I mellomtiden, la oss allel ha EN GOD DAG!
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel