left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, desember 03, 2008
 
GOD TORSDAGS MORGEN.

”Ol’ Man River” er vel en sang vi alle kjenner - i hvert fall kjenner
vi melodien. Kanskje husker du Paul Robson’s dype bass stemme
synge ”Ol’ Man River”?

I dag fandt jeg en oversettelse av teksten.

OL’ MAN RIVER.

Negrene sliter langs Mississippi,
Båter de haler i evig jag,
Mens den hvite mann kan gå ut på moro,
Negeren må streve til dommens dag.
Bøy deg ned, se aldri opp
For ellers ve din arme kropp!
Bøy ditt kne mens sola glør,
Og hal i tauet til du dør!
La meg dra vekk fra den hvite bas!
Vis meg den elva som heter Jordan.
Der får en ro etter jag og mas.

Refreng:

Gamle floden, den gamle floden,
Ja, alt den så, får vi aldri vite,
Den bare ruller, ja ruller rolig avsted.
Den planter ikke, sår aldri grøde,
Og de som gjør det er snarlig døde;
Men den gamle floden, den ruller evig av sted.

Du og jeg vi sliter hardt,
Selv om titt ryggen kan verke sårt.
Hal din pram og løft din bør!
Drikk deg full og dras gjennom fengslets dør!
En blir dødstrett av kamp for føden
Og trett av livet, men redd for døden!
Men gamle floden, den ruller evig avsted.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Og her er den Amerikanske original teksten:

Niggers all work on the Mississippi,
Niggers all work while the white folks play.
Pulling those boats from the dawn to sunset
Gitting no rest till the judg’ment’s day.
Don’t look up and don’t look down
You don’t dare make the white boss frown.
Bend your knees and bow your head
An pull dat rope until you’re dead.
Let me go’ way from the white boss?
Let me go’ way from the white boss_
Show me det stream called the river Jordan
Dat’s the stream that I long to cross.

Chorus.

Ol man river dat ol man river
He must know sumpin but don’t know nothing,
He just keeps rolling, he keeps on rolling along.
He don’t plant taters, he don’t plant cotton
An dem dat plants’em is soon forgotten
But ol man river he keeps on rolling along.
You and me we sweat an stain
Body all achin’ an racked with pain
Take dat barge, lift that bale
Git a little drunk an you’ll land in jail.
Ah gits weary an sick of trying
I’m tired of living an feared of dying.
But ol man river he jes keeps rolling along.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel