left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


onsdag, september 26, 2007
 
GOD TORSDAGS MORGEN !

Ennu et fint dikt til Norge.
Det kan veldig godt synges.
Hvis du vet melodien så syng med mens du leser.

Bjørnstjerne Bjørnson

NORSK NATUR.
(På Ringerike under studentmøtet 1869)

Så synger vi på vår tur
i Norges herlige natur.
La tonen seg stille slynge,
som farve fremover gynge
på fjord, mot strand og skog og fjell
og blåne i naturens vell.

Det varme i folkets trang,
det sterke, dype i dets sang,
her slår det sitt øye mot deg,
som nettopp det nå forsto deg,
og ga for møtet som det fikk,
og all sin kjærlighet et blikk.

Her våknet historien først,
her drømte Halvdans hjerte størst.
I synet han her så stige
han ante det hele rige.
Og Nore sto og ga ham bud,
og vannet viste lenger ud.

Her sangen må føre frem
det hele billed av vårt hjem!
Slipp stormen inn i det stille,
led makten inn i det milde:
når landet samles, skuer hver
av vår historie det er.

Det første vi stevner til,
er hundre havner i april.
Der møter vi myke tanker,
når flåten skal lette anker,
og seksti tusen mann ombord
bær Norge i sin bønn rundt jord.

Se kyster av bare skjær,
med måker, hval og fiskevær
og fartøy inn under øen
med båter ut over sjøen
og garn i fjord og not i sund
og hvit av rogn den hele bunn.

Se Lofotens ville kav,
hvor klipper stander midt i hav,
og skodden rundt toppen driver,
men havet ved foten hiver,
og alt er mørke, sagn og angst,
men midt i kavet båt på fangst.

Her ser du en ishav-far,
i sne og halvlys han seg drar.
Fra tønnen det snart befaler,
og båtlag mot isen haler,
og skudd i skudd, og sel i sel,
og marg og mot i kropp og sjel.

Så beder vi oss til kvelds,
hvor hele bygden er til fjells,
på setren med melkestellet,
på fjell-slått inn under hellet,
og hvor en lengsels-lokk på lur
får svar ifra en stor natur.

Men hastig vi må avsted,
skal allesteds vi være med, - -
i berget, hvor malmen tages,
på fjellet, hvor renen jages,
og dit hvor elven skumhvit går
og fløter'n på sin planke står.

Og stanser vi atter her,
de brede bygder får vi kjær,
hvis bønder så stille bære
den troskap som er vår ære,
og som til fedre stor-menn har,
hvis glans vår morgenrøde var.

Så synger vi på vår tur
i Norges herlige natur.
Vårt arbeid for øyet skinner,
vår fortid fra haugen minner,
og fremtid skal av landet gå,
så visst som Gud det stoler på.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Driver fremdeles med kodingsproblemene
for arkivet. Trodde det skulle være greit,
men dessverre ser det ikke slik ut.
Vær tålmodig, og
HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel