left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, januar 14, 2009
 
GOD TORSDAGS MORGEN!

Åse-Marie Nesse var en god venninde av meg.
Vi var en gjeng som holdt sammen en gang
i ungdommen. Blandt disse var Åse-Marie,
Kate Ness og Stein Mehren.

Dessverre døde Åse-Marie av kreft, altfor ung.
Hun hadde en nydelig liten diktsamling:
"Av hav er du komen."
Fra denne sender jeg i dag det første diktet:

ODYSSEVS.

Du er den du er, seier havet
Kven er eg?
Ein symjar på brådjupe vatn
ein siglar ovenom skyer
søkk eg i kvinnehender
flyr eg på eigne ord
styrer eg skipet i blinde
høyrer eg døden rope
er eg ein tapar
som ikkje har mot til å vinne
anna enn strid med menn
mens livet livet
det mjuke livet
glid over mi panne i søvn
du er den du vart, seier havet,
bli ny.
: : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !




Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel