left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, desember 01, 2008
 
GOD TIRSDAGS MORGEN!

Når en i nærfamilien får kreft - og det ser dårlig ut -
så er enkelte dikt gode som støtte og trøst.
Derfor sender jeg i dag Ivar Aasen's dikt

LIVET.

Heimen er baade vond og god,
det skifter med Sut og Gaman.
Hæv er den, som med same Mod
kann taka mot alt tilsaman.

Vegen ligger so ymist til
med Staup og store Krokar.
Ein kjeme der, som ein ikkje vil,
og fram i mange Flokar.

Sveinen stemner i Vegen radt
med store Voner i Barmen;
men Vegen verd honom tidt for bratt,
og Voni møtst med Harmen.

Um ei Stund han fær ein Stur
det heve sitt gamle Gjenge;
Gleda gløymest, fyrr du trur,
men Sorgerna sitja lenge.

Kjem han sturen i Verdi ut,
so fær han liten Fagnad;
Verdi snur seg fraa all Sut
og fraa ein Vesallmanns lagnad.

Ho vil, at Mannen skal stræva hardt
og ikkje fraa Verket vika
og aldri missa sitt Mod for snart,
uum endaa Vonerna svika.

Strenge Dagar maa koma paa,
men etter koma dei milde.
Den største Hugnad me stundom faa,
der minst me vona vilde.

Lauvet fell om Hausten av,
um Vaaren atter det spretter.
Dauden herjar um Land og Hav,
men Livet kjem alltid etter.

Stormen sopar i Skogom hardt,
so Tre og Kvister brotna;
men grøne Kvister vil renna snart
av Rotom til deim, som rotna.

Kjært er Livet med all sin Harm;
det klaarnar, alt som det gjenger.
Men endaa treng eg ei Von i Barm
um eit, som varer lenger.
: : : : : : : : : : : : : : : :

HA EN RIKTIG GOD DAG.
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel