left lapel  
bow tie


Dagens Dikt

Et daglig dikt til glede.


søndag, august 26, 2007
 
GOD MANDAGS MORGEN, OG EN DEILIG UKE MED FINT VÆR !

Jeg fortsetter med de gode gamle nasjonalsangene våre
som har så lett for å bli glemt.
I dag, Henrik Wergeland:

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange;
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blandt fler
av Norges æres sange.

Mer grønt er gresset ingen sted,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
hos far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter bytte,
og fremmed slott ei nær forslår
imot min faders hytte.
Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi;
men noe godt er visst deri,
som verdt er å beskytte.

Gid jeg da snart må blive stor - -
jeg har så lenge biet - -
at tappert jeg kan verne for
min faders dyre frihet !
Og skulle noen vel med makt
få fedrelandet ødelagt?
Hvert liv, min fader jo har sagt,
er til dets frelse viet.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Virkelig et fint nasjonaldikt.

HA EN GOD DAG !
Home | Archives

Powered By Blogger TM
  right lapel