left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, april 24, 2013
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

Ett av de vakreste diktene i Norsk literatur er
Henrik Wergelands dikt "Til Foraaret."
Han skrev diktet da han lå for døden av tuberkulose.
Her er:

TIL FORAARET.

O Foraar! Foraar! red mig!
Ingen har elsket dig ømmere end jeg.

Dit første Græs er mig meer værd end en
Smaragd.
Jeg kalder dine Anemoner Aarets Pryd,
skjønt jeg nok veed, at Roserne ville
komme.

Ofte slyngede de Fyrige sig efter mig.
Det var som at være elsket av Princesser.
Men jeg flyktede: Anemonen, Foraarets
Datter, havde min Tro.

O vidn da, Anemone, som jeg fyrigen har
knælet for!
Vidner, foragtede Løvetand og Leerfivel,
at jeg har agtet eder meer end Guld, fordi I
ere Foraarets Børn!

Vidn, Svale, at jeg gjorde Gjæstebud for dig
som for et
hjemkommet fortabt Barn, fordi du var
Foraarets Sendebud.

Søg disse Skyers Herre og bed, at de ikke
længer maa ryste Naale
ned i mitt Bryst fra deres kolde blaa
Aabninger.

Vidn, gamle Træ, hvem jeg har dyrket som
en Guddom
og hvis Knopper jeg hvert Foraar har talt
ivrigere end Perler!

Vidn Du, som jeg saa ofte har omfavnet
med en Sønnesøns Ærbødighet for sin
Oldefader
Ah ja, hvor tidt har jeg ikke ønsket at være
en ung Løn
af din udødelige Rod og at blande min
Krone med din!

Ja, Gamle, vidn for mig! Du vil bli troet.
Du er jo ærværdig som en Patriark.

Bed for mig, skal jeg øse Viin paa dine
Rødder
og læge dine Ar med Kys.

Din Krone maa alt være i sit fagreste
Lysgrønt,
dine Blade alt suse derude.

O Foraar! den Gamle raaber for mig
skjønt han er hæs.
Han rekker sine Arme mod Himlen, og
Anemonerne,
dine blaaøiede Barn, knæle og bede at du
skal
redde mig - mig, der elsker dig saa ømt.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel