left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, januar 30, 2013
 
GOD FREDAGS MORGEN.

I dag lese jeg igjen (og igjen og igjen gjennom årene)  Jørgen Moe's
enestående dikt DEN GAMLE MESTER. Diktet var ett av de første
jeg sendte da jeg begynte Dagensdikt.com for snart 10 år siden.
Jeg har også besøkt "Den Gamlle Mester" der den står på prestegårdsjordet
nær Krøderen. Her er:

DEN GAMLE MESTER.

Der stander en eg paa Præstens Jord,
hans Øie til dagligt Mærke;
den løfter sig op over Dal og Fjord
og strækker Grenene stærke.
Den bærer paa flere hundrede Aar,
men frodig den løves Vaar for Vaar,
hver rindende Morgenlue
kun mer ærværdig at skue.

Den isnende Vinter Gang efter Gang
har skredet over dens Krone
med sparsomt Dagslys, med Nat saa lang,
uden en Sanfugls Tone.
Naar Krattet tyngedes ved dens Fod
af Sneens Vægt, saa det krumbøiet stod,
da rakte den opp sine Arme
som midt i Simmerens Varme.

Om Vaar, naar Livet vil vaagne op,
og Stormstød rase fra Fjeldet,
da bøier sig ydmyg Ungtræets Top,
selv maalfør Gran vorder fældet, -
Men da min gamle, min kjære Eg
staar ret og rank i den vilde Leg
med knudrede Arm mod Veiret,
og hittil saa har den seiret.

Det volder to Ting: først har den sin Rod
slaaet dybt i Klippernes Revne -
se deraf fanger den Magt og Mod
at staa i det barske Stevne.
Og dernæst op imod Lysets Glands
den løfter stadig Kvisternes Krands
og drikker fraoven Saften,
Lyset, Livet og Kraften.

Gud unde hver Præst, som kommer her,
at staa saa rolig og mæktig!
Mig unde han, gamle Mester kjær,
at se paa dig ret andæktig!
Ja, lær mig trods Sneens tyngende Lag
at løfte mod Himlen Dag for Dag
i Bønnen udbredte Hænder
saa Vinterdvalen dog ender!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Når det passer, ta deg en tur opp mot Krøderen.
Like før du kommer til selve fjorden vil du se prestegården
til venstre når du kjører nordover - og der - ja der,
vil du se DEN GAMLE MESTER den dag i dag.
Se på den, tenkt på dette diktet, og gjør dine egne positive
tanker om treet.

HA EN GOD DAG OG EN GOD HELG.-


                                       

Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel