left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


tirsdag, oktober 02, 2012
 

GOD ONSDAGS MORGEN.

Åse-Marie Nesse var en enestående og særpreget dikter.
Jeg kjendte henne godt og savner henne. Hun døde altfor tidlig av kreft.

Her er et dikt fra diktsamlingen hennes: Av Hav Er Du Komen..

ODYSSEVS

Eg søkkte mine fastlands-år i djupet
og talde fyrlys kvar ei uvers-natt.
Eg stemnde skipet inn mot nye strender
men havets fulle fred kom alltid att.

Til bølgjespelets fridom er eg bunden
frå endelause draumar er eg løyst.
Eg er ein draum, drøymd av ei klårlagt kvinne
som kalla meg med månens mjuke røyst.

Kven sådde alle stjerner på min himmel?
Eg søkjer nye gåter her på jord
og siglar mellom Skylla og Karybis.
I klippeveggen tonar mine ord.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG.


Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel