left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, februar 04, 2013
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Ett av de virkelig poetiske diktene jeg kjenner til i Norsk literatur
er dette av Arne Garborg.
Hvordan han kan stå og se på frostrøyken en vinterdag der den virvler
frem og tilbake over elv og vann og så se - SE - noe der som vi "vanlige"
mennesker ikke har fantasi nok til å skue.
Og så setter han dette i en poetisk ramme. Et mesterverk i Norsk literature.

MAANESKINSMØYANE.

Jordi søv i sitt Vinterlin,
Bjørki den unge, rimkvit og fin,
stend som i Sylve skore,
eller som bygd av Stjerneskin.

Jordi søv i sin Vinterblund,
Maanen lyser paa Himilrund.
Tusund av Diamantar
glimar um Grein i den frosne Lund.

Braakveikt blenkjande, straalerein
bivrar den Glitring um Kvist og Grein.
Det er liksom Lunde livde,
straad med Perlur og Glimestein.

Stirande inn i den sylvblaa Glans
Veslemøy stend utan Hug og Sans
daa ser ho med ein Gong Møyar,
kvite Møyar som gjeng i Dans.

Kvite Møyar som gjeng i Ring;
stille sveiv dei i Stig og Sving,
Det er som ein Dans i Draumar
til Takt av stilslegt Sylklokke-Kling.

Bygde er dei av Lufti blaa;
Kjolar av Maaneflor hev dei paa,
sauma med Stjerneglitter,
løynande lett dei Barmar smaa

Haare flyt i vallande Flaum
ned yvi Rygg som ein syvgraa Straum.
Yvi dei bleike Vangar
Stjerne-Augo i stille Draum.

Aldri saag dei den varme Dag;
stilt det er i det Ungdomslag.
Stivt dei i Dansen smiler.
Kalde søv desse AndlitsDrag.

Lengi tryllt maa Veslemøy staa,
drøymd den Dansen stirande paa.
Daa nikkar dei som til Helsing.
Og kverv i Luft som ein Frostrøyk graa.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Tenk istedenfor å skynde seg innendørs, og ta seg tid
til å SE. Se naturen i et annet lys enn det vanlige.
Å bruke fantasien og Se troll og skrøymer og vakre
ting. Forsøk det - - - og HA EN GOD DAG!

Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel