left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


fredag, januar 16, 2009
 
GOD MANDAGS MORGEN !

Jeg er ikke særlig glad i "fortvilelsesdikt."
Til det er for mye av en "glad gutt" som ser
lyst på tilværelsen.
Likevel - enkelte dikt er så god at de bør leses,
selv om fortvilelsen ligger over dikteren.

Det første diktet er nok knyttet til maleriet
"Skriket" av Edward Munch.

FORTVILELSE.
Av Edward Munch.

Jeg gik bortover
veien med to
venner - så gik
solen ned
Himmelen ble
pludseli blodi rø
Jeg standset, lænet
mig til gjæret træt
til døden - over den
blåsorte fjor og by
lå blod av ildstunger
Min venner gik
videre og jeg sto
igjen skjælvende
af angst -
og jeg følte det
store uendelige
skrig gennem
naturen.
: : : : : : :

RAST VED RINNENDE VANN
Av -Emil Boyson.

Trett er vort hjerte ikke,
men dagen er blitt kveld.
Vi stanser. Gjennem vor taushet
toner vannenes væll.

Vi hører i elve-susen
at evigheten er nær.
Vi fødtes til jorden. Vi møttes.
Vi hadde hinannen kjær.

"Om litt kan vi intet høre
- dette er ALT vi vet.
Vannet skal videre bruse
gjennem all evighet."
: : : : : : : : :: : :

Smil - og vær glad over at du er her
og kan lese Dagensdikt !

HA EN GOD DAG !

-
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel