left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, april 15, 2009
 
GOD ONSDAGS MORGEN !

I dag sender jeg et dikt på en dialekt jeg
ikke kjenner så godt + men som jeg synes er fin.
Den er fra grensen mellom Møre og Romsdal.

Diktet er sendt inn av min trofaste Dagensdikt leser
i Trondheim som er flink til å sende inn diktforslag.
En takk til henne.
Ser gjerne at andre også gjør det.(Til: gaapaa@yahoo.com)

Diktet i dag er tilegnet OJS - en gammel, god venn som også er
flink til å sende inn diktforslag.

VÅRSØG. Hans Hyldbakk


No skin det sol e høgste Svealiå.
No blir det vår, det kjenne e så vel.
Det søng så tongt kring alla dalasiå,
å synnåvinn han kjem å gjer me sel.

Når sommar’n kjem, da bli det fint e fjellå,
da ska e dit å hør kår bekkjinn søng,
å kliv te topps e brattast berjestellå,
å vea gras å tort å tågberløng.

E kjenne lokt tå gras kring alle haua,
å sola skin, å bjøllåin kling så kløkt.
Å tjønninn legg så blank der e ska laua,
me berg ekreng, der e kainn sol me trøkt.

Å du, å du, kår sårt å selt e stoinna,
når sola skin frå kvite høgdå ne.
Da væt e vår’n han e kje lenger oinna,
at e får levva slik ein sommar te.

Da væt e vesst at bekkjinn legg å venta,
poinn kalle isa me så sval ein drekk.
Når hausten kjem å sist kveldskløva henta,
da ska e takk for sommar’n så e fekk.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel