left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


mandag, august 20, 2007
 
æøå

GOD TIRSDAGS MORGEN !

Mens jeg så etter norske nasjonalsanger
kom jeg over dette fine diktet på Gudbrandsdøls-
dialekten. Det passer godt å sende diktet nå mot
slutten av August da folk vel drar ned til dalen igjen.
Personlig er Gudbrandsdølsmålet en dialekt jeg synes
best om blandt de mange dialektene i landet.

Jeg har sendt dette diktet før, men det kan godt
sendes igjen, syn's jeg.

HEIMREISE FRAA SÆTEREN
Av Edvard Storm.

Os ha gjort qva gjærast skulle, ysta ost aa kinna smør,
naa staar at aa kløvja øikjom, sættja laas for sæterdør.
Korkje finds dæ meire føe her for heie hel' for krist,
gla æ os, os slep aat bygden, meire gla æ kua vist.

Farvæl qve, som ofte gjore bloutast blomsterseng 'pum mæg,
nær æg trøt ve høgdasleite jøp aa slængde mæg paa dæg.
Farvel sæl! mi kjære stugu, som saa mangt mit arbeid saag !
Møntru du aa mærkte naagaa, nær stahællom sjaa mæg laag?

Farvel mark, som fænan gnaagaa, der æg jete mangein gaang;
farvæl skoog, som ofte joma taa min lur aa stut aa sang!
Farvæl hulder, som der budde ! fløt naa du ti sæle ind;
vinters ti æ ilt aa ligje ute baa for vær aa vind.

Kom naa alt ti sætre finnas, kom aa følg aat bygden ne!
Heile jore æ naa rejugt, qvart eit straa høy fænan te;
skond døk; folkje venta heime, bufærslefsa vil døm haa;
hær æ inkje meire gjæra; folk aa fæna, læt os gaa!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Litt trist liksom. Slutt på sommeren og lyse dager i fjellet.
Men den fine høsten står for døren og den åpner for fjellturer
for oss moderne mennesker.

HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel