left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, oktober 31, 2012
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

Jeg var besøkte engang Lista.  En barndomsvenn var
vikarierende lege der og bodde alene i et digert hus.
Husker fremdeles hummer-middagen vi hadde. MMM-godt!
Her sender jeg Per Sivle's dikt:

"Lista"

Og straks der vestantil Lindesnes
        det er ei Bygd, heiter "Lista".
Det er ei Bygd, der det tyt og blæs,
        og der dei hev "ingja Kvista".
Men Taren kransar den langa Rand,
der Havet bryt seg mot Lister-Strand.

Og Maasen flyg yver Saltan Sjo
        og flagsar med sine Vengjer.
Og Lister-Baaten gjer likaso,
        der fram han ber sine Drengjer.
Og Baaten stoggar paa Bylgje-Veg,
og Fisken nuppar, og Drengen dreg.

Og "Lista" ligg, der du frampaa gjeng
        som Bakste-Fjøli so flat, ja.
Og der er Aaker, og der er Eng,
        - so Folk, dei fær seg no Mat, ja.
Og der er Øykjer og Kyr og Sau,
og Lyng og Rullestein er der au.

Og Lister-Himlen er vid; og naar
        det inkje er nokor Sky paa,
so kvelver han seg so blank og klaar,
        til han tek Hatten av Bly paa.
Og Torve-Røyken or Pipa fyk,
der Lister-Buen sin Skorstein ryk.

Og Lister-Buen er heller sein,
        og sprakar inkje av Yngdi.
Men endaa hev han i Nosi Bein,
        og kjem han, sig han med Tyngdi.
Og alt i alt, vil eg leggja til,
er Lister-Buen og "Lista" gild.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Er du fra Lista, liker du nok dette diktet.

HA EN GOD DAG!
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel