left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, januar 12, 2009
 
GOD TIRSDAGS MORGEN !

Jeg kjenner folk i byåkratiet.Velmenende og bra folk.
Joda - alt i orden - MEN.
De som jobber der er av en viss type.
For all del - ta ingen risiko. Følg reglene - bedre
å ta god tid med avgjørelsene slik at man ikke forhaster
seg - diskuter saken med andre slik at en har dekning ved
at "andre sa det også." Ogsåvidere-ogsåvidere.
Og så skjer det "intet" og byråkraten håper at vedkommende
som sendte inn en eller annen sak som havnet på hans
skrivebord ville avgå ved en stille død, for da ville jo
saken være grei. Til arkivet.

Som en som har kjempet 5 år (!!!!!) med byråkratiet og som
vandt tilslutt - sannsynligvis fordi de ble lei av meg/oss -
kjenner jeg godt til "forsinkelsesfolket."

Så i dag sender jeg en litenvise nettopp om "byråkratiet."

MANNEN SOM HENGTE SEG
Av Wilh. Dybwad.

Det var en, som fridde til en pike;
men foreldrene de svarte "nei."
Da han hørte det, så gikk han like
opp på Egeberg og hengte seg.
Dette så en gammel respektabel mann
sdom ropte fylt av gru;
"jeg må se å finne en konstabel,
det er kanskje liv i mannen ennu!

En konstabel fant han qanske rektig,
men det var nok ikke rette mann:
"Jeg må spørre min pol'tifullmektig,
hvordan denne sak skal gripes an...."
"Denne mann, fullmektig, var på stedet,
hvis hans ord står tel å tru,
skal vi gå sta å få gjort no ve' det?
Det skal være liv i mann' ennu!"

Politifullmektigen han svarer:
"Ja, å hjelpe er en kristenplikt;
men han hører, som jeg nu erfarer,
visstnok ikke til i mitt distrikt.
Og slike vanskelige saker
må man formen komme vel ihu.
Gå til lensmann' i Østre Aker,
kanskje er det liv i mann' ennu."

Lensmann' sa: Hent forhørsprotokollen!
Først må vi rapporten ha istand!!
Og rapporten ble da hel og holden
avgitt av den gamle, pene mann.
Lensmann ropte:" Noe må her gjøres!
Aller først må korpus jeg besku'...
Før jeg kommer må han ikke røres;
det er kanskje liv i ham ennu!

Hele flokken drog avsted med trikken
og marsjerte så til stedet hen:
men da de fikk skåret over strikken,
var det ikke pust igjen.
Lensmann ropte: " La oss ikke tøve!
Om på magen må vi først ham snu!
Han ser dårlig ut, men vi får prøve
kanskje får vi liv i ham ennu!" . . .

Alle syntes, det var høyst merkverdig
at de skulle komme så forsent,
her hvor hjelpen overalt stod ferdig,
og politiet tok det alt så pent.
Lensmann sa da han fikk betenkt seg:
"det er rart å tenke på det nu,
at hvis fyren ikke hadde hengt seg,
var det kanskje liv i ham ennu!"
: : : : : : : : : : : : : : : : : :

Jeg syn's visen godt understreker poenget mitt!!!

Ha en god dag og Gud Bevare Oss for Byråkrater !!!!

HA EN GOD DAG.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel