left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, mars 30, 2009
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Jeg synes ikke det er annet å høre om dagen
enn venner som har fått kreft som min bror som
nylig gikk bort. Vanskelige og triste tider.
Men for å lysne litt på humøret, gikk jeg idag
og tenkte på dette diktet av
Aasmund Olafsson Vinje (1818-1870)

VAAREN.

Enno ei Gong fekk eg Vetren at sjaa for
Vaaren at røma;
Heggen med Tre, som der Blomar var paa,
eg atter saag bløma.
Enno ei Gong fekk eg Isen at sjaa fraa
Landet at fljota,
Snjoen at braana og Fossen i Aa at fyssa
og brjota.
Graset det grøne eg enno ei Gong fekk skoda
med Blomar;
Enno eg høyrde, at Vaarfuglen song mot Sol
og mot Sumar.
Enno ei Gong den Velsignad eg fekk, at
Gauken eg Høyrde,
enno ei Gong ut på Aakren eg gjekk, der
Plogen dei køyrde.
Enno ei Gong fekk eg skoda meg varm paa
Lufti og Engi;
Jordi at sjaa som med lengtande Barm at
sukka i Sængi.
Vaarsky at leika der til og ifraa, og
Skybankar krulla,
so ut av Banken tok Tora til slaa og kralla
og rulla.
Saagiddren endaa meg unntest at sjaa paa
Vaarbakken dansa,
Fivreld at floksa og fjuka ifraa, der Blomar
seg kransa.
Alt dette Vaarliv eg atter fekk sjaa, som
sidan eg miste.
Men eg er tungsam og spyrja meg maa
tru det er det siste?
Lat det so vera: Eg mykit af vænt i Livet
fekk njota.
Meire eg fekk, enn eg hadde fortent, og
alting maa trjota.
Eigong eg sjølv i den vaarlege Eim, som
mettar mit Auga,
eigong eg der vil meg finna ein Heim og
symjande lauga.
Alt det, som Vaaren imøte meg bar, og
Blomen eg plukkad'
Federnes Aandir eg trudde det var, som
dansad' og sukkad'
Derfor eg fann millom Bjørkar og Bar i
Vaaren ei Gaata;
derfor det Ljod i den Fløyta eg skar, meg
tykktest at graata.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Litt tidlig enda å snakke om våren i Mars.
Men snart er APRIL her og med det kommer Bjørnson's dikt;
"Jeg vælger med April."

HA EN GOD DAG.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel