left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, mai 11, 2009
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Sommerens og blomstenes dikter: Herman Wildenvey -
skrev dette diktet mot slutten av sitt liv:

ENNU EN VÅR.

En underlig åndig kveld
i den nye grønnende vår
går jeg og snakker igjen med mig selv
der ungdom går . . .

Det kveldslige fuglefløit
fra skogen omkring er i gang.
Jeg går der og nynner og tenker høit
om fuglesang.

Jeg si'r at den rene lyst
på livet risler frem
fra kilder og harper i fuglenes bryst
Gud signe dem!

Og jeg, en vårpoet,
har sunget til livets pris,
sunget om menneskekjærlighet
på fuglers vis.

Jeg tenker: Til høsten igjen
er kilden mon like klar?
Mon harpen som tvilende sattes hen,
sin velklang har?

Jeg senker forsakt min røst
og harpens lystige låt.
Jeg hører i vårens en tone av høst
som ligner gråt.

II.

De samme grenene gynger
sitt unge løv,
de samme fugler synger
sitt søte tøv.

De synger hvordan det kjennes
å være til,
synger, nebbes og skjennes
om hva de vil.

De kommer helt fra Egypten,
tross vær og vind,
og finner den gamle krypten
og flytter inn.

Hanstæren, arkitekten,
har reiret trygd,
og bygd sånn som hele slakten
alltid har bygd. - -

Den kryper inn under taket,
men ser jeg den,
kommer den straks tilbake
og flyr igjen.

Da tror den at den har narret
mig opp i stry,
og usett kan stæreparet
ta fatt på ny.

Å, hvor den gjemselsleken
er evig vis:
En inderlig åpen preken
om paradis.

Den enslige, blanke tonen, -
gjentatt titt,
gjelder vel kun dens kone
som synger sitt.

De slår de samme kvinter
gang på gang.
Og hele en kald, død vinter
går op i sang.
: : : : : : : : : : : : :

Ja vinteren er hard i NOrge.
"Men når vårsol i bakkande blenkte -
fekk han hug til si heimlege strand"
som Ivar Aasen skrev.

HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel